Ce faci să-ți onorezi Stăpânul?

Eliezer & RebecaAvraam era bătrân, înaintat în vârstă; şi Domnul binecuvântase pe Avraam în orice lucru. Avraam a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui:  „Pune-ţi, te rog, mâna sub coapsa mea; şi te voi pune să juri pe Domnul, Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor, în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în ţara şi la rudele mele să iei nevastă fiului meu, Isaac.”

Geneza, 24.1-4

UMBLAȚI PRIN CREDINȚĂ!

Despre îndeletnicirea de poet, Nichita Stănescu spune “Poetul ca şi soldatul / nu are viaţă personală.”,  căci,  dedicându-se acestei sensibile profesiuni, poetul asemeni unui soldat, nu mai are viață personală, de-acum el trăiește dependent de “inspirația”  care îi  este și stăpân.

Bine, în altă împrejurare  literară, probabil în volumul RESPIRĂRI, N.S. vorbind despre poet, leagă acest substantiv de metafora “moașă comunală”, indicând că poetul e cineva care trebuie să fie de folos în mod vital și de urgență, pentru mai multe nevoi ale omului.

Dar creștinul, el cum trebuie să fie? Mai ales acum în vremurile din urmă, de criză, creștinul, oare el nu trebuie să fie ca și soldatul  sau ca moașa comunală?

Acum, mai mult ca oricând, creștinul trebuie să aibă reflexe bune, acelea ale unui creștin autentic. Să fie plin de credință și de Duhul, să stea tare pe promisiunile lui Dumnezeu. Să nu se lase purtat încoace și încolo de orice val de învățătură, de criză sau de oportunități și  de situații.

*

ÎN GENEZA 24 avem câteva personaje istorice foarte importante, începând cu Avraam,  apoi cu fiul său Isaac  și  tripleta de aur se închide cu cel “mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui”.

Avraam, tatăl tuturor credincioșilor, a trăit într-o relație de ascultare și de credință față de Dumnezeu, putem afirma că el a consolidat conceptul de familie și a avut o afacere prosperă în sânul familiei. Avraam a  practicat frica de Domnul  și s-a bazat pe promisiunile făcute de  Dumnezeu pentru viața și familia sa.

Aici îl găsim pe  Avraam la bătrânețe,  foarte binecuvântat de Domnul “în orice lucru”. Și, fiindcă venise vremea ca Isaac să se însoare, Avraam îl ia pe bătrânul și credinciosul său  slujitor și-l trimite  în “țara şi la rudele” sale să-i  aducă o nevastă.  Cercetătorii sunt de părere că slujitorul  nu este altul decât  Eliezer din Damasc. (Geneza, 15.2)

Cum faci să-ți onorezi Stăpânul?

Trebuie că Eliezer  era un om de caracter și putem presupune că el a învățat   și a deprins multe lucruri bune de la stăpânul său  printre care  credința și ascultarea de Dumnezeu. De aceea Avraam i-a încredințat lui Eliezer toate averile sale. Iar acum îi încredințează cea mai importantă sarcină – să meargă în țara rudelor sale de unde, prin credință,  va aduce o nevastă lui Isaac.

Se știe că numele biblice au semnificații importante, iar Eliezer nu e o excepție:  înseamnă “Dumnezeu care ajută.”.  Eli, face referință la Elohim (Dumnezeu), iar Ezer (Azer)  înseamnă “care ajută”. Ce mare binecuvântare a avut Avraam cu acest Eliezer! Ori de câte ori îl vedea își putea aminti că  “Dumnezeu e Cel care ajută.” Cunoscându-le credința, oamenii întâlnind pe Avraam sau pe  Eliezer, puteau să spună despre ei: Uite-l pe acela pe care Dumnezeu îl ajută!

O călătorie binecuvântată nu poate exista fără ajutorul lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu ne-a dat și nouă un set intact de promisiuni și binecuvântări.

Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel” care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.” […]  “Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei, 1.23; 28.20)

În fiecare zi avem  nevoie de cuvântul Scripturii, pentru sfătuire, pentru îmbărbătare, pentru mângâiere, pentru luarea oricărei decizii, cu atât mai mult pentru  o călătorie însemnată:

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.” (Psalm 119, 105)

Pentru a avea izbândă în această importantă problemă a vieții fiului său, Avraam și-a trimis  credinciosul slujitor,  cel mai devotat și mai apropiat dintre slujitori, unul care simțea cu el.

 Avraam i-a zis:  „te voi pune să juri pe Domnul, Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor, în mijlocul cărora locuiesc.

Căci Avraam avea o relație apropiată și intimă cu Dumnezeu, cunoscând bine voia Sa:
Atunci Domnul a zis: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?… Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit” (Geneza, 18.17-19)

Se vede că și Isaac avea credința, căci și el s-a încrezut în Dumnezeu și în slujitorii Lui (Avraam și Eliezer). Ne amintim că nu tot așa au stat lucrurile cu Samson, un om deosebit de puternic, pus deoparte de Dumnezeu, un vas  în care lucra Duhul, dar foarte firesc și de nestăpânit în relațiile cu femeile, el le-a dorit  în inima sa mai ales pe cele netăiate împrejur,   lăsându-se dominat de poftele firii pământești.

