Seminar despre putere (3)

Simion Mehedinți „Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea!”

Apocalipsa 19.1

.

 1. Puterea caracterului stă în iubire. (Simion Mehedinți)
 2. Dacă te supără ceva din afară, durerea nu se datorează cauzei în sine, ci dimensiunii la care apreciezi tu situația; în acest sens, tu ai puterea de a anula totul. (Marcus Aurelius)
 3. Omul este regele creației prin puterea lui de a distruge. Omul nu poate crea decât pe seama crețiunii. (Paul Ambroise Valery)
 4. Numai durerea încheagă gândurile și le dă puterea de a pătrunde. Fulgii de zăpadă cad leneși la pământ, sloiul de ghiață izbește. (Titu Maoirescu)
 5. Nici o putere nu poate fi de acord să negociezi ceea ce consideră a fi însăși condiția existenței ei.  (Henry A. Kissinger)
 6. Nu ți se oferă niciodată o dorință, fără a ți se oferi și puterea de a o face să devină realitate. (Richard David Bach)
 7. Înfricoșată este puterea unei idei când pune stăpânire pe sufletul unui om. (Gala Galaction)
 8. Cei puternici sunt cei ce dau ordine. (Gabriel Liiceanu)
 9. Cuvintele, ca și banii, au o mare putere.  (George Danciu)
 10. O putere considerabilă au aceia care posedă arta de a manipula oamenii. (George Danciu)
 11. Tăcerea este a doua putere a lumii, după cuvânt.  (Jean Lacordaire)
 12. Folosește-ți slăbiciunile; aspiră la putere.  (Lawrence Olivier)
 13. Dragostea de libertate este dragostea pentru ceilalți; dragostea de putere este dragostea ce-ți porți ție însuți. (William Hazlitt)
 14. Puterea imaginației crește odată cu acumularea cunoștințelor. (Konstantin Georgiyevich Paustovsky)
 15. Puterea și fericirea unui stat se află în puterea și fericirea mulțimii, adică a nației. (Mihail Kogălniceanu)
 16. Viața noastră este rezultatul alegerilor pe care le facem, a da vina pe cei din jur, pe mediu, pe ceilalți factori, înseamnă a da acestor lucruri puterea de a ne controla. (Stephen Covey)
 17. Sunt în stare, de unul singur, să ridic în fața lui Dumnezeu o împărăție asupra căreia Dumnezeu n-are nici o putere: iadul. (Marcel Jouhandeau)
 18. Adevărul și puterea merg rareori împreună. (Victot Duta)
 19. Informatiile sunt cheia de boltă ale puterii.  (Victor Duta)
 20. Puterea stă-n unire. (Gheorghe Asachi)
 21. Puterile omului singur sunt foarte slabe.  (Nicolae Bălcescu)
 22. Nu poate fi fericire fără libertate, nu poate fi libertate fără putere, și noi românii nu vom putea fi puternici până când nu ne vom uni cu toții într-unul și același corp politic. (Nicolae Bălcescu)
 23. Cuvântul rostit trebuie să fie asemenea rubinului, mic, dar de mare preț. Cât timp nu ai vorbit, cuvântul a stat în puterea ta, de îndată ce l-ai rostit, el te ține sub puterea lui.  (Abu Shakur Balkhi)
 24. Cea mai mare bogăție din această lume sunt copiii, mai mare decât toți banii din lume și toată puterea de pe pământ. (Mario Puzo)
 25. Cea mai înaltă dovadă de virtute,  este să ai putere nelimitată, fără să abuzezi de ea. (Thomas Babington Macaulay)

One thought on “Seminar despre putere (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.