Dumnezeu “limitat” în manifestare (prin DECRET al “mai marilor noștri”)

Despre idei doctrinare și întâmplări supranaturale din Împărăția lui Dumnezeu (cu Paul Negruț, Cătălin Șireagu, Vasile Hozan, Toni Berbece și Andrei Croitoru)

 Se dedică Bisericii Baptiste Centru Betel Cluj și Bisericii Penticostale Putna 

Cine proroceste, dimpotrivă, vorbește oamenilor, spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbeste în altă limbă se zidește pe sine însuși; dar cine prorocește zidește sufletește Biserica. Aș dori ca toți să vorbiti în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește in alte limbi; afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete Biserica zidire sufletească. (1 Corinteni 14:3-5)

Incredibil, dar și în cultele evanghelice e decretată o limitare a credinței, asumată și impusă de profesorii de teologie, mai apoi și de Comunitățile regionale prin care s-a creat și un soi de psihoză “cesaționistă” în rândul creștinilor evanghelici de azi (AICI). Dar, după ideea că orice evanghelic e și un misionar al cuvântului lui Dumnezeu, ai putea crede că de fapt suntem bine ancorați în adevărata doctrină biblică pe care o putem împărtăși și altora. Deoarece credem  că primim de la Dumnezeu măsura credinței adevărate și apostolice (Romani 12:3 și Iuda 3).

 “nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: “Cunoaște pe Domnul!”, căci toți  vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.” (Evr.8:11)

Însă se întâmplă un paradox, când creștinii cred tot ce scrie în Biblie, profesorii și “mai marii” de obște strigă ca din gură de șarpe: erezie, foc strain, trădare ….!

Printre vocalii de serviciu, cu spirit de “autoritate”, împotriva ereziilor este și Andrei Croitoru și, mai nou, mai marii Comunităților regionale (statu’, sau satutu”) care, cu un spirit de vătaf, îi biciuiesc și-i trag la răspundere și la disciplinare pe cei care cred altfel, dar biblic, nelăsându-le libertatea deplină de a merge după cum cugetul lor și credința îi îndeamnă să facă. În timp ce acești supraveghetori sunt manipulați de-un duh legalist, de control și de judecată.  Marea lor obsesie a ajuns în a-L limita pe Dumnezeu în manifestare în și prin ucenicii Domnului Isus. Ori, e clar că Domnul Isus e Domnul, și trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni.

Cu toate că toți acești teologii glăsuiesc la unison, cu deosebită convingere, că El e Același, fără nicio umbră de schimbare sau de mutare și că El a lucrat și lucrează (și) prin oameni, doar că în aceste vremuri din urmă …mult limitat! Că unele daruri (vorbirea în limbi, darul de vindecare etc.) nu mai acționează, că anumite oficii (slujbe, funcții), nu mai operează azi (apostoli, proroci). Citiți mai întâi și articolul anterior pentru a prinde mai bine ideea despre o credință limitată și care e de fapt mandatul creștinului normal, dar nevăzut și neînțeles de către cei orbiți de-un duh ușor legalist și plin de preconcepții.

Fiecare creștin a avut experiențe cu minuni și manifestări supranaturale ale lui Dumnezeu

(1) Precum a fost întâmplarea viitoruluipastor Paul Negruț cu ocazia examenului de admitere la facultatea de neuropsihologie de dinainte de 1989 și, având toate șansele să cadă la examen, după unele probe deja avute, în pragul unui gest ultimativ, primind un sfat de la Domnul în inima sa, vine și-L pune pe Domnul la încercare printr-o mare rugăminte: Doamne, Tată, dacă Tu faci această mare minune să întorci lucrurile și rezultatele în favoarea mea, eu mă voi preda Ție și Te voi sluji – ceva de genu’. Și, în continuare, la acest examen hotărâtor al însăși vieții sale, viitorul pastor primește un subiect pe care nu-l putea aborda, de altfel n-avea nici cum să-l cunoască. Dar îngânând un strigăt disperat spre Acela care cunoaște și poate orice și practic lucrează cum găsește El de bine (iar omul nu-l poate îngrădi în canoanele gândirii lui limitate), a început să-i dicteze tânărului Paul, răspunsul cu informații și termeni de specialitate de care nu auzise și nu-i folosise niciodată.  Apoi, când i-a venit rândul, a răspuns citind de pe foaie, așa cum scrisese. Printre membrii comisiei se afla și un mare profesor, președintele comisiei de examinare, care s-a minunat cum de știe atât de bine lucruri care nu se cunosc decât în revistele de specialitate și a încercat să obțină detalii unde a învățat, cine e, de unde cunoaște! Cert e că domnul acela l-a înregistrat dintr-oadată în lista celor promovați, Dumnezeu arătându-și slava prin această împrejurare, El are metode și posibilități infinit de multe în a-și duce la împlinire planurile Sale mărețe față de om.  Modul natural de a lucra al Lui Dumnezeu, este modul supranaturalul.

Fiecare dintre noi avem experiențe și minuni supranaturale făcute de Dumnezeu în viața noastră, prin care El și-a prosjăvit Numele!

