Stelian Gomboș: Nevoia unui lider!

Când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. (Iisus Hristos)

În momentul de faţă şi în contextul dat, această populaţie a României (nu populaţie românească, nu popor) are nevoie urgentă de un lider, adevărat şi autentic, dispus riscurilor şi sacrificiilor, unul pregătit, educat, instruit, curajos, demn, hotărât, responsabil şi asumat şi, mai ales, nepătat, neîntinat şi necompromis, curat, sincer şi serios!…

Ajunge cu comentariile, ajunge cu lamentaţiile, ipocriziile, orgoliile, minciunile, vanităţile, acuzaţiile şi resemnările, consumatoare de zadarnică energie, haideţi să ne punem, în mod ferm şi decisiv, prin post şi rugăciune, pe căutarea, identificarea şi aflarea unui asemenea lider – cu principii sănătoase, cu valori conservatoare, creştine, democratice şi autentice Continue reading “Stelian Gomboș: Nevoia unui lider!”

Calitățile liderului spiritual

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

CALITĂȚILE LIDERULUI SPIRITUAL

„Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste” (1 Timotei 5:17)

     Pentru a fi un lider spiritual demn de urmat, trebuie:

1) Să poți da socoteală cuiva… Cuiva care te cunoaște destul de bine pentru a se ruga cu tine și pentru tine, pentru a te întări în domeniile în care ești vulnerabil și pentru a te sfătui în privința luării unor decizii importante. Autoritatea fără răspundere duce în mod inevitabil la dezastru. Continue reading “Calitățile liderului spiritual”

Pastorii sunt lideri, ca al tău şi ca al meu!

15b5c919b7d1199dda4f8f9a84425f80Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos“. – Evrei 13:7

Pastorul 

“Dacă este prea tânăr, îi lipseşte experienţa. Dacă are părul cărunt este prea bătrân. Dacă are patru sau cinci copii, are prea mulţi! Dacă nu are nici unul, este un exemplu prost! Dacă soţia lui cânta în cor, este prea îndrăzneaţă. Dacă nu cântă în corul bisericii, nu este interesată de lucrarea soţului ei(!). Dacă el predică din notiţe, atunci are predici standardizate, lipsite de viaţă. Dacă predică din inimă, este superficial şi-i lipseşte profunzimea. Dacă petrece prea mult timp în studiu, îşi neglijează biserica. Dacă este prea prezent printre membrii ei, este prea băgăreţ! Continue reading “Pastorii sunt lideri, ca al tău şi ca al meu!”

Cum să cresti ca lider?

LideriVă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta

Romani 16:22

Pavel s-a înconjurat de oameni care erau dispuşi să-şi pună viaţa la dispoziţia lui (Romani 16:3-4). Câţiva dintre ei sunt necunoscuţi. Ai auzit vreodată de Terţiu? El a scris gândurile lui Pavel ca noi să le putem citi. Cu toţii ştim de Timotei, dar ştii de Gaiu? „Gaiu, gazda mea şi a întregii Biserici …” (Romani 16:23). Mulţi au siujit din umbră pentru ca Pavel să poată lucra în lumina reflectoarelor. Continue reading “Cum să cresti ca lider?”