Seminar despre plăcere (1)

Richard Wurmbrand Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori!

Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!”

(Psalm 1)

1. Adevărata plăcere este dispreţul plăcerilor. (Seneca)
2. Cea mai mare plăcere a lui Dumnezeu este să-Şi arate mila faţă de păcătoşi. (Richard Wurmbrand)
3. Nu este ruşinos pentru un om a cădea strivit de dureri, ci este ruşinos a muri nepăsător şi istovit de plăceri. (Blaise Pascal)
4. Arta e o plăcere, plăcerea nu-i o artă. (Luigi Casian)
5. Sufletul omenesc îşi găseşte plăcere în liniştea naturii care se descoperă numai celor care o caută. (Charlie Chaplin)
6. Plăcerea este începutul şi sfârşitul traiului fericit.(Epicur)
7. Cel mai mare rău pe care îl poţi face tineretului, când te ocupi de educaţia lui, este să-l obişnuieşti cu uşurătatea, căci aceasta produce plăcerile din care decurg viciile. (Democrit)
8. Solomon şi Iov au cunoscut cel mai bine mizeria omului şi au vorbit cel mai bine despre ea: unul cel mai fericit, iar celălalt cel mai nefericit; unul cunoscând din experienţă deşertăciunea plăcerilor, celălalt realitatea durerii. (Blaise Pascal)
9. Fără activitate nu există plăcere, iar plăcerea duce la desăvârşire orice activitate. (Aristotel)
10. Conduita morală nu înseamnă pur şi simplu exigenţa de a renunţa anume la plăcerile vieţii, ci mai degrabă interesul plin de solicitudine pe care-l depune cineva ca să făurească o soartă mai bună pentru toţi oamenii. (Albert Einstein)
11. Căutaţi libertatea şi veţi deveni sclavii propriilor plăceri. Căutaţi disciplina şi veţi găsi libertatea. (Frank Herbert)
12. Împărăţia lui Dumnezeu nu se materializează în plăceri senzuale sau obiecte materiale. Ea este o condiţie a minţii. (Herbert Harris )
13. Suferinţele îl întăresc pe om, şi sunt mai necesare decât orice plăcere, pentru formarea unui mare caracter. (Constantin Brâncuşi)
14. Noi ne călăuzim faptele, unii mai mult, alţii mai puţin, prin plăcere şi durere. (Aristotel)
15. Infinita calculare a circumstanţelor plăcerii împiedică şi sugrumă însăşi plăcerea. (Kierkegaard)
16. Plăcerea nu înseamnă fericire, fericirea ştie foarte bine să se lipsească de plăcere. (Pitagora)
17. Orice plăcere e negativă, pe când durerea e pozitivă. (Arthur Schopenhauer)
18. Plăcerile sunt ca florile: după ce pui mâna pe ele, se ofilesc. (Ralph Waldo Emerson)
19. Plăcerile imoralității, temporare, se opun drumului spre adevăratele plăceri veșnice, morale. (George Danciu)
20. Plăcerea tăinuită te macină și-ți va ofili sufletul, precum cangrena sănătatea și viața însăși. (George Danciu)
21.Credinţa ta în vremuri de aşteptare îi face plăcere lui Dumnezeu. (Debby Jones)
22. De obicei, acela care ştie mai puţin găseşte plăcere mai mare în a contrazice. (Oxenstierna)
23. Fără muncă nu-i plăcere. (Jean Pierre Claris De Florian)
24. Răul este o plăcere dintre cele mai profunde. Luptând cu răul, ne ascuţim creativitatea. (Frank Herbert )
25. Căderea n-a făcut să se nască nicio plăcere. (William Blake)

One thought on “Seminar despre plăcere (1)

Leave a Reply to nelurs Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.