(2) O mare și deosebit de importantă minune din viața de elev a lui Cătălin Șireagu, din Turda, mutat apoi la Cluj, acum fiind stabilit în județul Suceava. Povestea aceasta se găsește pe you tube, deci autenticitatea ei poate fi probată cu ușurință.

 a) Ca elev la un liceu din Turda, în acea vreme, apoi după cca doi ani s-a mutat la Cluj, Cătălin Șireagu era și este un creștin cu o viață normală, căutând să calce pe urmele apostolilor și ale lui Isus Hristos. Și așa se face că vorbea ca unul care avea putere și ca elev (nu cum vorbesc cărturarii), impactând oamenii, căci umbla cu Isus (în inimă). La limba română avea o profesoară foarte severă care îi persecute pe creștini. Printre idoli ei, pe primul loc era Mihai Eminescu, pe care mult îl mai adora, de aceea un tablou cu poetul l-a așezat la loc de cinste pe un perete al casei ei și i se închina acestuia. Elevii, când și când, erau întrebați de această profesoară, cine mai e pocăit în fiecare din clasele în care ea preda, dacă mai e cineva îngust la minte să ceadă în Dumnezeu, ca ea să-l învețe despre ideologia comunistă.  În cele din urmă, surprinsă neplăcut, a aflat că și Cătălin e pocăit și că crede în Dumnezeu. De îndată a început prigoana împotriva lui. Doar că el era mai altfel, Cătălin avea întotdeauna răspunsuri puse de Duhul pe buzele lui. Deși profa era foarte înverșunată, el se înscrie la o materie la olimpiadă și o sfidează că n-ar avea șanse la succes. Trece de faza pe oraș și ajuge în faza pe județ; n-am înțeles exact, dar era vorba de biologie și chimie despre cum povestea.

Ei doi, Cătălin cu profa aceasta, aveau un dialog permanent, unul căutând s-o evanghelizeze pe ea, cealaltă căutând să-l stopeze, să-l aducă la numitorul clasei, de darwinism-ateism. După ce s-a dat o probă la Cluj, situându-se mai mulți pe locuri fruntașe, urmând faza finală, profa i-a spus: “Cătălin, n-ai nicio șansă, ia-ți gândul că ai fost pe acolo”. Iar Cătălin i-a răspuns cu o mare siguranță, prorocind, dar el nu știa asta: “Din contra, tovarășa profesoară, voi câștiga, voi fi pe locul întâi, căci asta e promisiunea lui Dumnezeu pentru copiii Săi care i se dedică din toată inima lor.”.

Vă dați seama, profesoara turba de ciudă că participa la un astfel de dialog, la care se aștepta de fiecare data să câștige. Ba mai mult, i-a mai spus ceva, profa, va avea confirmarea printr-o minune din partea lui Dumnezeu. În ziua probei finale, la Cluj, i-a căzut și un subiect la care nu-i cunoștea răspunsul, ceva microbiologie. Însă Cătălin a venit cu problema asta înaintea lui Dumnezeu, mijlocind în Numele lui Isus, cu două-trei argumente tari: că el e copilul Său, că Dumnezeu ca și Creatorul a toate știe cum să-l ajute și că e și prestigiul lui Dumnezeu în joc înaintea acestei profesoare mândre și atee. Dumnezeu, milostiv și drept, a ales să-și proslăvească Numele și de această dată, nume care e mai presus de orice nume …și i-a dictat la urechea inimii răspunsul pe care trebuia să-l consemneze. În același timp, Dumnezeu prin Duhul Său a făcut nu una, ci două minuni supranaturale, una în dreptul lui Cătălin, și alta în fața doamnei profesoare. La ora ieșirii din Liceul din Turda, la ora 13:00, ieșind în stradă pentru a merge acasă (i-a mărturisit ulterior lui Cătălin, după mai multe zile de frământare și de smerire a iniimi sale) ziua în amiaza-mare era întuneric ca noaptea și era conștientă-înspăimântată, căci știa că numai ei i se întâmpla minunea asta apăsătoare, pentru ceilalți oameni ai orașului fiind o zi cu lumina normală! Scurtez povestea, profesoara s-a pocăit, dar și încă alte două profesoare, nu după foarte mult timp.

b) În 2016, Cătălin Șireagu are un scurt mesaj primit de la Domnul, postat pe you tube; în timp ce era puțin adormit după masa, e strigat: – Cătălin! dar își dă seama că nu e nimeni care-l strigă acolo, atunci s-a pus pe genunchi să se roage și Domnul i-a vorbit.

Oare nu vă rătăciti voi, din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?” (Marc.12:24)

 Nu stingeti Duhul. Nu dispretuiti prorociile. Ci cercetati toate lucrurile si păstrati ce este bun. Feriti-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfintească El insusi pe deplin; si duhul vostru, sufletul vostru si trupul vostru să fie păzite intregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios si va face lucrul acesta. (1Tesal. 5:19-24)

-Să ne întoarcem la adevărurile Scripturii ca să putem experimenta realitatea prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să înflăcărăm Duhul Sfânt din noi. Nu stingeți Duhul. Nu disprețuiți prorociile. Și e adevărat că Dumnezeu ne dă această portiță: “cercetati toate lucrurile si păstrati ce este bun, feriti-vă de orice se pare rău”. Dar știți ce se întâmplă? În vremea de acum atât de mult cercetăm, că nu mai rămâne nimica pentru noi! Dumnezeu ne cheamă să ne apropiem de Cuvântul Lui, scris, prin descoperire, cu dorința la ce așteaptă Dumnezeu de la noi și, dacă cumva Dumnezeu ne luminează prin Duhul Sfânt că ar fi ceva lucruri care nu sunt în conformitate cu Scriptura Lui și cu adevărul să le dăm deoparte, dar celelalte să le primim cu bucurie în inima noastră.

Deci… aș avea câteva gânduri, ce trebuie să facem ca să ne putem întoarce la adevărul Scripturii, trait, practicat, ca să ne putem bucura de manifestarea lui Dumnezeu, pentru ca generația care se ridică să poată să rămână pe vertical în vremurile care vor veni și Domnul să ne dea putere în privința aceasta.

