Cărarea celor drepți este ca lumina strălucitoare, care luminează tot mai mult, până când ziua e deplină.

Proverbe 4:18

DOMNUL ESTE APROAPE

Cine sunt cei drepți din acest verset? Găsim răspunsul în Romani:

Fiind îndreptățiți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus” (Romani 3.24)

De asemenea, „fiind îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5.1). Știm deci că oricine are credință în Domnul Isus Hristos, adică oricine a fost răscumpărat, este de asemenea îndreptățit și, prin urmare, este drept în ochii lui Dumnezeu. Nu este vorba acum de cât de drept este el în purtarea sa zilnică, deși cu siguranță este necesar să se poarte cu dreptate în orice aspect al vieții. El trebuie să umble prin credință, la fel cum este îndreptățit prin credință.

Calea celui credincios este asemănată cu soarele strălucitor, a cărui lumină crește până la miezul zilei. Pe măsură ce umblăm pe calea credinței, mărturia noastră va deveni din ce în ce mai strălucitoare. Soarele strălucitor este o imagine a Domnului Isus, care este numit „Soarele Dreptății”, după cum vedem în Maleahi 4.2: „Și vouă, care vă temeți de Numele Meu, vă va răsări Soarele dreptății cu vindecarea în aripile Lui”. Pe măsură ce timpul trece, calea celui credincios devine tot mai mult ca cea a Domnului Isus, în ce privește caracterul ei moral și spiritual.

Pe măsură ce ne bucurăm tot mai mult de Persoana Fiului lui Dumnezeu, este cu totul normal să tânjim după „ziua deplină”. Această zi va veni doar atunci când Domnul Isus îi va strânge pe toți răscumpărații Săi. Ce zi minunată și de o infinită binecuvântare va fi aceasta pentru noi – o zi de bucurie desăvârșită împreună cu El!

L. M. Grant

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.