Florian Guler: CE ESTE CRUCEA?

sunrise-cross-march-2015-020-2

CE ESTE CRUCEA

Crucea e Scara, cu vârful pe cer,
Înfiptă-n pământul visărilor sparte.
Clipită eternă țâșnind din mister
Să frângă robia din frica de moarte. Continue reading “Florian Guler: CE ESTE CRUCEA?”

Secretul consecvenţei spirituale

La CruceDeparte de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos. – Galateni 6:14

Când un om se naşte din nou, el devine inconsecvent datorită diverselor simţiri sau a împrejurărilor din viaţa sa, care nu par a avea nici o legătură una cu alta.

Apostolul Pavel a avut o consecvenţă puternică şi stabilă înlăuntrul său şi de aceea n-a fost tulburat de­ nici o schimbare a vieţii sale exterioare; el avea rădăcina şi temelia în Dumnezeu. Continue reading “Secretul consecvenţei spirituale”

Cristian Ionescu: HRISTOS, NUMAI EL!

CrucificareCăci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit. – 1 Corinteni 2:2

 

Pentru idealiștii care cred că într-o zi, descătușată fiind lumea de radicalisme și radicaliști, toți religioșii vor adopta o religie comună, formată din câte ceva de pe la fiecare, anume ceea ce nu-i ofensează pe alții, prezența și discursul lui Pavel din Areopag reprezintă cheia argumentului. Continue reading “Cristian Ionescu: HRISTOS, NUMAI EL!”

Gândul zilei: Toate își au vremea lor

154x212-images-stories-altele-biblia1«Isus tăcea şi nu răspundea nimic.»

Marcu 14:61

Am fost foarte impresionat de această tăcere a Domnului Isus în timpul suferinţei Sale. Tăcerea Sa reprezintă o par­te decisivă din victoria câştigată. Provocările jignitoare ale duşmanului: «… dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!» (Matei 27,40) au fost anihilate prin tă­cerea Sa. Triumful Său – «S-a isprăvit!» (loan 19,30) – a strălucit şi mai puternic prin tăcerea Sa şi l-a făcut pe sutaşul roman să exclame în cele din urmă «… Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!» (Matei 27,54). Continue reading “Gândul zilei: Toate își au vremea lor”

Purtători ai crucii lui Cristos

Simon cu cruceaŞi i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus.

Luca 23:26

Vedem în Simon ducând crucea o imagine a lucrării bisericii şi din toate generaţiile; ea a fost purtătoarea crucii lui Isus.

Observă deci, creştine, Isus nu a suferit ca să te scutească pe tine de suferinţă. El a purtat o cruce, nu ca să scapi tu, ci ca să-o poţi îndura. Christos te salvează din păcat, dar nu şi din durere. Aminteşte-ţi acest lucru, şi aşteaptă-te să suferi. Continue reading “Purtători ai crucii lui Cristos”

Marele Țap ispășitor


christ-before-pilate-mihaly-munkacsyAu luat deci pe Isus, si L-au dus.

Ioan 19:16

El fusese în agonie toată noaptea. După ce şi-a petrecut zorii în holul lui Caiafa, a fost dus de la Caiafa la Pilat, de la Pilat la Irod, şi de la Irod înapoi la Pilat. Din cauza aceasta, nu mai avea putere, pentru că nu-I fusese îngăduit să se odihnească.  Erau însetaţi de sângele Lui, aşa că L-au lăsat să moară, purtând povara crucii. Ce procesiune sfâşietoare! Continue reading “Marele Țap ispășitor”

Păzirea frontierei interconfesionale

timisoara-arhivafoto-1024x768

Păzitorii frontierei dintre împărăția evanghelică, de o parte, și cea ortodoxă, catolică sau greco-catolică, de cealaltă parte, au tras semnalul de alarmă mai totdeauna. Și bine fac, deoarece e periculos din cale afară focul străin adus înaintea Domnului, după cum au făcut fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, “lucru pe care El nu li-l poruncise. Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit.” (Levitic, 10:1-2)

Oare putem vorbi de un foc străin adus Continue reading “Păzirea frontierei interconfesionale”