-În primul rând trbuie să luăm o atitudine corectă față de însuși Cuvântul lui Dumnezeu.  Într-o experiență în călătoria cu trenul, cu un profesor universitar bio-energetician, ateu, care cunoștea Scriptura verset cu verset, iar eu credeam că e pocăit, am meditat și am zis: e una să cunoști Scriptura la nivel informațional, și alta ca să experimentezi puterea de mântuire! 

Oare nu vă rătăciti voi, din pricină că nu pricepeți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu?

 –  Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea “puterea de a crede” aceste Scripturi, de la nivel informational să se treacă la un nivel practic al vieții să se treacă la un nivel experimental și să ne schimbe viața. Slăvit să fie Numele lui Dumnezeu! Astfel se înflăcărează duhul și să ai puterea să nu stingi prorociile și să cercetezi lucrurile și să accepți ce-i după voia lui Dumnezeu și să te lași schimbat. Căci, atât de mult punem la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu și atât de mult facem speculații pe marginea Lui că n-a fost tradus bine, că n-a fost așezat bine, că a fost sau n-a fost pentru cine …de mai nimic nu mai rămâne pentru noi de trăit! Se stinge Duhul și se pierde esența binecuvântată a realității prezenței lui Dumnezeu care ne schimbă viața – pentru că punem la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu.

Ne cheamă Dumnezeu să-L acceptăm așa cum e scris și să acceptăm să și trăim cum e scris. Slăvit să fie Numele Domnului.   Ca să putem experimenta ți să putem crede cuvântul lui Dumnezeu în așa măsură încât să-l putem trăi practic și să avem parte de puterea lui Dumnezeu și de manifestarea puterii lui Dumnezeu.

Trebuie să luăm o atitudine corectă față de închinare și de Însuși Dumnezeu. În vremea asta de bunăstare e un risc că nu te vei închina cum pretinde Dumnezeu. Acum când avem de toate, nu prea avem inima aplecată pentru închinare. Ce confort avem acuma, noi, n-a avut nici Solomon în palatele lui de rege, desi avea bogății, dar nu era pe vremea lui confortul acesta.  Zice, Cătălin, în altă zi, am zis stau vreo 10 minute așa puțin întins, apoi merg în continuare la treburile gospodăriei. Întins în pat, m-a cercetat Duhul Domnului: tu nici nu te-ai rugat, stai așa liniștit și mulțumit, dar nu știi că nici măcar Solomon n-a avut așa saltea comodă. Nu mi-a mai trebuit odihnă, dar m-am pus de m-am rugat și am mulțumit Domnului. Așa sunt vremurile. Lăudăm pe Domnul pentru ele, dar în contextual ăsta de bunăstare, nu știm ce-i necazul, problemele.  Dar problema închinării e o proplemă de disciplină în primul rând.

Când plec la biserică cu familia, de fiecare data mă rog ca Domnul să-mi dea bucurie cu frații, să când din toată inima, să pot zice Amin la predică, la o cântare, la o rugăciune. Pentru că trăim vremuri grele că nu mai putem experimenta puterea de mântuire a acestul cuvânt a lui Dumnezeu, realitatea Lui și manifestarea puterii lui Dumnezeu, pentru că în închinarea noastră suntem destul de absenți. Venim la adunare, vedem pe unii că se joacă pe telefon, îs plictisiți, cască, dar ne cheamă Dumnezeu ca și tânără generație să cerem putere de la Dumnezeu ca în raport cu închinarea și cu atitudinea noastră față de închinare, nu numai în adunare, 24 de ore din 24, 7 zile din 7 zile, să ne ajute Dumnezeu să ne disciplinăm frați și surori.Eu pe stradătrăiesc pentru Domnul, eu acasă trăiesc pentru Domnul, eu la adunare când vin, vin pentru slava lui Dumnezeu ca să mă bucur de viață -și, mă disciplinez în forma asta. O venit la mine un tânăr de 17 și ceva și mi-a zis: “- Frate Cătălin, atâta mă plictisesc la adunare! Am 17 ani și ceva, când împlinesc 18 ani și-s major nu mă mai duc la asunare. Acuma mă duc din respect pentru tata și pentru mama, ca să nu le fac rușine, dar după ce sunt major, eu nu mă mai duc la adunare. Mă plictisesc!”

  “- Mă, Alexandre – i-am zis – eu aș face o probă cu tine, ca să nu te mai plictisești la adunare. De-acum încolo, când se roagă frații, închizi și tu ochii și te rogi, nu te mai uiți în adunare; dacă nu știi să zici altceva, numai atâta să zici: “Doamne, ai milă de mine” și dacă nu zici tare, că ți-e rușine de frați că zici aceleași cuvinte, zi-le mai încet, da spune; când frații strigă Amin, și dacă spui mai în urmă și mai încet, spune și tu; când se cântă o cântare deschide gura și laudă pe Domnul. Două săptămâni facem proba asta. Și dacă nu prinzi gust de pocăință și de venit la adunare, fă ce vrei după 18 ani. Dar dacă prinzi gust de pocăință, rămâi lângă Domnul.”

După o săptămână m-am întâlnit cu el. Și știți ce mi-a zis? “– Mă, mi-ar place să fie toată seara adunare!”

În momentul când te disciplinezi în închinare și vii la părtășie nu din dorința de a-ți etala poate talentul, hainele sau alte lucruri, starea ta, cine ești tu, ci vii la adunare din dorința de-a te închina la Dumnezeu și Dumnezeu să se atingă de viața ta – viața ta și gustul tău pentru pocăință și experiențele tale cu Dumnezeu îți vor marca viața și vor marca și vor influența și pe alții din jurul tău. Slăvit să fie Domnul. Dar, vreau să ne rugăm lui Dumnezeu într-un mod insistent, pentru ca în raport cu închinarea, Dumnezeu să ne ajute să ne disciplinăm frați și surori.

