Un Paște mai profund: Ioan 18:1 – 19:16, Natural și supranatural spre Răstignire

by Daniel Branzai

După ce le-a ținut ucenicilor “seminarul de dinainte de Răstignire“, Domnul a plecat spre împlinirea sacrificiului suprem. Textul este ultracunoscut, dar eu doresc să vă invit spre straturi mai profunde, specifice evanghelistului Ioan.

Din grădina Ghețimani, prin curtea Marelui Preot și prin sala de judecată a lui Pilat, Isus Christos parcurge un traseu marcat de patru simboluri spirituale și de patru întrebări rostite de Pilat.Simbolurile acestea au fost predicate și răspredicate. Ele sunt:

  1. Sărutarea—Trădării (18:2–9)
  2. Sabia—Rebeliunii (18:10)
  3. Paharul—Supunerii (18:11–14)
  4. Focul—Lepădării (18:15–27)

În sala de judecată, Pilat se străduiește să păstreze legalitatea unui proces care i se pare caraghio și lipsit de sens. Dreptul roman era temelia Imperiului și, în comparație cu el, procesul evreiesc este mai degrabă un asasinat al gloatei nebune, nejustificat și nemernic.

Pilat pune patru întrebări care marchează evoluția atitudinii lui față de Christos:

  1. ,,Ce pâră aduceți împotriva acestui om?” (18:28–32)
  2. ,,Ești Tu împăratul iudeilor?” (18:33–38)
  3. ,,Vreți să vă slobozesc pe ,,Împăratul iudeilor“?” (18:39— 19:7)
  4. ,,De unde ești Tu?”  (19:8–16)

Poarta către profunzimile sugerate de evanghelistul Ioan este ultima întrebare rostită de Pilat:

,,De unde ești Tu?“ (Ioan 119:9).

Continue reading barzilaiendan.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.