Pilula de suflet din 30 iulie 2020

RĂSPLĂȚILE PENTRU AUTO DISCIPLINĂ ȘI ÎNFRÂNAREA POFTELOR SUNT VEȘNICE

Picture

  • Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare toţi aleargă [cât pot de bine ca să câștige], dar numai unul capătă premiul? Alergaţi [în cursa voastră] dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte [se antrenează și] se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta pentru [a primi] o cunună care nu se poate veşteji [neperisabilă]. – 1 Corinteni 9:24-25 (cu traduceri din Biblia Amplificată, între paranteze)

Pavel folosește un exemplu familiar pentru corinteni și chiar și pentru noi astăzi. Jocurile din Grecia au inclus tot felul de exerciții sportive, iar sportivii trebuiau să urmeze anumite reguli și trebuiau să folosească auto-controlul în toate lucrurile. Toți cei care erau admiși să participe la competiție, făceau tot ce le stătea în putință ca să câștige, dar chiar și așa, numai unul putea ajunge primul la linia de sosire și să primească premiul. Continue reading “Pilula de suflet din 30 iulie 2020”

Pilula de suflet din 28 iulie 2020

PE CINE CĂUTĂM SĂ MULȚUMIM: PE OAMENI SAU PE DUMNEZEU?

Picture

  • Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia [care este vestea bună a mântuirii prin credința în Isus Cristos], căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor [ca să câștigăm putere și popularitate], ci Lui Dumnezeu, care ne cercetează inima [și se așteaptă să fim cât de buni putem fi]. – 1 Tesaloniceni 2:4 (cu traduceri din Biblia Amplificată, între paranteze)

Pentru mulți dintre noi, nu este ușor să depășim tentația de a le face oamenilor pe plac. Mai ales dacă suntem persoane sociabile, prietenoase, care iubesc compania altora. Distanța dintre a iubi și a ne purta frumos cu cei din jur și a le face pe plac chiar cu prețul de a-L supăra pe Dumnezeu, este uneori foarte mică. Apostolul Pavel a explicat foarte bine acest lucru în versetul următor: „Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa Lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Cristos.” (Galateni 1:10). Continue reading “Pilula de suflet din 28 iulie 2020”

Pilula de suflet din 27 iulie 2020

PUTEM CONTROLA CEEA CE SPUNEM?

Picture

  • Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. – Proverbele 17:28

Este atât de benefic să putem controla când, ce, cum și cât vorbim. Oamenii care vorbesc mai puțin, par mai înțelepți, chiar dacă nu sunt. Suntem creați să comunicăm, dar dacă nu ne folosim cuvintele cu înțelepciune, acestea ne pot distruge. Cine vorbește mult, greșește mai mult decât cine vorbește mai puțin. Șansele de a spune mai mult decât ar trebui, cresc în raport cu numărul de cuvinte pe care le folosim într-o conversație. Continue reading “Pilula de suflet din 27 iulie 2020”

Pilula pentru suflet din 22 iulie 2020: Copiii lui Dumnezeu sunt conduși de Duhul Sfânt

  • Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!”- Romani 8:14-15

Nimeni nu poate fi condus de Duhul Sfânt, dacă nu crede în Isus și nu se naște din nou. Odată ce devenim copiii Lui Dumnezeu, începem să urmăm îndrumarea Duhului Sfânt. Există creștini care nu fac deosebirea dintre gândurile lor și cele pe care Duhul Sfânt le pune în mintea lor, pentru că consideră că tot ce le trece prin minte, trebuie să fie propriile lor gânduri. Continue reading “Pilula pentru suflet din 22 iulie 2020: Copiii lui Dumnezeu sunt conduși de Duhul Sfânt”

Pilula de suflet – 4 iunie

VIAȚA CU DOMNUL ESTE MULT MAI UȘOARĂ

Picture

  • Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere, căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn. – Psalmii 127:2

Toți am trecut prin probleme care păreau fără rezolvare. Dar Domnul ne-a scăpat cu bine din toate și tocmai în acele perioade am învățat lecții valoroase. Acele vremuri ne-au dovedit că indiferent cât de mult ne luptăm, dacă nu suntem urmași ai Lui Isus și nu suntem “înjugați cu El”, viața este dificilă, munca noastră este grea, iar răsplata pentru eforturile noastre este mică iar uneori ieșim chiar în pierdere.

Isus vrea să facă partea cea mai grea în locul nostru și El este mai mult decât capabil să facă acest lucru. Duhul Sfânt este Ajutorul perfect pentru toți copiii Lui Dumnezeu, și este gata să ne scoată din orice situație, dacă Îl rugăm să o facă. Continue reading “Pilula de suflet – 4 iunie”

Pilula de suflet – 1 Iunie

DUMNEZEU NE DĂ TOT CE AVEM NEVOIE DACĂ ÎL IUBIM

Picture

  • El te va iubi, te va binecuvânta şte va înmulţi; va binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău, grâul tău, mustul şi untdelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite şi rodul turmelor tale de oi, în ţara pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. – Deuteronomul 7:13

Promisiunile Lui Dumnezeu pentru poporul Său, care ascultă de Cuvântul Său sunt mai minunate decât ne putem imagina. Primirea dragostei Lui Dumnezeu este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla! Când primim dragostea și binecuvântările Domnului, avem mai mult decât suficient, ca să îi putem binecuvânta și noi pe alții. Copiii sunt o binecuvântare , așa cum toate roadele sunt rezultatul dragostei și al purtării de grijă a Lui Dumnezeu. Ceea ce El binecuvântează, se înmulțește. Mâncarea binecuvântată de Domnul este hrănitoare, nu ne afectează sănătatea, ci dă trupurilor noastre tot ce au nevoie ca să funcționeze normal. Continue reading “Pilula de suflet – 1 Iunie”