Dumnezeu răspunde prin minuni

by Aurel Gheorghe

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor! De la începutul Scripturii până la capăt, El este un Dumnezeu al supranaturalului, care nu se supune legilor naturii. Noi suntem limitați de acestea, dar El este Dumnezeu, deasupra naturii pe care a creat-o…

El este Dumnezeul care răspunde prin minuni, singurul care poate face minuni!

Creația Sa este o serie neîntreruptă de minuni. Poporul Israel, singurul popor ales de Dumnezeu în vechime, a fost scos din Egipt printr-un șir de zece minuni pe care El le-a exercitat asupra naturii. Prorocii vechiului legământ au fost oameni care și-au dovedit autoritatea prin semne și minuni supranaturale, care le-a autentificat chemarea făcută.

Și în viața noastră Dumnezeu a lucrat prin minuni, începând cu nașterea din nou – prima și cea mai mare dintre toate. Eliberarea de păcat este tot o minune a puterii Sale, la fel și puterea de rămâne curat în mijlocul unei lumi murdare.

Ultima mare minune a istoriei  Bisericii va fi înalțarea ei la cer în momentul răpirii, înainte de judecata care va veni asupra lumii întregi.

În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni,
Dumnezeul mântuirii noastre,
nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării! (Ps. 65:5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.