-Al treilea lucru pentru care trebuie să luăm seama e lumea… (min.12:15)

(3) Pastorul Vasile Hozan, foarte cunoscut pe you tube prin predicile sale și prin cărțile sale de mărturii a vieții sale și a lucrării Duhului Sfânt, printr-o viață de creștin autentică, necesaționistă, exemplară, care confirmă Scriptura și continuitatea Faptelor apostolilor într-un mod copleșitor prin viața și lucrarea sa duhovnicească (apostolică).

O scurtă analiză demnă de urmat: Predicile pastorului Vasile Hozan (pe aceeași direcție și ale lui Toni Berbece) sunt de pe poziția Împărăției lui Dumnezeu, din interiorul împărăției acesteia. Aparent sau nu, vorbește mai puțin despre mântuire poarta sau ușa de intrare în Împărăția Domnului Isus – ci vorbește despre ce se petrece sau despre ceea ce ar trebui să se întâmple în acest tărâm special. Am conturat aici ce trebuie să știți neapărat ca fundament, dar voi mai preciza unele aspecte pentru logica ideilor. Ucenicul caută și trebuie să-L imite pe Isus Hristos, în timp ce creștinul cu viață normală, el este ascuns cu Hristos în Dumnezeu, în locurile cerești. Fizic trăiește în această lume materială, îndă din punct de vedere spiritual (duhovnicesc) este poziționat în Cerul lui Dumnezeu, la dreapta Tatălui în Hristos. Duhovnicește, în lumea săirituală, în ceea ce privește autoritatea, creștinul cu o viață normală și conștient de ea, are toată autoritatea și puterea peste toată puterea Vrăjmașului de suflete (diavolul, demonii și duhurile celui rău). Până la a fi răscumpărat prin jertfa lui Isus, prin credință și har, din felul deșert de viață, era ca și cum cheile mașinii (viața mea) mi-au fost furate prin înșelătorie de Satan, însă mi le-a pus în mână “acum” Domnul Isus. Îmi conduc singur viața (călăuzit de Duhul Sfânt, căci HRISTOS locuiește în mine, am fost înviat împreună cu El) viața, și am autoritate și putere să iau înapoi ceea ce a furat și prăpădit Diavolul în mine (duh, suflet, trup), restaurând prin puterea lui Dumnezeu care face toate lucrurile noi.

“nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieste in mine. Si viața, pe care o trăiesc acum in trup, o trăiesc [în și] prin credința Fiului lui Dumnezeu care m-a iubit si S-a dat pe Sine însuși pentru mine” (Galateni 2:20)

Căci Impărăția lui Dumnezeu nu este mâncare si băutură, ci neprihănire, pace si bucurie in Duhul Sfânt. (Romani 14:17)

Căci Împărăția lui Dumnezeu nu stă in vorbe, ci în putere. (1Cor.4:20)

“Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând; si tot ce face Tatăl face si Fiul intocmai. … Eu nu pot face nimic de la Mine insumi: judec după cum aud; si judecata Mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.  (Ioan 5:19, 5:30)

“Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele si lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El in mijlocul vostru, după cum bine știți; pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât si după stiinta mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați răstignit” (Fapte 2:22-23)

A Celui ce, prin puterea care lucreaza în noipoate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, 21. a Lui sa fie slava in Biserica si in Hristos Isus, din neam in neam, in vecii vecilor! Amin. (Efeseni 3: 20-21)

Și să vă lumineze ochii inimii ca sa pricepeti care este nădejdea chemarii Lui, care este bogatia slavei mostenirii Lui in sfinti  si care este față de noi, credinciosii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui…  (Efeseni 1: 18-19)

Mandatul și patrimoniul Bisericii este vindecarea celor în suferință, în boili de tot felul, a duhului, sufletului și trupului:

Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățați pe leproși, scoateți afară dracii. Fără plată ați primit, fără plată să dați. (Matei 10:8)

Deci, Vasile Hozan sau Toni Berbece asta caută să împlinească, vestind Evanghelia Împărăției mai întâi sau cu precădere, nu aceea a mântuirii:

  • Isus străbătea toata Galileea, învățând pe norod in sinagogi, propovăduind Evanghelia Imparatiei si vindecând orice boala si orice neputință care era in norod. (Mat.4:23 ; Mat.9:35)
  • Evanghelia aceasta a Imparatiei va fi propovăduită in toata lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. (Mat.24:14)
  • Dar El le-a zis: “Trebuie sa vestesc Evanghelia Imparatiei lui Dumnezeu si in alte cetati; fiindca pentru aceasta am fost trimis.” (Luc.4:43) vidi și (Luc.8:1)
  • Legea si prorocii au ținut pâna la Ioan; de atunci  încoace,  Evanghelia  Imparatiei lui Dumnezeu se propovăduieste; si fiecare, ca să intre in ea, da năvală. (Luc.16:16)
  • Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Imparatiei lui Dumnezeu si a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezati, atât barbati cât si femei. (Fapt.8:12)

Acești frați predică Cuvântul, “Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință care era în norod”.  Asta fac ei, și asta predică, ca să știe poporul ce se face în Împărăție – se fac scoateri afară din oameni de duhuri și demoni, eliberându-i de neputințele în care îi ține/ținea legați  Satan. Și, de aceea în adunările primitoare unde nu sunt duhuri potrivnice se predică de așa manieră și se fac eliberări-vindecări.

