Onorat – de prezența Lui!

 George Danciu

“Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l. Să mâncăm şi să ne înveselim; căci acest fiu al meu era mort, şi a înviat; era pierdut, şi a fost găsit.” Şi au început să se înveselească. ” Luca 15.22-24

 

MASĂ FESTIVĂ – unde nu se are în vedere fața omului!

Într-un sat, alături de români,   s-au pocăit și niște țigani. Dar țiganii sunt tot țigani, cum și românii sunt tot români oriunde s-ar afla. Între acei săteni, aveam o bună cunoștință, pe Vasile, un bărbat ca la 55 de ani. În vremea aceea  în serviciu se afla în subordinea mea. Lui Vasile îi vorbisem depsre Mântuitorul Isus în  câteva rânduri. Frecventase sporadic biserica evanghelică din sat, dar nu se acomoda deloc cu ideea că el – o figură de țăran român, frumos și blonduc, un om bine așezat la casa lui, bun gospodar, om cu rușine și sfială -, să stea în aceeași bisericuță alături de fețele acelor țigani! Nu se împăca deloc cu gândul să stea la masa Domnului împreună cu acei oameni!

***

În epoca comunistă, la banchete, la mese festive și la nunți, cum adesea se mai întâmplă și azi, fiecare om, oricare ar fi el, cauta să fie așezat cu cei mai importanți decât el, în ochii oamenilor. Unii, e drept, își doresc să fie așezați și între cei mai jos decât ei, pentru a se vedea mai bine între aceia, importanța lor.

Omul caută compania celor bine văzuți, a celor mai bine situați în societate, ghidându-se, de ochii lumii, de zicala atât de binecunoscută – spune-mi cu cine umbli, ca să-ți spun cine ești! Dorim să fim văzuți alături de cei mai importanți oameni, de aceia care și-au câștigat un mare prestigiu printre noi.

***

Şi a zis judecătorilor: „Luaţi seama la ce veţi face, căci nu pentru oameni veţi rosti judecăţi; ci pentru Domnul, care va fi lângă voi când le veţi rosti. Acum, frica Domnului să fie peste voi; vegheaţi asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere faţa oamenilor, nici nu se primesc daruri.” (2 Cronici, 19.7)

Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. Toţi cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege; şi toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.( Roamni, 2.11-13)

***

De câte ori îl vedeam pe Vasile, îl întrebam:

– Hei, cum ești  Vasile, tot nu-ți plac țiganii? , la care Vasile, cu capul ușor plecat, cu sfială, răspundea vinovat :

– Nu! Nu-mi plac, domnu‘ inginer! Însă știa în inima lui că încă nu-i plăcea pocăința. Ceva încă îl ținea departe de Domnul Isus. Mândria ne desparte de Dumnezeu, deoarece doar celor smeriți cu inima, El le dă har de iertare și împăcare cu El.

***

Fiul risipitor: La Masa bucuriei cu Domnul Isus

Şi-a venit în fire (…) Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat mult. (luca 15.20)

A. Piedici

1. Păcatul: fiul risipitor, s-a dus în lume, departe de fața tatălui, să trăiască în imoralitate și desfrâu

2. Bogăția: pe Zacheu, ca și pe alți oameni, care își au ca scop, bogăția, nu se pot apropia de Dumnezeu, până nu-și schimbă prioritățile vieții (Matei, 6.33)

3. Numele: ca acel bogat din Luca 16.19; îl împiedeca și numele și bogăția; poate ești profesor și această lecție n-o cunoști și nu accepți învățătură de la Domnul!

4. Familia, neamul, numele: sunt român, nu pot sta alături de cei neînsemnați și umili, cu săracii, cu țiganii etc

5.Oamenii: mulțimea oamenilor din jurul tău, cu teoriile lor, te împiedecă să-L vezi pe Domnul. Zacheu nu reușea să-L vadă pe Isus din cauza mulțimii.

6. Statura: Al doilea fiu, al tatălui, rămas în casă lângă el, s-a supărat de ceea ce a făcut tatăl, că l-a primit pe acest fiu care a terfelit numele lor și a trăit în mocirlă! Și n-a vrut să stea la masă cu ei! El se credea prea bun de a sta la masă cu fratele său decăzut, întors acum acasă. Nu a acceptat condițiile Tatălui din cer. Harul lui care e la fel față de toți oamenii, căci nu se are în vedere fața omului.

B. Condiții:

  1. Să te vezi un păcătos: Fiul risipitor și-a văzut josnicia păcatului și -a venit în fire și a văzut imoralitatea în care se află.

  2. Să te smerești: s-a smerit, s-a umilit și s-a întors în Casa tatălui său, după ce i-a risipit averea cu femeile ușoare.

3. Să mărturisești Domnului păcatul: „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta şi nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.”

4. Să accepți tot ce va zice și va face El: Fiul risipitor a acceptat să fie primit de Tatăl ca un fiu al Său; a acceptat noile haine, curate, inelul în deget și masa festivă dată în onoarea sa. La Nunta din Cana, la terminarea vinului, mama Domnului a zis: Faceti tot ce vă va zice El! Amin.

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine. (Apocalipsa, 3.19-20)

Domnul Isus a venit în lumea noastră și El dorește să stea la masă cu toți cei care se pocăiesc de faptele lor, rele, imorale, și se întorc la El smeriți, și-i deschid ușa inimii lor, Lui, și-L primesc, iar El, Isus va sta la masă cu ei! Glorie Domnului! Amin.

Dacă un Rege (Mihai I al României) te invită la masa lui, să zicem la Săvârșin în România, trebuie să accepți condițiile lui. Să învingi acele piedici care te fac să nu ajungi printre invitații săi ocazionali sau permanenți. Nu poți pretinde, în ce condiții îți vei dori sau vei accepta o eventuală invitație. Nu poți cere ca nu cumva să  fie printre ei vreun țigan sau vreun cerșetor! Nu poți pretinde ca printre ei să  fie cutare sau cutare si, de asemeni, să lipsească cutare sau cutare om.

La Cina cea de Taină, cu Isus, au fost numai ucenicii Săi, apropiați.

Domane ajută-mă, să fiu printre invitații Tăi, la Masa Ta! Amin.

Ligia Bodea FIUL RISIPITOR 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.