Măreț ești Dumnezeu

Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii!
Ioan 1:29

 

Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii (1)

DOMNUL ESTE APROAPE

Isus este „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii”. Păcatul trebuie ridicat dinaintea ochilor lui Dumnezeu. Va veni timpul când nu va mai fi nici urmă de păcat înaintea ochilor lui Dumnezeu sau a alor noștri, un timp de odihnă veșnică pentru Dumnezeu și pentru inimile noastre.

Ce odihnă reală, și cât de binecuvântată pentru inimă! A existat un paradis al inocenței, care depindea de credincioșia creaturii, o stare incertă de inocență, îndată pierdută; există o lume a păcatului, unde totuși Dumnezeu lucrează în har; va fi o lume cu ceruri noi și un pământ nou, unde va locui dreptatea, o stare de lucruri care nu poate fi clătinată, imuabilă din punct de vedere moral, deoarece valoarea lucrării lui Hristos rămâne întotdeauna aceeași. Nu va fi o stare de inocență unde totul să depindă de ascultarea pusă la încercare și în care omul să eșueze, ci o fericire veșnică, unde ascultarea a fost deja perfect testată și împlinită.

Dreptatea asigură stabilitatea acestei stări de lucruri, fiindcă Dumnezeu nu poate desconsidera perfecțiunea lucrării lui Hristos pentru slava Sa. De asemenea, nu va exista nimic acolo decât sfințenie, unde totul Îl va slăvi pe Dumnezeu în tot ceea ce El este; nu va exista nimic care să fie contrar naturii Sale.

J. N. Darby

***


SĂMÂNȚA BUNĂ

 

Și Simon Petru, răspunzând, a zis: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu”.
Matei 16.16

 

Măreția Domnului Isus

Petru a învățat să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos ca pe Cel care răspunde nevoilor sale: Mântuitor cu privire la păcatele sale și Salvator în ce privește slăbiciunea sa. Realitățile acestea trebuie să fie învățate și de către noi. Acum, ucenicul Petru va fi introdus într-o cunoaștere mult mai profundă și mult mai minunată. El va învăța ceea ce Domnul Isus este în Sine Însuși. Întotdeauna va fi la fel: credinciosul înaintează pas cu pas în cunoașterea Domnului Isus. Totuși nu datorită credincioșiei personale i-a fost dată lui Petru această nouă binecuvântare, ci ea i-a fost oferită prin credincioșia lui Dumnezeu, care l-a despărțit de oameni pentru a-i da o astfel de descoperire.

Nu carnea și sângele, ci Tatăl ceresc a fost Cel care i-a descoperit aceste adevăruri. Introdus de Tatăl ceresc în centrul binecuvântării, Petru a fost pus în prezența Dumnezeului celui viu. Astfel, în Fiul Omului, L-a recunoscut pe Hristos, ținta oricărei promisiuni și de care se leagă toate planurile lui Dumnezeu; dar acest Hristos este Fiul Dumnezeului celui viu. El nu este doar acest Om născut în lume și despre care Dumnezeu a spus că este Fiul Său, când a zis: „Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut”; ci El este Fiul Dumnezeului celui viu. El are o putere de viață care este proprie doar lui Dumnezeu, și toată plinătatea se găsește în Hristos. De acum înainte, Petru urma să-L cunoască pe Mântuitorul în gloria Sa personală, Sursa și Centrul oricărei binecuvântări. Oamenii, de care Petru a fost despărțit pentru a primi această glorioasă descoperire, nu luau în seamă măreția Domnului Isus.

 

Maret esti Dumnezeu
Cu laude noi Te onoram.

Osana, binecuvântam
Binecuvântam pe Salvatorul.

Voi binecuvânta
Pe Domnul toata vremea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.