Condiții și avantaje pentru înrolarea în Armata Domnului

by Toni Berbece

Ascultă! Nu Satan te surprinde pe tine, ci tu îl vei surprinde pe Satan!

Ca să fii sigur de izbândă, urmărește să ai aceste calități în relația cu  Dumnezeu:

 

1.Loialitate –credincioșie
2. Integritate
3. Ascultare
4. Curaj (nu există sfânt fără curaj)

Și, ca urmare, poți să te aștepți că Dumnezeu vrea să-ți dea cele mai bune strategii și arme de luptă împotriva uneltirilor Diavolului.

Când ești plin de loialitate (credincioșie), de integritate, de ascultare și  de curaj pentru orice lucrare plăcută  Domnul Dumnezeu, și când ți-ai tăiat în bucăți Baalii din casă, din inimă și din viața ta, atunci Satan nu mai are cu ce să te surprindă! Continue reading “Condiții și avantaje pentru înrolarea în Armata Domnului”

Trei nivele de credinţă

Nu voi mai vorbi decât de data aceasta. Aş vrea numai să mai fac o încercare cu lâna. (Judecători 6:39)

Există trei nivele de credinţă în experienţa creştină.

Primul este să credem numai când vedem un semn sau când avem o emoţie puternică. Ca şi Ghedeon, pipăim lâna şi suntem dispuşi să ne încredem în Dumnezeu numai dacă este udă. Aceasta poate fi o credinţă autentică, dar este imperfectă. Ea priveşte în continuu la sentimente sau la alte semne, în loc să privească la Cuvântul lui Dumnezeu. Continue reading “Trei nivele de credinţă”

A.W. Tozer: Exemplul Ghedeon

gedeonIstoria lui Ghedeon este o ilustraţie a felului în care Dumnezeu caută calităţile Sale în noi şi nu arată interes faţă de numere sau statistici. Ghedeon era aproape să înfrunte duşmanul şi avea o armată de 32.000 soldaţi. Dar Domnl i-a spus lui Ghedeon: “Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult . . . cine este fricos şi se teme, să se întoarcă”. Aşadar, Ghedeon a spus cuvintele acestea trupelor şi 22.000 de bărbaţi s-au întors. Apoi Domnul a spus lui Ghedeon din nou: “Poporul încă este prea mult. Îi văd pe aceia dintre voi care nu sunt pregătiţi pentru ceea ce urmează să facă. Nu vei putea niciodată să faci soldaţi israeliţi din ei.” Continue reading “A.W. Tozer: Exemplul Ghedeon”

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi!

Biblia“Chemaţi-L câtă vreme este aproape.”

(Isaia, 55.6)

.

Conștient de realitatea în care trăim, de un timp folosesc tot mai des această expresie care ne îndeamnă la meditare: “Nu știm cu cine nu vom mai avea ocazia să mai vorbim sau să-i strângem mâna” sau cu aceste cuvinte  “Nu știm cine cu cine  vorbește pentru ultima dată“. Căci nu este zi în care să nu primim vestea că a mai plecat cineva în veșnicie. Azi de dimineață am aflat că un tânăr român în vârstă de numai 42 de ani a murit în somn, în timp ce se odihnea ancorat în Singapore  pe Vasul pe care lucra ca inginer, departe de familia din România. Vestea e cutremurătoare, pentru cei din familie și pentru cei care l-au cunoscut.

Înțeleptul Solomon  spune că: “Toate își au vremea lor și fiecare lucru își are ceasul lui.  Naşterea îşi are vremea ei, şi moartea îşi are vremea ei; …căutarea îşi are vremea ei…tăcerea îşi are vremea ei, şi vorbirea îşi are vremea ei… războiul îşi are vremea lui, şi pacea îşi are vremea ei.” (Eclesiastul, 3.1-8) Continue reading “Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi!”

Un act imperativ (2)

byGeorge Danciu

Acum, dacă veţi asculta de glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.

EXOD, 19.5-6

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.

   EFESENI, 5.18

Fiți plini de Duh!

Dacă în prima parte, tema “Fiți plini de Duh!” ne-a dat ocazia de a răspunde numai la  întrebarea Cine trebuie să fie plin de Duh?, de această dată să medităm puțin la cea de-a doua chestiune.

(2) De ce  trebuie să fim plin de Duh?

A. ÎN VREMEA VECHIULUI LEGĂMÂNT, Dumnezeu și-a ales un popor care să-i poarte Numele și pe care să-i aibă ca fii și fiice. Israel, poporul Domnului, avea luptele proprii cu păcatul, dar și cu  popoarele vecine cu care se afla mereu pe picior de război.  Dar Dumnezeu le promisese că prin El, ei vor fi  biruitori dacă  vor umbla cu frică și în ascultare de El, prin credință,  aducându-i închinarea care i se cuvine. Continue reading “Un act imperativ (2)”