Citiți Fapte 4 și vedeți că exact la fel gândesc și accționează cesaționiștii de serviciu, cu mare împotrivire cum a procedat Sinedriul, cei 70 de prezbiteri (bătrâni):

Drept răspuns, Petru si Ioan le-au zis: “Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.” (Fapte 4:19-20)

“Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu” (Fapte 4:24) – Când mâncăm împreună, cu o facem? Toți, deodată, sau toți pe rând? Când ne ridicăm glasul toți împreună (către Dumnezeu), cum o facem? Toți pe rând, către Dumnezeu, sau toți deodată către Dumnezeu, cum ne dă Duhul? 

Cine nu practică aceste lucruri nu are cum să cunoască care este diferența și cum este oportun a proceda în unele împrejurări!

file:///C:/Users/HP/Downloads/kupdf.net_vasile-hozan-amintiri-din-538ar259-vol-1.pdf

https://armoniamagazineusa.com/2020/02/09/vasile-hozan-botezul-meu-in-duhul-sfant/

https://armoniamagazineusa.com/2020/08/21/de-ce-nu-sunt-cesationist-dar-ce-spune-biblia-cu-privire-la-cesationism/

https://armoniamagazineusa.com/2020/09/21/drojdia-imparatiei-lui-dumnezeu/

Cum e o prorocie?

-nu doar într-o singură predică (ci și într-una din cele 21 de cărți scrise), Fr. Vasile Hozan a mărturisit cum într-o călătorie de evanghelizare din republica Moldova, într-una din localități a fost întrebat, practic, cum e o prorocie? Vasile Hozan i-a întrebat, de când n-a mai plouat aici? Era foarte mare secetă, pământul crepat de-ți puteai băga mâna în el. Zic oameni de peste 2 luni.

O prorocie e așamâine pe la 11:00 va apare un firicel ca o sfoară vizibilă pe cer, mai întâi, iar colo pe la 14:00 va ploua așa cum întorci o găleată plină cu apă cu gura în jos.

 Prorocim acum și se va împlini întocmai în viitorul prezis. Și așa s-a și întâmplat, pe la 11:00 a fost semnul acela pe cer, iar la ora 14:00 a plouat “cu găleata”, de nu mai puteau să circule mașinile pe șosea, că nu se vedea nimic-nimic. (în carte spune mai în detaliu)

(4)Pastorului Andrei Croitoru i se cunoaște doctrina cesaționistă, dar și intervențiile sale ori de câte ori i se pare că cineva o ia înafara perimetrului prestabilit și, în fond, limitând credința la aceea a nivelului său de credință (cum de altfel pe același “temei” intervin și cei de la Comunitate sau voci suspuse de unde iau atitudine împotriva lucrărilor Duhului Sfânt) îngrădind libertatea credinței și al adevărului duhovnicesc.

Voi erați morți in greselile si in păcatele voastre in care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum in fiii neascultării. Intre ei eram si noi toți odinioară, când trăiam in poftele firii noastre pământesti, când faceam voile firii pământesti si ale gândurilor noastre si eram din fire copii ai mâniei, ca si ceilalti. (Efeseni 2: 1-3)

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului si ne-a strămutat în Impărăția Fiului dragostei Lui, in care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor (Coloseni 1:13-14)

‘Trebuie să evităm să ne folosim de pasaje narative – descriptive care prezintă o istorie încheiată, o perioadă de tranziție, o perioadă unică în istoria omenirii,  de punere a temeliilor, o perioadă de mari schimbări.” – decretează Andrei Croitoru în deburul unui articol (aici)

Dar, dragă frate Andrei, creștinii de azi, de fapt,  au o credință limitată și suferă (datorită lucrărilor, uneltirilor  și luptelor diavolului prin demonii și duhurile sale împotriva noastră), din cauză că nu se cunoaște nici Cuvântul (deoarece îl răstălmăcim și nu-l aplicăm așa cum ni s-a dat) și nu cunoaștem nici puterea lui Dumnezeu (accesibilă, ca fii ai Împărăției, prin autoritate delegată)  care ne este dată în Împărăția lui Dumnezeu pentru lupta spirituală împotriva  “căpeteniilor, impotriva domniilor, impotriva stăpânitorilor intunericului acestui veac, impotriva duhurilor răutății care sunt in locurile ceresti“.

(5) Pastorul Toni Berbece – viața și lucrarea sa duhovnicească o aflăm prin predicile-mărturii de pe you tube, pastor al Bisericii Profides București (Paris, Lupeni). Merge pe doctrina necesaționistă, cu lucrări de eliberare și de vindecare pe linia Marii Trimiteri trasată de Domnul Isus și într-un fel calcă asemănător fratelui pastor Vasile Hozan, supunându-se autorității Domnului Isus Hristos.

 (mai jos câteva din motivațiile ilustrate de Toni, mai puțin primul paragraf introductiv)

Se știe că Moise, prin atitudinea sa nededicată plenar lui Dumnezeu, pe când era “fiul fiicei lui faraon“, până la episodul cu rugul aprins din Exod 3, ca proroc ales de Dumnezeu pentru poporul Său, deci prin viața sa el l-a întârziat pe Israel cu 30 de ani, să iasă din Egipt, rămânând acolo 430 de ani, și nu 400 de ani cum spunea prorocia Domnului către Avraam.

Ca “dovadă”, pun întrebarea: ce s-ar fi întâmplat în momentul ieșirii din Egipt, atunci când Moise și poporul se aflau presați de “Egiptenii [care] i-au urmărit; si toti caii, carele lui faraon, călăretii lui si ostirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Tefon.” (Exod 14 9), dacă Moise n-ar fi ascultat de Dumnezeu?

