Adrian Papahagi: După ce părinții lor au învins nazismul, tinerii lui 1968 s-au predat lui Marx, Troțki şi Mao

B a r z i l a i - e n - D a n

Generația interbelică a făcut mulți copii, a trecut prin lagăre şi gulag, prin război, iar apoi a reconstruit Europa, sau a transmis cum a putut normalitatea îndărătul cortinei de fier.

În Occident, cel puțin, vârfurile generației născute după război, tinerii din 1968 ajunşi la senectute azi, n-au cunoscut decât pacea, n-au făcut copii, ci amor liber, n-au construit mai nimic în afară de castele ideologice din cărți de joc, au pervertit politica, universitățile şi presa cu stângismul lor resentimentar, au ruinat bugetele celor mai bogate națiuni cu cheltuieli extravagante. Au fost o generație care s-a răzbunat răzgâiat şi hedonist pe istorie şi pe umanitate pentru nefericiri imaginare, înlocuind calmul valorilor şi construcția cu agitația revoluționară permanentă şi cu deconstrucția.

A venit vremea să se pensioneze pe bani buni, plătiți de puținii copii pe care i-au făcut, moştenitorii nefericiți, demoralizați, dezorientați şi deprimați ai unui Occident cu probleme şi…

View original post 161 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.