Pastorii sunt lideri, ca al tău şi ca al meu!

15b5c919b7d1199dda4f8f9a84425f80Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos“. – Evrei 13:7

Pastorul 

“Dacă este prea tânăr, îi lipseşte experienţa. Dacă are părul cărunt este prea bătrân. Dacă are patru sau cinci copii, are prea mulţi! Dacă nu are nici unul, este un exemplu prost! Dacă soţia lui cânta în cor, este prea îndrăzneaţă. Dacă nu cântă în corul bisericii, nu este interesată de lucrarea soţului ei(!). Dacă el predică din notiţe, atunci are predici standardizate, lipsite de viaţă. Dacă predică din inimă, este superficial şi-i lipseşte profunzimea. Dacă petrece prea mult timp în studiu, îşi neglijează biserica. Dacă este prea prezent printre membrii ei, este prea băgăreţ!

Dacă este atent cu cei săraci, vrea să impresioneze. Dacă le acordă atenţie celor bogaţi, vrea să se ajungă (să devină şi el un aristocrat!). Dacă sugerează schimbări în programul bisericii, este un dictator. Dacă nu face sugestii, nu e decât un figurant. Dacă foloseşte prea multe ilustraţii în predicile sale, neglijează Biblia! Dacă nu foloseşte suficiente, e confuz! Dacă condamnă răul, o face fiindcă este prost dispus. Dacă nu o face, nu o face fiindcă el este compromis!

Dacă predică adevărul, el este ofensator. Dacă nu-l predică, este ipocrit! Dacă predică o oră, e prea lung. Dacă predică mai puţin, e leneş! Dacă nu reuşeşte să placă tuturor, dăunează bisericii. Dacă place tuturora, îi lipsesc convingerile! Dacă predică zeciuiala, o face fiindcă-i lacom de bani. Dacă nu o face, este aşa fiindcă nu-i credincios formării enoriaşilor săi.

Dacă primeşte un salariu mare, este un mercenar. Dacă primeşte unul mic,…păi nu dovedeşte decât că nu valorează prea mult!! Dacă predică tot timpul, oamenii sunt sătui să-l tot audă. Dacă invită alţi vorbitori, aceştia se mânie fiindcă cred că se sustrage de la datoria lui faţă de ei!” (Pastor Danny Bond – Pacific Hills Church)

*

Cine este pastorul pastorului tău?

“De curând mi-am dat seama că pastorul meu nu are nici un pastor. Nici măcar un pastor asociat la care să apeleze în zile negre. Asemenea celor mai mulţi membrii de biserică i-am cerut ajutorul pastorului meu şi niciodată nu m-a refuzat. Dar cine este pastorul pastorului meu? Cine vine în ajutorul lui atunci când povara-i prea grea să o poată purta singur? Nu se găseşte oare ceva în noi toţi care să cerşească înţelegerea şi simpatia oamenilor? Dar este oare pastorul meu o excepţie de la asta, doar fiindcă-i pastorul meu?

Mântuitorul când era pe pământ, se ducea deoparte să-i vorbească Tatălui, petrecând multe ceasuri cu Acela care-şi întâlneşte slujitorii în locuri singuratice şi niciodată nu-i părăseşte. Însă Domnul nostru i-a avut de asemenea pe Petru, Ioan şi ceilalţi.

Am luat o hotărâre, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu, nu o voi încălca. Sunt hotărât ca pastorul meu să ştie că-l iubesc şi că nu-i va lipsi înţelegerea şi simpatia pe care pot să i-o ofer. Ca şi membru al bisericii mele, voi fi prietenul pastorului meu. Nu-mi rămâne decât să cred că şi alţii, asemenea mie, vor sta zi de zi alături de omul care nu are nici un pastor!” (“Knight’s Treasury of Illustrations” – Walter B. Knight; pag.289)

*

Ce îi datorez eu pastorului meu

“Îi datorez respect ca trimis al lui Dumnezeu să mă înveţe o cale mai bună de a trăi decât egoista şi mizera existenţă de care aş putea fi vinovat fără călăuzirea sa. Îi datorez încredere ca să poată fi slobod să slujească în Biserică, nestânjenit de judecăţi şi criticism.

Îi datorez pastorului meu, rugăciune, pentru ca Dumnezeu să-i facă serviciile lui o binecuvântare pentru cei ce-l ascultă. Îi datorez pastorului meu ocrotirea tăcerii, refuzând să repet în prezenţa lui vorbirile de rău sau bârfa nemiloasă care l-ar îngrijora şi l-ar împiedica să facă tot ce poate.

Îi datorez ceva din timpul meu, pentru a-l ajuta în munca lui, ori de câte ori are nevoie de mine. Îi datorez, încurajare atunci când îngrijorările şi supărările îi îngreunează slujba lui. Îi datorez, pastorului meu, atenţia mea când merg la biserică, ca să nu fie deranjat la vederea mişcărilor mele nepăsătoare din bancă ce trădează dezinteresul faţă de ceea ce spune.” (“Knight’s Treasury of Illustrations” – Walter B. Knight; pag.291)

*

Biserica are nevoie de oameni plini de Duhul care să o conducă, dar şi de oameni plini de Duhul care să-i urmeze!

Trebuie să recunoaştem că adesea avem prejudecăţi de neînvins faţă de liderii noştri. Iar ele sunt atât de puternice încât nici nu ne gândim să fim înduplecaţi de autoritatea lor spirituală, fie ea şi adevărată şi nu pretinsă! În astfel de cazuri, iată un mod demn în care să vă manifestaţi faţă de ei şi poate chiar să vă învingeţi aceste prejudecăţi.

Cum să scăpi de un pastor nedorit

“Priviţi-l drept în ochi, În timp ce predică şi spuneţi din când în când ‘amin’. În câteva săptămâni se va sinucide predicându-vă! Bateţi-l pe spate şi vorbiţi-i încurajator de lucrurile bune pe care le-a spus. În scurt timp se va sinucide studiind pentru voi! Începeţi să-i oferiţi un salariu decent. Poate că el este unul dintre acei predicatori care au trăit din salarii de mizerie iar acum va avea şansa să mănânce atât de mult încât să se sinucidă!

Rededicaţi-vă viaţa lui Hristos şi cereţi-i să vă dea ceva de făcut, de preferinţă a-i câştiga pe cei pierduţi la Hristos, şi va muri de atac de cord! Convingeţi biserica să se unească în rugăciune pentru el, încât să devină în scurt timp atât de eficace, încât vreo biserică mai mare, din altă parte, să vi-l smulgă din mâini!” (“Knight’s Treasury of Illustrations” – Walter B. Knight;, pag.285)

(Sursa: Resurse Creștine Românești)

One thought on “Pastorii sunt lideri, ca al tău şi ca al meu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.