Tu ridică-ți toiagul, întinde-ți mâna spre mare si despică-o; si copiii lui Israel vor trece prin mijlocul marii ca pe uscat. […]  Moise si-a intins mâna spre mare. Și Domnul a pus marea în miscare printr-un vânt dinspre răsarit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, si apele s-au despărțit in două.” (Exod 14 9)

În caz contrar, nu altceva s-ar fi întâmplat decât o și mai mare întârzire a ieșirii poporului Israel din Egipt… dar și o mare victorie al “dumnezeului” Baal, că nu degeaba acel munte era numit Baal Tefon – căci Baal era o mare căpetenie demonică a diavolului, dumnezeul furtunilor și al ploilor.  Dar, slavă Domnului, a fost o răsunătoare victorie a Domnului Oștirilor (a Domnului Isus Hristos care se luptă pentru noi, și prin noi) și a umilit acea mare căpetenie demonică cu mare rază de activitate în Mesopotamia (zonă a țările arabe de azi).

Căci noi n-avem de luptat impotriva cărnii si sângelui, ci impotriva căpeteniilor, impotriva domniilor, impotriva stăpânitorilor intunericului acestui veac, impotriva duhurilor răutății care sunt in locurile cerești. (Efeseni 6:12)

Dragă Andrei, înțelegi care e de fapt miza și lupta noastră, împotriva căpeteniilor și ale duhurilor răutății care sunt în locurile cerești?  – impotriva domniilor, impotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac! Deși, după cum ataci activitatea rodnică a lui Toni Berbece, ne faci să credem că nu înțelegi. Dimpotrivă, îți consolidezi credința limitată invitând la dialog pastori precum Adi Gașpar, întărindu-vă împreună convingerile, dar nicio convingere nu poate sta împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. https://www.youtube.com/watch?v=4GAT1PzP348

Căci n-avem nicio putere împotriva adevarului, ci pentru adevăr.” (2 Corinteni 13:8)

Trebuie să fim de partea Domnului, căci El a venit “ca să nimicească lucrările diavolului” și ne-a dat și nouă acest mandat pe care trebuie să-l îndeplinim  înarmându-ne cu armura pusă la dispoziția noastră ca fii ai Împărăției Lui Dumnezeu:

Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.  Luati si coiful mântuirii si sabia Duhului, care este Cuvantul lui Dumnezeu. Faceți in toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni si cereri. Vegheati la aceasta, cu toată staruința, si rugăciune pentru toti sfintii si pentru mine, ca ori de cate ori imi deschid gura sa mi se dea cuvant, ca sa fac cunoscut cu indrazneala taina Evangheliei” (Efeseni 6:16-19)

Cum să luptăm? În ofensivă, căci victoria de fapt ne este și asigurată, la Cruce, luptând să surpăm întăriturile celui rău, folosind coiful mântuirii, puterea și autoritatea Împărăției cerurilor, prin “sabia Duhului, care este Cuvantul lui Dumnezeu”, proclamând Cuvântul Său victorios (și încercat de 7 ori), în Numele lui Isus, iar rezultatele se vor vedea și se văd – Glorie Domnului! Atunci se văd când se aplică armura lui Dumnezeu, în ofensivă, nu în a ne “înarma” stând pe loc, în defensivă.

După câte-mi amintesc, pastorul Toni Berbece, împreună cu cei din beserică, au făcut un marș de rugăciune înconjurând Casa Poporului cu rugăciuni de proclamare a Cuvântului puterii Împărăției Cerurilor împotriva împărăției întunericului, a căpeteniilor demonice care țin în întuneric spiritual Bucureștiul și statul (de drept). Câteva zeci de oameni împotriva acestor căpetenii, care probabil lucrează prin majoritatea miilor sau milionelor de oameni în care se insinuează Vrăjmașul sufletelor noastre. Trebuia, trebuie repornit de undeva și lărgită această armată a Domnului oștirilor în lupta contra puterilor întunericului., căci de binele Țării atârnă și binele nostru, deci nu putem sta indiferenți.

Fiindcă suntem atât de dezbinați, în toate palierele societății, Toni Berbece a numit pe una dintre căpeteniile demonice care acționează- căpetenia dezbinării.  Dar fără să știm și să luăm seama la aceste duhuri demonice ale dezbinării și minciunii, ele s-au insinuate și în duhul cesaționiștilor, fără nicio îndoială, de aceea și sunt atacați cu mare determinare cei care cred și acționează asemeni lui Toni Berbece.

Satan este invizil în lumea în care trăim, ca și Dumnezeu, de altfel. Dar în timp ce Dumnezeu (se) afirmă cu tărie și fără lipsă de tăgadă că El este Creatorul și susținătorul a toate, Uzurpatorul vociferează din penumbră și-și insinuează (prin cine poate) filozofia lui de dezbinare și minciună, căci el este tatăl minciunii și are agenda lui, nu alta decât “să fure, să junghie și să prăpădească”.

Voi aveti de tată pe diavolul; si vreti sa impliniti poftele tatalui vostru. El de la inceput a fost ucigaș; si nu stă in adevar, pentru că in el nu este adevăr. Ori de cate ori spune o minciună, vorbeste din ale lui, căci este mincinos si tatăl minciunii. (Ioan 8:44)

În univers sunt două împărății, două voci, două chemări (doctrinare), atât – împărăția luminii vs. împărăția întunericului, împărăția cerului vs. împărăția iadului; vocea lui Dumnezeu vs. vocea diavolului, vocea Duhului Sfânt vs. vocea lui Satan, aceea a lumii (drăcească, firească).

Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva, ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de pacat, care duce la moarte, fie ca este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? (Rom.6:16)

Cine esti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă in picioare sau cade, este treaba stăpânului său; totusi va sta in picioare, căci Domnul are putere sa-l întărească pentru ca să stea. (Rom.14:4)

E o mre diferență, când predici Împărăția lui Dumnezeu, din această poziție a Împărăției, sau a predica Scriptura cumva dinafara ei, doar arătând-o de departe și necunoscând-o intim, fără puterea care-i este proprie fiilor împărăției, în timp ce celor dintâi le pasă de ea și se luptă deschis și frontal pentru ea, neavând alt scop principal.

Se poate lua prada celui puternic? Și poate să scape cel prins din prinsoare? –  “Da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată, si cel prins de asupritor va scăpa; căci Eu voi lupta impotriva vrăjmașilor tăi și voi scapa pe fiii tăi. (Isaia 49: 24-25)

Trezește-te, trezește-te și îmbracă-te cu putere, braț al Domnului! (Isaia 51: 9a)

Despre boli, vindecare, duhuri, eliberare, despre lupta spirituală, se predică mai mult teoretic și ipotetic, deoarece Vrăjmașul i-a redus (aproape) la tăcere pe mulți creștini evanghelici, prin necredință privitor la aceste aspecte deosebit de importante pentru împărăția lui Dumnezeu. 

Dar, atunci când păstori precum Toni Berbece ascultă de Dumnezeu cu mare dăruire, cu înflăcărare și împărtășind viziunea ofensivă împotriva lucrărilor satanice (cu rezultate practice deosebit de importante), sub presiunea lucrării diavolului, se găsesc și pastori din Comunitatea regională cu o atitudine de denigratoare, murdărind capitalul de imagine dat de Dumnezeu Bisericii Profides din București  sau Bisericii de la Centru BETEL Cluj (care aveau tendința de a face pasul normal în aceeași direcție după cum îi mână Duhul), denigratorii nu fac altceva decât că fură lucrarea lui Dumnezeu și, implicit, rezultatele miraculoase, aducând hulă împotriva lucrării Duhului Sfânt. 

Cine păcatuieste este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. (1 Ioan 3:8)

„Iată ca v-am dat putere sa călcați peste serpi si peste scorpioni si peste toata puterea vrajmasului: si nimic nu vă va putea vătăma.” Luca 10:19

„le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate si să tămăduiască orice fel de boală si orice fel de neputință” Matei 10:1

15. Apoi le-a zis: “Duceti-va in toata lumea si propovaduiti Evanghelia la orice făptură. 16. Cine va crede si se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede va fi osândit. 17. Iată semnele care vor insoti pe cei ce vor crede: in Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi in limbi noi; 18. vor lua in mână serpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; isi vor pune mâinile peste bolnavi, si bolnavii se vor insănătoși.” (Marcu 16:15-18)

Aceste cuvinte sunt valabile și azi, la fel de mult, sau cu atât mai mult, cum fuseseră de adevărate pentru ucenicii și apostolii Domnului Isus.

“și nimic nu vă va vătăma“. – Nu trebuie să vă fie frică, dar credeți în Mine și faceți ce vă spun Eu și veți avea biruința Mea manifestată în viețile voastre.

9. Si balaurul cel mare, sarpele cel vechi, numit diavolul si Satana, acela care inseală intreaga lume, a fost aruncat pe pământ; si impreunăcu el au fost aruncati si ingerii lui. 10. Si am auzit in cer un glas tare, care zicea: “Acum a venit mântuirea, puterea si imparatia Dumnezeului nostru si stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pârășul fratilor nostri, care zi si noapte îi pâra inaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 11. Ei l-au biruit prin sângele Mielului si prin cuvântul mărturisirii lor, si nu si-au iubit viața chiar până la moarte. (Apocalipsa 12)

Acum „creștinii” nu-L mai întreabă pe Domnul. De ce? Sau întreabă dar nu aud nici un răspuns. De ce nu-L aud? Domnul nu mai vorbește? Doar El e Același ieri, azi și în veci.

Problema e a noastră, nu a altora, și nu e nici la Dumnezeu. Mai marii noștri au stabilit că suntem în vremea aceea din urmă când am intrat în epoca cesaționistă când au încetat unele daruri și minunile, stare care, practic, blochează propășirea acelor adunări. Astfel, se propagă un fel de hulă și de necredința.  Iar cei care au lumina nu strigă până ce pot înțelege și cei care au decretat doctrina asta care vine ca un tăvălug peste noi, de mai bine de un secol, vitregind credința (Iuda 3), dar și puterea și autoritatea de avea victorie deplină în fața Vrăjmașului. Credința vine prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu; dar tu auzi în predică, de fapt, că nu mai e valabil Cuvântul biblic, al darurilor și minunilor!

Bine, dar chiar și așa – ipotetic, după vorba acestor puțin credincioși – al lipsei darurilor miraculoase, tot mai rămâne puterea și autoritatea delegată pe care le avem peste toată puterea Vrăjmașului, putem proclama prin credință cuvântul biblic:

Porunca de a face ce scrie în Matei 10, Luca 9 și 10 și în final Marea Trimitere, Marcu 16: 17-18, Matei 28:20 sunt rămase în picioare și astfel se stă cu dosul astfel de porunci vitale. (Ezechiel 8: 6, 16).

Înșelătorul, acuzatorul, mincinosul  – diavolul – a găsit pe cine să înșele de-a lungul secolelor, dar sunt întotdeauna și creștini ascultători, care aud glasul Domnului și merg după El, și deloc după un străin. Ori tocmai de aceea Satan a blocat, prin cesaționism, lucrarea plină de vigoare, de putere și de autoritate prin care creștinii atacau frontal și cu succes demonii și duhurile satanice, practicând eliberarea și vindecarea creștinilor.

