Tyndale despre salvarea societății

William Tyndale (1494-1536) a fost un savant englez care a devenit o figură de frunte în reforma protestantă, producând și prima traducere a Bibliei în limba engleză, râvnă care a și dus la executarea sa, având puncte de vedere contrare  bisericii romano-catolice și  legilor Angliei.

Pe vremea când el era tutore la doi copii la o familie înstărită, a avut o discuție cu un coleg preot. I-a spus acestui preot, pe când  evaluau împreună metodele de predare a credinței creștine (Romani 10: 17) și în timp ce au  pus în cântar morala și moravurile societății, decăderea groaznică a lumii din vremea aceea, perspectiva descurajatoare a societății, din ce în ce mai jos: 

Singurul lucru care va salva omenirea este întoarcerea la Dumnezeu. (Tyndale)

Dacă ne uităm noi, acum, în generația noastră, ce putem spune? Nu cumva e același lucru?

 • A reușit capitalismul să salveze lumea? El a promis toate, a reușit să salveze în adevăr lumea, sau lumea s-a scufundat în degradare morală și mai jos și mai departe?
 • A reușit știința să salveze lumea? Ea a promis că va salva omenirea, că va salva viitorul omenirii, dar n-a făcut decât să producă apariția celui de-al doilea război mondial. Primul ei născut a fost cel de-al doilea război mondial. Cu aceste zeci de milioane de morți ce nu s-a imaginat, iar astăzi știința este investită în egală măsură pentru progresul societății ca și pentru nimicirea societății; în același timp se lucrează pe toate fronturile.
 • A reușit comnnismul să salveze lumea? El a promis că este salvatorul omenirii, dar unde este salvarea pe care a promis-o acei oameni?
 • Unde este secularismul, “victoria” sa? Unde este societatea fără Dumnezeu care a promis că o să fie de un progres nemaipomenit, pentru binele omului, unde este societatea aceasta?

Oamenii au ajuns în sfârșit la concluzia la care trebuia să ajungem de mult, nu mai trebuia să ocolim 40 de ani ca să tragem concluzia, spune Alexandr Soljenițîn (Aleksandr Solzhenitsyn, 1918-2008).

Omenirea a ajuns la convingerea că problema omenirii nu e de natură economică, nici politică, nici filozofică ci este de natură morală.

Oamenii, pur și simplu, înstrăinați de Dumnezeu s-au coboarât la nivele subumane de degradare, de răutate, de cruzime. Societatea, părând așa de dezvoltată și progresistă, cum este astăzi, este mult în urma societății primitive a oamenilor care se iubeau și se respectau între ei. Unele lucruri au progresat extraordinar de mult, între ei, au urcat pe Lună, ne pregătim să urcăm pe Marte, am pătruns în tainele atomului și am făcut tot felul de progresii, dar între timp n-am reușit să-l iubim pe aproapele nostru, deoarece toate aceste progresuri n-au ajutat cu nimic în direcția propășirii societății noastre în direcția moralității.

Sigur că n-am putea să subestimăm progresul de astăzi, materialist, dar nici să să închidem ochii în fața primejdiilor cumplite în care omenirea noastră se zbate cu fiecare oră care trece. Răul nu poate fi stăvilit printr-un alt rău. Correa de Nord a experimentat,  în 2016, 4 sau 5  teste nucleare,  împotriva apelului de stopare a tuturor celorlalte state ale lumii.

Cu nici un chip răul nu poate fi stăvilit printr-un alt rău. Trebuie să vină o putere din afară. Trebuie să vină o putere dinlăuntrul omului. Trebuie să vină Dumnezeu, în locul în care locuiește Dumnezeu.

De unde avem expresia aceasta Plugarul lui Tyndale? El a vorbit așa acelui preot:  Fii atent, voi traduce Biblia în limba poporului. Și voi face ca un băiat de la coarnele plugului să știe mai multă Biblie decât tu preot de la altar. Acesta este studentul Bibliei, plugarul, oricărui timp și secol care a urmat de atunci, cel care va fi transformat de Cuvântul lui Dumnezeu, într-un om mai priceput în ale Bibliei decât cel care slujește la coarnele altarului.   Acesta nu este neapărat plugar, de profesie, poate să fie marele ministru de finanțe al Etiopiei, poate să fie marele savant, poate să fie copilul sau bătrânul. Toți suntem deopotrivă, lipsiți de slava lui Dumnezeu și avem nevoie de El și de schimbare:

Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. (Rom.3:23)

Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. (Coloseni, 1:27)

Text adaptat dintr-o predică a unui  scump frate pastor român.

2 thoughts on “Tyndale despre salvarea societății

 1. sandudan

  Ce plăcut și drept ar fi fost dacă ați fi spus ,,Text adaptat dintr-o predică a unui scump frate pastor român.” Nu are ce căuta cuvântul ,,reputat” între copiii Domnului Isus. Sănătate.

 2. Într-adevăr e vorba de un foarte scump frate pastor, pe care l-am auzit pentru prima dată abia de două-trei zile vorbind (nespus de prețios).
  V-am dat un răspuns mai amplu prin E-mail.
  God bless you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.