POSESIUNILE MATURITATII ÎN CREDINTA

Smochin roditor „Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.

Coloseni 2:10

.

SCHIȚA UNUI CREDINCIOS SFÂNT

1. Semnele unui creștin matur în credință

a) Poartă în el „Focul Sfânt” (Luca 12:49)
i. Focul Durerii din Inima lui Dumnezeu  (Galateni 4:19; Coloseni 1:24)
ii. Focul Dragostei pentru Adunarea Domnului (I Tesaloniceni 2:7, 11)
iii. Focul Pasiunii lui Dumnezeu pentru ci pierduți  (II Petru 1:7; 3:9)
iv. Focul Rugăciunii  (I Timotei 2:1-4)

b) Se ridică singur când cade în vreo greșală (II Timotei 3:16-17)
i. Pentru că este conștient de starea în care se află
 Conștient de starea înaltă (Psalm 62:1-7)
 Conștient de starea căzută (Psalm 61:1-4)
ii. Pentru că ascultă și aplică Cuvântul scris

c) Se mulțumește cu puțin pentru sine
i. Nu emite pretenții  (I Tesaloniceni 2:6)
ii. El s-a deprins cu starea în care se află (Filipeni 4:11-13)

d) Nu se simte jignit
i. Pentru că recunoaște Mâna Domnului în tot ce i se întâmplă (Proverbe 3:5-6; Romani 8:28)

ii. Pentru că are o gândire matură (I Corinteni 14:20)
iii. Pentru că este smerit și primește totul ca din Mâna Lui ( Marcu 10:28-30; II Corinteni 4:8-11, 15)

2. Pachetul slujirii dedicate

a) Slujitori dedicați și înflăcărați
i. Se adâncesc în Scripturi
ii. Ajung să-L cunoască pe Dumnezeu și Tainele Sale (Coloseni 2:2-4; I Ioan 2:14a)

b) Binecuvântare pentru Biserici (Romani 15:29)
i. Sunt Oameni-Dar pentru Biserici
ii. Sunt Îngerii Bisericilor

c) Autoritate între frați (I Corinteni 6:1)
i. De-a analiza situațiile conflictuale
ii. De-a rezolva situațiile conflictuale

3. Pachetul Bucuriilor nevisate

a) Uneori Dumnezeu lasă Iluminare și Calăuzire
i. Permanentă din Scripturi
ii. Instantanee în momente limită (Matei 10:19)

b) Uneori Dumnezeu lasă să se vadă Rezultatele muncii depuse
i. Unitatea Bisericii (Fapte 9:31)
ii. Organizarea Bisericii  (Coloseni 2:5)
iii. Mântuirea oamenilor

c) Uneori Dumnezeu lasă să se primească Răsplătiri și aici
i. În plan spiritual
ii. În plan material

d) Uneori Dumnezeu lasă să se ridice Urmași dedicați Lucrării
i. Oameni de încredere (II Timotei 2:2)
ii. Care continuă Viziunea Domnului

4. Pachetul Martirajului

a) O filosofie de viață
i. Trăită pe Urmele Mielului (Matei 10:16a; Ioan 15:18-21)
ii. Trăită în Numele Mielului  (Filipeni 1:21)
iii. Trăită în mod conștient (II Timotei 4:6-7)

b) O chemare divină
i. În momente de răscruce pentru Biserică (Fapte 8:1; vezi Fapte 1:8)
ii. În momente de răscruce pentru lume  (Apocalipsa 12:9-12)

Credincioșii maturi sunt ca pomul roditor (Psalmul 1:3): alții se vor bucura de rodul și roadele lui. Uneori, ca să cadă roadele la îndemâna celor ce au nevoie de ele, este lovit, scrijelit și nu de puține ori, copiii îl calcă în picioare și-i rup crengile care cu trudă le-a crescut. Nu se supără pentru că nu cunoaște sentimentul acesta. El stă la locul lui în Grădină, în bătaia soarelui, a ploilor și-a vântului. Nu-și dorește alt loc. Este obișnuit cu “singurătatea” cu Domnul și niciodată nu se plânge.
Căci el are un Stăpân care îl îngrijește, îl fazonează. Tot ce-i face Stăpânul este pentru ca anul viitor să de-a și mai mult rod! Și aceasta este Menirea lui în Grădina Stăpânului.

Dorești să fii un credincios matur?

Nelu Aliman – pastor, Biserica Baptistă “Maranata” din Arad

19.nov.2013

Sursa foto: https://www.google.com/search?q=smochin+roditor

2 thoughts on “POSESIUNILE MATURITATII ÎN CREDINTA

  1. John

    Frumos, clar si BIBLIC explicat, dovedind prin asta pregatire,maturitate si inspiratie divina. Cred ca ar fi bine sa publicati denumirea Bisericii unde slujiti, adresa, site-ul si orele de inchinare, pentru cei care au posibilitatea si doresc sa va asculte predicile pe viu, la fatza locului. Binecuvantarea DOMNULUI peste Dumneavoastra, Familie si Biserica unde slujiti!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.