O mostră de geniu –

Mircea Eliade

Cântarul şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.

PROVERBE, 16.11

În om e un șir nesfârșit de oameni.

EMINESCU

.

UN PUNCT DE VEDERE

În documentarea pentru tratarea unui subiect de actualitate, fățărnicia, întâmplător am dat peste reclama apariției unei cărți: Dosarul Eliade. Elogii si acuze Vol. III (1928-1944).

Dosarul Eliade 1este o lucrare proiectată de eruditul exeget

Mircea Handoca în 20 de volume despre activitatea unui om, cuprinsă cronologic în mulțimea documentelor pro si contra, a elogiilor si pamfletelor publicate în presa în perioada a 72 de ani (1926-1998)!

În paralel cu posibilele (încă actuale) îndolieli asupra exactităţii acuzaţiilor de antisemitism, fascism, hitlerism, legionarism, proferate împotriva lui Mircea Eliade, probele pro şi contra prezentate în aceste volume (şi în următoarele) pot face lumină.”

Ce ați înțelege dacă cântarul folosit – dat ca bun cu acte în regulă de către Metrologie, totuși nu ar indica o singură valoare, ci ar da drept bune mai multe valori, aleatoriu, și oamenii l-ar folosi pe mai departe cu deplină încredere…? Nu greșiți deloc dacă gândiți că ne aflăm în plin univers kafkian pentru că ori încotro te învârți întâlnești astfel de situații pe care n-ai cum să le eviți sau le corectezi.

Ca să ilustrez problema, pentru o clipă, imaginați-vă de fățărnicia politicienilor noștri, pe toate treptele, de sus până jos, de bâlbâiala continuă în care lucrează acești oameni îmbrăcați imaculat și atât de murdari în gândire și comportament.

Când Mircea Handoca (tipărind tot ce s-a publicat în 72 de ani despre Eliade), dorește să facă lumină în haosul ideilor pro și contra, asupra exactității acuzațiilor de antisemitism, fascism, hitlerism, legionarism, proferate împotriva lui Mircea Eliade, când această mare personalitate de cultură nu a reușit să afișeze un cântar clar și indubitabil, doresc alții să aducă cântarul lor?

***

În 1927 Eliade scria eseul excepțional ORTODOXIE2, în care vom putea observa autenticitatea unei puternice credințe creștine la tânărul scriitor, de numai 20 de ani:

Ortodoxia e, pentru noi, Creștinismul autentic, care trebuie actualizat în proaspete și calde fapte sufletești. Trebuie să fim creștini – pentru a găsi un sens vieții, sens care să întreacă simpla umanitate, și să cuprindă din acel suc al metafizicii, care singur ne orientează. Creștinismul ne luminează o axă centrală în Univers și în noi înșine. Acele conștiințe care trăiesc efectiv o viață sufletească – nu pot îndepărta altfel sentimentul tragic al existenței decât prin creștinism. În dreapta și în stânga – nu e decât gol. (…)

Firește vorbesc aici despre acele conștiințe de elită, care înțeleg să-și valorifice viața și să o viețuiască după un tâlc metafizic. Conștiințe care sufereau tragica izolare în fața unui Destin orb – înaintea lui Christ. Dar Christ a coborât asupra omenirii mântuirea. Apariția Lui înseamnă pentru noi axa centrală, nucleul de viață, de elan, de dragoste, de creație. Christ dovedește realitatea transcendentului și posibilitatea de a-l ajunge prin experiența religioasă. Omul nu mai e singur cu soarta. Cunoașterea lui Christ (…) transfigurează conștiința, o îmbogățește cu roade dulci, zemoase. Cel care cunoaște (iubește) pe Christ – e un om cu măduva spinală întreagă.. Creștinul înțelege viața – fapt de o considerabilă însemnătate, ce întrece comorile științei și ale filosofiei! Creștinismul stăpânește sencul vieții – care nu e un sens tragic. Sau, în orice caz, de un tragic omenesc.

Să lămurim. Înțelegeți tragicul insurmontabil al grecului – singur în fața unui destin irațional, imoral, străin? Tragicul creștin e altul: neputința de a rămâne întotdeauna creștin, dualismul carne-duh, slăbiciunea care îl târăște – și e bine să-l târască – în viața păgână, senzuală. Tragicul vieții creștine e fecund. Pentru că pe acest dualism dureros carne-duh se întemeiază cel mai mare bine al umanității: personalitatea. Eu cred că numai un creștin poate avea o personalitate, care, pentru mine, înseamnă: echilibrarea într-o sinteză originală a celor două tendințe potrivnice.
Viața creștină înseamnă siguranța valorii sufletești și a permanenței acestei valori. Așadar optimism, încredere, drum-drept, rodnicie.

*

(…) Dacă voim să rămânem sinceri până la urmă, trebuie să mărturisim: acei dintre ortodocși care au dus o viață lipsită de neliniști și experiențe lăuntrice, nu sunt adevărați ortodocși. Cred, poate, dar nu știu ce să creadă și nu cunosc prețuirea credinței, când sufletul se întoarce de pe pustiile învățăturilor lumești.

Așadar, noi cei tineri – vom ajunge, nu ne interesează când, creștini ortodocși. Nu va lipsi nici unul, dintre cei care au gustat sensul metafizic al vieții. Acum – nu am ajuns. Dar știm că vom ajunge. Nu ne e teamă să greșim, pășind alăturea de drum. Pentru că știm că există un drum drept, care ne e menit.

De altfel ceea ce e frumos în noi e faptul căutării. Noi căutăm – și suferim pentru aceasta – ceea ce e alții se mulțumeau a primi de la preoți, nu întotdeauna de ispravă, și uitau apoi într-un fund de suflet. Noi voim un creștinism efectiv – adică rezultatul unei experiențe, proaspăt, greu de sensuri, cald de viață, strălucitor de daruri. Care să ne prefacă, să ne facă din oameni – oameni de-ai lui Dumnezeu, adică suflete în trupuri, suflete ce caută să asimileze și să răspândească valori Dumnezeești în lumea valorilor bestiale sau, rareori, a valorilor omenești. (…) Un ortodox poate fi ascet3 sau păcătos. (…)

———————————–

1 Mircea Eliade: n. 1907, București – d.1986, Chicago

2 Ortodoxie: publicată în lucrarea Itinerariu spiritual, 1927

3 Ascet: persoană care duce o viață austeră și retrasă; cumpătat; înfrânat.

George Danciu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.