Așa cum Dumnezeu i-a dat lui Adam un ajutor potrivit, în Eva, El i-a pregătit o soție potrivită și lui Isaac.   Dumnezeu se implică în lucrurile mai puțin importante din viața copiilor Săi: “Veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu. Dar niciun păr din cap nu vi se va pierde.” – Matei, 10.

Cu cât mai mult El va fi acolo și în problema căsătoriei copiilor Săi. Într-un fel sau altul, chiar și pe cei necredincioși El îi ajută să întemeieze familii binecuvântate și să aibă o viață îmbelșugată:
Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni, 2.10)

Cât Îl onorezi pe Dumnezeu prin ceea ce faci?

Ați observat cu toții că nu e deloc ușor să faci cărămizi la faraon, căci copiii lui Dumnezeu nu sunt iubiți de lume:
Le-au făcut viaţa amară prin lucrări grele de lut şi cărămizi şi prin tot felul de lucrări de pe câmp, şi în toate muncile acestea, pe care-i sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă.” (Exod, 1.14)

Dar știți care este cheia problemei, lucrând la faraon? Să  faci serviciul cu bucurie (ca pentru Domnul), așa cum spune Pavel:

M-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă.” (Filipeni, 4.11-12)

Să avem  și noi rugăciunea spusă de un slujitor al Domnului:  „Doamne, te rog, dă-mi bucurie la serviciu. Nu-mi schimba împrejurările, ci schimbă-mă pe mine!” Amin.

Iosif a fost luat din casa tatălui său Iacov, unde era iubit și avea de toate,  și aruncat în lumea  rea de afară, în sclavie și  în pușcărie, dar el a reușit să aibă o atitudine luminoasă și să rămână alipit tare de Domnul Dumnezeu, iar după mulți ani de privațiuni,  l-a  înălțat  Dumnezeu în Egipt, al doilea om după Faraon.

Să învățăm și să fim și noi credincioși cum a fost Iosif, cum a fost Avraam și cum a fost Eliezer. A trăi prin credință e cu mult mai înțelept decât a căuta a trăi în bunăstare. Pentru că în cele din urmă Domnul va aduce pentru cel credincios și răbdător, binecuvântarea Sa. Glorie Domnului!

Dar să nu mai mergem în locurile de unde ne-a scos Dumnezeu: în discoteci, în Cluburi de noapte,  la Jocurile de noroc,  la droguri și la băutură, în anturaje dubioase, în păcat și curvie, în  minciuni și hoție – cu nici un chip să nu mai revenim la acele obiceiuri lumești păcătoase.

 Avraam i-a zis lui Eliezer: „Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo!

Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu şi din patria mea, care mi-a vorbit şi mi-a jurat, zicând: „Seminţei tale voi da ţara aceasta”, va trimite pe Îngerul Său înaintea ta; şi de acolo vei lua o nevastă fiului meu.

Eliezer s-a rugat el însuși zicând aceste cuvinte:
Doamne Dumnezeul stăpânului meu, Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu, Avraam.

Înțelegem că dacă ne rugăm după voia Sa, Dumnezeu ne ascultă și, prin aceasta, El va fi înălțat și onorat?

Dumnezeu promisese binecuvântarea și  ajutorul nemijlocit,  că El  “va trimite pe Îngerul Său înaintea” lui Eliezer, iar acesta a cerut  “dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu, Avraam.”

Dumnezeu zice  „Puneți-Mă la încercare”. Să dorim ca prin lucrarea Lui, Dumnezeu să fie onorat. Dă-ne izbânda pe care o dorim, pentru ca Numele Tău să fie cinstit și cunoscut printre oameni, slava Ta să se vadă și oamenii să fie mântuiți de păcate!

Dumnezeu să-și ia gloria din rugăciunile noastre. Amin.

Dacă citim pasajul din Geneza 24 vedem că Dumnezeu a fost credincios, El  și-a onorat promisiunile Sale:

Nu sfârşise el încă de vorbit şi a ieşit, cu vadra pe umăr, Rebeca ...”

Cum așa? Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Glorie Lui!

Suntem noi slujitori și robi de încredere?

Dumnezeu este credincios Cuvântului Său și va da copiilor Săi de moștenire Țara promisă, Noul Ierusalim care se va coborî din Cer…

Doamne, Te rog ajută-mă să-Ți fiu un slujitor credincios! Amin.

2 thoughts on “Ce faci să-ți onorezi Stăpânul?

  1. Pingback: Ce faci sa-L onorezi pe Domnul? | Hickory Romanian Baptist Church

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.