Natanael îl întâlnește pe Domnul

Nathan-fig-treeTe-am văzut înainte ca să te fi chemat Filip.

Evanghelia Ioan, 1:43

Un răspunsul pe care Domnul Isus i-1 dă lui Natanael la întrebarea lui “de unde mă cunoşti”, este enunţat marele şi preţiosul adevăr, baza oricărei chemări veritabile şi care este cristalizat în aceste două cuvinte: înainte ca…“. înainte ca uneltele omeneşti pe care Domnul le foloseşte pentru chemarea unui suflet să-şi facă lucrarea lor, El era prezent, El ştia. El a ales. El a destinatpe acela care avea să devină copilul Său “înfiat prin Isus Hristos după buna plăcere a voiei Sale.” (Efes.l:5).

Domnul care cunoaşte inima omului, ştia că în adîncul inimii lui Natanael, era dorinţa adevărată şi sinceră ca să-L cunoască. Continue reading “Natanael îl întâlnește pe Domnul”

„Apostolii Domnului Iisus” – Când alegerea divină sfidează orice logică umană

ApostoliiMoto: „Nu erau aleşi pentru ceea ce erau, ci pentru ceea ce aveau să devină.”
.
.
Sunt multe lucrurile care te impresionează, atunci când ai ocazia să călătoreşti prin Ţara Sfântă: locuri pitoreşti, încărcate de atmosfera unei istorii pline desemnificaţie, clima specifică Palestinei, bisericile ridicate în amintirea diferitelor evenimente relatate în Evanghelii. Dar cu siguranţă că pentru un creştin care ajunge pe acele meleaguri, cel mai important lucru îl reprezintă conştientizarea faptului că tot ce s-a scris despre Domnul Isus Hristos reprezintă o realitate palpabilă.
.
Din acest punct de vedere, putem spune că mărturiile trecutului biblic se
constituie asemenea unei Evanghelii inscripţionate în vestigiile care ne-au mai
rămas din acea epocă, în geografia pământului ce a fost martorul vieţii
Mântuitorului şi în mulţimea de oameni care într-o formă sau alta, conservă
spiritul celor care au locuit dintotdeauna, acolo. Nimeni nu va putea spune
vreodată, după ce a călătorit în Ţara Sfântă, că nu a fost atins de imaginea
Celui numit Isus din Nazaret.
.
Oameni obişnuiţi, cu o chemare neobişnuită
.
O astfel de experienţă a trăit şi Petru Lascău, pastorul bisericii Agape din
statul Arizona, care ne oferă ocazia de a medita mai profund asupra puterii