Să observăm că la nivel național sunt trei sectoare foarte importante lovite cu precădere de Satan, prin această căpetenie a dezbinării: Familia, Biserica, Statul. Pentru detalii puteți urmări pe you tube predica  aici.

1).Familia, prima dintre instituții

Lev Tolstoi spunea că: Desfrâul vine de la femeia lăsată de bărbat. Dar e valabilă și reciproca. Cum începe această degradare a armoniei dintre soți? Începe prin nedormirea împreună, cu stări de cicăleală, cu cearta din te miri ce, cu o stare de egoism și șicane de tot felul, cu reproșuri de fel de fel, cu neiertări și apoi Satan distruge relația.

2). Biserica, a doua instituție

Se știe că Biserica, oricare ar fi ea, ca și cult, e lovită din toate părțile și îngrădită de mass media, de instituțiile statului, de Guvern, de Președinție, de oamenii ziși de cultură dar care îmbrățișează atitudinea zisă corect politic, a celor care vorbesc de regulă despre toleranță (LGBTQ și simpatizanții) dar n-o și practică – progresiști-marxiștii etc. Și se știe, de altfel, cum spune și apostolul Pavel, lupte de afară și lupte din interior.

BOR, situația ei este binecunoscută din punct de vedere intern, cum lucrează aici căpetenia dezbinării, prin fel de fel de păcate care se manifestă și se tolerează pe toate treptele ierarhice și, în consecință, lupta spirituală cu puterile demonice aici este favorabilă vrăjmașului sufletelor oamenilor.

În ceea ce privesc cultele neoprotestante pe linia dezbinării sunt cazuri când în biserică sunt grupări care aduc dezbinarea, prin scandal, ură, denigrări, tensiune, apăsare, neiertare etc.

3).Statul, prin instituțiile sale de la vârf de guvernare

De exemplu problema pensiilor speciale adduce dezbinare între oameni, între diferite categorii sociale, dezbinarea urcând până în Parlament, la C.C.R. din cauza corupției morale și a nesoluționării echitabile a acestei chestiuni nedrepte. Datorită unei guvernări penibile și nefructuoase de decenii la rând, a lipsei de colaborare între instituțiile de vârf ale statului, s-a instalat ura și dezbinarea. La fel se întâmplă și înprimării, între primar și consilieri, unde se manifestă ura și dezbinarea, din cauză că nu au ca țintă binele societății, ci poftele personale, ura și trădările sunt pe ordinea de zi.

Armele cu care lucrează căpetenia dezbinării:

1). Ipocrizia și lingușeala

Nicolae Iorga spunea așa: Lingușeala este plata în avans a trădării care ți se pregătește.

Oamenii cei mai parșivi sunt oamenii lingușitori. (Toni Berbece)

Mâncarea și aprecierea e combustibilul nostru. (Toni Berbece)

Apreciați-mă, iubiți-mă dar nu mă lingușiți. (Toni Berbece)

Vorbim de un spirit diavolesc, cel al lui Iuda, vânzătorul. Pupăciosul de Iuda, cu un pupat l-a trădat pe Isus Hristos. Să ne ferească Dumnezeu de sărutările trădătorilor, căci tristă e trădarea.

Cine i-a îngropat pe brâncoveni?

Stelian Tănase, folosind o carte a istoricului Nicole Iorga, la rândul său scrie despre Constantin Brâncoveanu și fiii săi:

Epoca lui Brâncoveanu este una a trădării, a denunțului și a complotului. Cu asta-și petrecea vremea boierimea, Vodă. Brâncoveanu, un maestru al intrigilor, al diplomației subțiri, a căzut și el până la urmă victim amestecului letal de care vorbeam. A fost mazilit în palatul său în săptămâna mare a Paștelui din 1714 și dus împreună cu copiii lui de parte bărbătească la Constantinopol.

Anchetat ca să spună unde a ascuns averile, a fost executat sub privirile sultanului și ambasadorilor occidentali la 15 august 1714 de sfânta Maria în ziua când împlinea 60 de ani. Au fost uciși mai întâi cei 4 copii, scenă teribilă, de neimaginat.

Brâncoveanu și ai lui au murit în urma unui denunț din partea unor rude. A fost o trădare, o intrigă politică, un complot din partea unora care doreau să ia averea și scaunul domnesc.

Motivele la acest gen de operații se cunosc întotdeauna, vin din răul cuibărit în fiecare, din invidie, pofta de mărire, din amorul pentru putere, din ură și lăcomie, din resentiment, din frică. Toate sunt trăsături foarte românești.

Nu e un secret pentru nimeni că și azi se văd foarte bine toate aceste lucruri. Sunt practice curente, le constat în jur la tot pasul.” (Stelian Tănase)

Toni Berbece “Mă rog și rostesc în Numele lui Isus, și în autoritatea lui Isus, ca spiritual lui Iuda să piară din această Biserică. Amin? Amin.

-ca spiritual lui Iuda să piară la nivelul familiilor noastre. Amin? Amin.

-ca spiritual lui Iuda să piară la nivelul de conducere al acestui popor. Amin? Amin.

Ca să nu mai aibă putere Satan să cucerească prin lingușeală și ipocrizie și pupături false și trădări. Amin!”

2). Nesupunerea și răzvrătirea 

3) ……………………………………….

2 thoughts on “Dumnezeu “limitat” în manifestare (prin DECRET al “mai marilor noștri”)

  1. Pingback: Dumnezeu “limitat” în manifestare (prin DECRET al “mai marilor noștri”) – Blog Creștin Ardelean Viorel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.