Membru în registru sau mădular în biserica Sa?

Ephesians 5.19-21

“El I-a pus totul sub picioare şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplineşte totul în toţi.

Efeseni, 1.22-23

În urma unui serviciu divin în Casa de rugăciune a Domnului, există diferențe de percepție a stării de mulțumire între creștinii de la sate, față de bisericile de la orașe.

În bisericile mai simple, bucuria și mulțumirea cu hrana primită e mai lesne de împlinit, în timp ce în bisericile fraților mai sofisticați, mulțumirea vine mai anevoie în inimi.

Când e vorba de un serviciu divin care tinde spre ideal?

Dacă participanții sunt întrebați cum a fost astăzi la biserică? –  oamenii  vor răspunde în mod diferit. Unii vor spune că a fost bine, că a fost normal, iar alții, “așa și așa”, nu prea a fost har, însă unii vor zice că a fost har și că au simțit prezența Domnului, că au fost cercetați de Domnul, că au fost zidiți.

O întâlnire care să te transforme

Dar, privind la ceea ce s-a întâmplat cu primii creștini, e de așteptat că în urma unui serviciu divin să survină transformări majore în viața creștinului, care trebuie să fie simțite, ele sunt vizibile în felul de trăire al creștinilor.

Ne strângem în Casa Domnului pentru a ne zidi și a ne consolida viața de creștin, de trăire la umbra Domnului nostru, pe care îl venerăm cu toții. Să intrăm tot mai adânc dincolo de informațiile și cunoștințele primite din Cuvânt, în viața Duhului, în părtășia noastră și cu Domnul nostru. Și, intrăm tot mai plenar într-o realitate a trupului lui Hristos, Biserica Sa, în care creștinul autentic este un mădular plin de sevă și suc. Biserica Domnului este plinătatea lui Hristos.

Casa de Rugăciune e deschisă pentru toți oamenii care nu produc tulburare, pentru toți cei care doresc să primească și/sau să dea ceva de la/lui Dumnezeu. Nu membralitatea ta sau a mea într-un registru, ne face membri și mădulare bisericii Domnului, mădulare trupului Său.

Cine este atunci parte bisericii Domnului Isus?

Căci, nu-i așa, creștinul trebuie să aibă viață din El, iar Isus a zis că dă „viață din belșug”. Ești, așadar, împlinit, ai „plinătatea Celui ce îndeplinește totul în toți.”? Însă cei ce sunt ai Lui, experimentează viața Lui Hristos, în ei. De aceea lui Nicodim, Domnul i-a spus: „Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.” (Ioan 3:7) Tu, Nicodim, trebuie să te naști din nou – Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh – tu trebuie să fii transformat, născut din nou, recreat.

De unde știu dacă sunt născut din nou?

  • trebuie să se vadă fapte din viața lui Isus Hroistos, în tine;
  • practica vieții tale e alta, ți-ai schimbat (abandonat) obiceiurile rele, cu altele, duhovnicești – în care și vorbirea o trădează;
  • Îl cauți ca aerul pe El, nu poți trăi fără El – „Oriunde cu Isus” C.646
  • atitudinea și reacția față de păcat: fugi de păcat; dacă ai păcătuit, n-ai pace și ești nefericit.

Relația ta cu Dumnezeu

Creștinul, mădular în trupul lui Hristos, are o altă relație cu Hristos, Îl cunoaștem altfel, nu-L mai cunoaștem în felul lumii. Căci Dumnezeu nu este Tatăl oricui. El a trimis Duhul Fiului Său în inima credinciosului care ne face să strigăm Ava, adică Tată, căci Duhul Sfânt e prezent în viața noastră.

Înainte: Ne plăcea păcatul, îl căutam, ne cheltuiam pentru păcat; eram împreună cu lumea, în lume, parte din ea; eram din fire dușmani Cuvântului, lui Hristos și credincioșilor Lui.

După nașterea din nou: fugim de păcat; ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și de creștini, de părtășie; devenim fii, suntem în Casa Lui, umblăm și trăim călăuziți de Duhul. Acum viața Lui în noi, ne face să aparținem trupului lui Hristos, nu mai suntem doar membri într-o biserică.

Apostolul Pavel le spune corintenilor: „Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.” (1 Corinteni, 12.26-27)

Dacă unul suferă, suferi împreună cu el, oricare ar fi acesta?

Dacă un mădular este prețuit, te bucuri împreună cu el și cu ceilalți?

El – Isus Hristos – este Capul Bisericii, plinătatea Celui ce îndeplinește totul în toți. Este un Trup viu, o biserică vie, a Domnului.

Dar ce se întâmplă dacă în loc de mână, în trup, e o proteză, funcțională, dar care, evident, nu este legată organic la țesuturi? Ea, proteza, nu simte nimic, poți s-o lovești, poți s-o zdrobești, nu se va plânge nimeni de durere.

Cum sunt eu? Cum ești tu? Suntem atașați de Trup, organic, Capul ne trimite comenzile Sale, sau sântem o simplă proteză care nu simte nici bucuria nici zdrobirea care se manifestă în Trupul Lui?

Dragă frate și soră,

Ești gata să înțelegi asta, că mădularele reale simt totul? Poate ai fost odată un mădular viu, organic funcțional, dar acum ești amorțit, anesteziat de diferite „medicamente” luate din societatea seculară în care trăim. O, dacă ne-am unge cu alifia pocăinței! Lasă-L să te-atingă, ca să poți din nou recepționa voia Lui (cea bună, plăcută și desăvârșită) – Romani.12.1-2

Proteza e însă rigidă la alifiile duhovnicești, la cuvânt, la glasul Domnului, cugetul n-o mustră, ea imită doar realitatea; n-are viață în ea, nu-ți este de nici un ajutor spiritual!

Și astăzi oamenii mai stau la coadă să-l vadă pe …Lenin, așezat în sicriu (1870-1924). Îmbălsămat, Lenin, poate arată ca unul viu, dar e mort de 90 de ani! Și, după cum spune înțeleptul Solomon: „Oricine trăieşte tot mai trage nădejde; căci un câine viu face mai mult decât un leu mort.” (Eclesiastul, 9:4)

Dar Isus dorește pentru frații Săi o viață din abundență, nu de proteză, moartă, nici nu una amorțită la ceea ce se întâmplă cu ceilalți frați și cu Capul nostru glorificat, Isus Hristos.

Doamne, trezește-ne la viață! Și dă-ne „un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să ne lumineze ochii inimii ca să pricepem care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa” (Efeseni, 1.17-20)

Doamne Isuse, Te rugăm, ajută-ne să experimentăm plinătatea lui Hristos în Trup! Să înțelegem că deciziile noastre afectează tot trupul Bisericii Tale (locale…). Păcatul lui Acan, nu l-a afectat doar pe el, și familia sa, ci a întinat întreg poporul adunat ca unul înaintea Domnului. 

Te rugăm, Doamne Dumnezeule, dă-ne nașterea din nou ca să fim mădulare vii în Biserica Ta, și nu proteze! Amen.

2 thoughts on “Membru în registru sau mădular în biserica Sa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.