Lucrarea tăcerii Mântuitorului

Atunci, Pilat i-a zis: „N-auzi de câte lucruri Te învinuiesc ei?“. Isus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul.
Matei 27:13-14

Lucrarea tăcerii Mântuitorului

În cartea sa despre viața Mântuitorului, scriitorul Giovanni Papini a spus: „Isus nu vorbește, ci privește în preajmă-i cu ochii Lui mari și senini, fețele îngrijorate și încruntate ale ucigașilor, judecând pentru vecie acele arătări de judecători. Într-o clipă, fiecare din ei e cântărit și osândit de acea privire ce pătrunde în suflet…“. Din citatul scriitorului Papini deducem că Mântuitorul nu tăcea, pentru că era judecat, ci tăcând, judeca! Refuzul de a vorbi în fața lui Irod și înaintea preoților care Îl învinuiau poartă semnificația ultimului efort al Mântuitorului de a-i reabilita pe acești păcătoși.

Da, tăcerea Domnului este o judecată a păcatului și a păcătosului, care nu vrea să-și recunoască starea. Renunțând să vorbească pentru a spune adevărul, care condamnă în mod explicit, Mântuitorul oferă marea posibilitate de reabilitare numită har.

Tăcerea Lui este har aplicat fiecărei persoane, oricât de mult rău plănuiește și făptuiește ea, deoarece în har sunt resursele de putere ale Cuvântului care transformă viața și ale Duhului lui Dumnezeu care înnoiește viața. Mântuitorul a tăcut, pentru că, dacă ar fi vorbit, ar fi trebuit să acuze și nu a vrut în acele momente să condamne. El avea de împlinit o altă lucrare care avea să aducă harul în suflete. (SĂMÂNȚA BUNĂ, http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna)

*

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTĂZI

coordonatori Bob & Debby Gass

www.fundatiaseer.ro

 

ÎNVINGE ISPITA (4)

„Pomul era bun de mâncat… A luat, deci… şi a mâncat.” (Geneza 3:6)

     Dacă ne uităm în Scriptură la episodul ispitirii omului, putem extrage niște învățăminte prețioase. Scrie în Geneza 3, versetul 1: „Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat…” Mai întâi, Satan te va orbi ca să nu vezi toate lucrurile bune pe care ți le-a pregătit Dumnezeu. Apoi, se va folosi de substanțele care schimbă starea de spirit, cum ar fi drogurile sau alcoolul… sau de soția sau soțul altcuiva, de pornografia de pe Internet… și îți va spune că astea nu te vor răni.

Nu cădea în plasă! Satan e un mincinos! Nu-l crede! „Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea. Nu vă înşelaţi prea iubiţii mei fraţi…” (Iacov 1:14-16). Orice slăbiciune care este tolerată în mod constant, care este scuzată, negată sau ascunsă, are puterea de a te face rob. Neputința de a identifica și de a arăta cu degetul spre slăbiciunea ta, de fapt, o întărește. Ignorarea vulnerabilităților tale face ca înfrângerea să fie inevitabilă.

Satan a desemnat anumite persoane ca să-ți alimenteze slăbiciunea. Fii cu băgare de seamă! Slăbiciunea oricui va fi atrasă de orice prietenie care o acceptă, se bucură de ea și își desfată privirile cu ea. Ea are agenda proprie: aceea de a-ți acapara viața și de a sabota planul lui Dumnezeu pentru tine. Slăbiciunea ta te va face să te simți bine în prezența acelora care o tolerează, și să te simți stânjenit în prezența celor care nu agreează astfel  de lucruri.

Ce poți să faci în asemenea situație? Cere ajutorul lui Dumnezeu și El te poate ajuta să fii victorios, astăzi!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.