Jonathan Edwards : Întrebări cruciale despre credință

edwards

1. De ce Biblia prezintă și alte condiții ale mântuirii pe lângă credință?

În Scriptură sunt o sumedenie de condiții propuse omului pentru ca acesta să fie mântuit. Pentru acest motiv a spune oamenilor că suntem mântuiți „numai prin credință” pare înșelător.

Totuși există o diferență între credință și celelalte condiții datorită faptului că ea este sursa tuturor celorlalte condiții (ex: dragostea de Dumnezeu și de frați, iertarea altora etc). O credință adevărată va produce inevitabile toate condițiile neceare mântuirii finale.

Pentru ca unii să nu pretindă că au credința autentică fără să îndeplinească faptele credinței, Scriptura arată și alte condiții rezultante din credință, pe lângă credință, care sunt necesare pentru mântuire.

2. Prin credință suntem justificați de către Dumnezeu sau prin ea primim justificarea?

Credința nu este actul prin care Dumnezeu face ceva, adică ne justifică, ci actul prin care noi facem ceva, adică primim justificarea Lui. Așadar, credința nu este instrumentul prin care Dumnezeu acționează ci prin care cel justificat acționează.

3. În ce sens putem spune că primim justificarea?

Credința nu este instrumentul prin care primim justificarea ci mai degrabă instrumentul prin care Îl primim pe Hristos, nu primim prin ea binecuvântarea ci chiar pe Cel care binecuvântează.

4. De ce ne justifică Dumnezeu prin credință?

Pentru că ea este acel lucru care, datorită felului în care Dumnezeu a rânduit lucrurile, ne găsește potriviți pentru a primi justificarea cumpărată de Hristos. Ea nu merită justificarea lui Hristos pentru că dacă Hristos nu ar fi murit și înviat nimic nu ne-ar fi putut cumpărat această justificare.

5. Putem spune că mântuirea este condiționată de credință?

Ar fi mai bine să numim credința legătura (conexia) necesară pentru justificare și nu condiția justificării. Credința ne leagă de Hristosul care justifică. Acest fel de a vorbi este mai potrivit pentru că termenul condiție lasă de înțeles că ea merită justificarea în timp ce credința nu merită justificarea ci este mâna care o primește.

6. Cum putem spune că mântuirea este fără merite dacă și credința este o virtute ca și multe alte virtuți? Și de ce Dumnezeu nu a ales alte virtuți la fel de bune ca și condiții pentru mântuire?

Răspunsul se află în faptul că Dumnezeu nu ne justifică datorită excelenței, valorii și bunătății găsite în virtutea credinței ci doar datorită relației pe care credința o are cu persoana în care avem beneficiul. Sau am putea spune că este aleasă doar datorită faptului că ea ne unește cu Mijlocitorilor prin și în care suntem justificați. Dumnezeu acceptă credința pentru că, spre deosebire de celelalte haruri, este sigurul lucru care, prin însăși natura lui, ne unește cu Hristos.

Continue reading Baptiști Reformați
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s