LA CETAN –

SĂRBĂTOARE ÎN CINSTEA DOMNULUI!

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!”                  Filipeni, 4.4

 „Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.                                                                                                                                                                                                                                                                           Evrei, 11.6

 .

Biserica Baptistă din Cetan – Județul Cluj

Pastorul Augustin Mecea – un veteran al crestinilor baptisti pe meleagurile Someșene și Dejene, a organizat și a dedicat o Zi de Sărbătoare în Cinstea Domnului la Biserica Creștină Baptistă din Cetan.

Clădirea bisericii a fost renovată în ultimii ani, succesiv, de câteva ori, însă în 2011 i s-a pus acoperiș nou, s-a rezolvat cu scurgerea apelor de la ploi și ale celor menajere, iar sala de adunare s-a mărit la două camere prin îndepărtarea zidului dintre ele și alte lucrări necesare. Încălzirea centrală, pe lemne, a sporit de asemenea confortul întâlnirilor de laudă și închinare.

Ziua de sărbătoare a fost în Duminica din 25 Martie 2012. Au fost prezenți mulți musafiri, s-au introdus scaune și bănci deoarece sala s-a umplut cu frați și surori din Dej, Viile Dejului și Cetan, de la  baptiști și  penticostali. După adunare s-a organizat o masă de dragoste (agapă) care a prelungit simțitor de mult timpul părtășiei.

Au participat, înafara celor care formează grupul de bază din Cetan – familiile Tătar Ioan și Maria,   Mecea Augustin si Fivia, sora Nuți, Ioan Galea, Magdalena Galea, sora Mărioara, și următorii: familiile Pavel Mânzat, Iacob Selin, Eugen Nemeti, Ioan Vădean, Vasile Clapa,  Florin Clapa, Vasile Câmpean, Dan Fălcușan, Fane Fălcușan,   George Danciu, Nicu Horj și fostul proprietar al clădirii bisericii, Emil Farcas, fără ca lista participanților să fie însă completă.

De menționat că sponsorizarea lucrărilor spirituale și materilale e făcută de familia Fivi Lidia și Samuel Lorincz din Ohio – USA, care se jertfește în mod constant, cu deosebită dragoste și dăruire. Domnul să le răsplătească bunătatea, printr-o atenție specială, după inima lor bună față de frățietatea din Cetan.

***

CREDINȚA ADEVĂRATĂ– Aceea care ne leagă de un Stăpân

Pastorul Augustin Mecea, pentru timpul de Rugăciune a citit din Psalmul 51 –

Ai milă de mine, Dumnezeule în bunătatea Ta. După îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele!

Dumnezeu, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Glorie Domnului!

Fr. Florin Clapa a vorbit despre credință, folosind textul din Evrei, 11.1-3; 6, subliniind că mântuirea nu este prin faptele noastre, ci prin harul lui Dumnezeu.

Fr. Eugen Nemeti a subliniat că speranta creștinilor trebuie să ne fie o adevărată ancoră care să ne lege de Mântuitorul Isus, așa cum găsim ilustrat de ap. Pavel în epistola către Evrei.

Fr. Fane Fălcușan, înainte de a cânta o cântare cu familia sa, a prezentat succint prima predică a Domnului Isus: „Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie” din Marcu, 1.15, arătând că cea mai mare nevoie a omului este pocăința.

Fr. George Danciu a vorbit despre credința care ne ajută să zidim pe stâncă (si nu pe nisip), folosind texte din Luca 7-8, inspirat fiind de textul din Femeia păcătoasă (Luca, 7.36-50). Domnul Isus a fost invitat de un fariseu să mănânce la el; dar o femeie a auzit că Isus e în casa acestuia și a venit și ea cu un vas de alabastru cu mir mirositor. Cei doi, față de Domnul Isus, au atitudini opuse. Te-ai aștepta să fie bine primit de fariseu, din moment ce L-a invitat pe Isus, și nu neapărat de femeia păcătoasă. Ceea ce face diferența, și dă greutate credinței, este cunoașterea Celui despre care zicem că e Speranta și pricina laudelor noastre. Fariseul era plin de sine, mândru și arogant, ba chiar L-a disprețuit pe Domnul Isus:”Omul acesta dacă ar fi un prorooc ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de El: că este o păcătoasă.L-a invitat pe Isus, dar nu ca pe Dumnezeu, nu ca pe Fiul lui Dumnezeu, nici chiar ca pe un prooroc, ba chiar l-a desconsiderat c-ar fi un învățător, deș i s–a adresat așa. Dimpotrivă, femeia păcătoasă, îl iubea mult pe Domnul Isus, Îl adora, îl cunoștea, ea L-a așezat în inima ei pe cel mai înalt loc; ea a pus cap la cap tot ce auzise și văzuse că făcuse Isus și a înțeles că e …Dumnezeu (Fiul), din moment ce El vindecă orice boală și poate da iertarea de păcate!

Fr.Vasile Câmpean, împreună cu familia sa, membri ai Bis. Pent. Cetan – între mesaje, îndemnuri și poezii, conduși de fiul lor mai mare care cânta la acordeon, au înălțat imnuri de laudă spre Domnul din Ceruri.

Fr. Iacob Selin a avut predica de încheiere folosind texte care-L prezintă pe Isus Hristos Mântuitotul (Efeseni, Filipeni, Coloseni).

În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său (…) În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale, ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh. (Efeseni, 1)

El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. (Coloseni, 1)

A Împaratului vesniciilor, a nemuritorului, nevazutului si singurului Dumnezeu, sa fie cinstea si slava în vecii vecilor! Amin.

Text: George Danciu

FOTO: Diuța Fălcușan

One thought on “LA CETAN –

  1. Tania Frenti

    M-am bucurat de acest articol detaliat despre biserica din Cetan, sa citesc despre frati si surori din biserica din Dej care se implica. Mi-e dor de misiunile pe sate din Romania 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.