DARURI oferite de Isus Christos ucenicilor Săi după Înviere

 

resurrection empty tombPace Dovezi Scop Putere

Text: Evanghelia lui Ioan 20:1-23

Verset de aur: “Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut.” (Ioan 20:8)

 

1. Darul de-a avea pace 
În seara aceleiaşi zile, cea dintâi a săptămânii, pe când uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: “Pace vouă!” (20:19)

Frica este sentimentul omului fără Dumnezeu de care nu scapă niciodată orice ar face sau ar gândi el. Frica își are originea în neascultare, în necredință, în lipsa de dragoste. Pentru prima dată, de acest sentiment de frică, omul a fost copleșit în persoana lui Adam, pe când acesta se afla încă în grădina Eden. După ce mâncase din pomul pe care Dumnezeu le interzisese s-o facă, păcatul aduce frica în inima omului: “Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” (Geneza 3:10). Atunci când omul comite păcatul, Dumnezeu îl vede, omul se simte gol-descoperit, vulnerabil. Dar în bunătatea Sa “Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.” (Geneza 3:21).

Dar pacea oferită de Isus Christos – Mielul de Jertfă – ne îmbracă în neprihănirea Lui, cu hainele curăției Lui, prin credință și pocăință:

El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou, făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.” (Efeseni 2:14-16)

1.1 Pace în inimă

 •  eliberarea de frica de oameni (ei stăteau închiși într-o cameră de frica oamenilor;
 • dar după învierea, după ce li s-a artat Domnul Isus Înviat, ucenicii sunt îmbărbătați și se întresc în credință, astfel ei devin plin de pace (dar și neînfricați).

1.2 Eliberare de frica de nenorocire (nefast/dăunător/rău)
– o mână de oameni calcă în picioare pe majoritatea lor. Întunerecul are putere, limitată, dar are. Diavolul are prima grijă să inducă omului ideea că nu există …diavol! Și, pe de altă parte, insinuează (prin sentimentul fricii indus) că e mai puternic decât Dumnezeu, dar Cel rău a fost biruit la rucea de la Golgota. Isus Christos ne-a răscumpărat din fărădelege prin Însăși sângele Său nevinovat, astfel că noi nu mai datorăm nimic…

1.3 Eliberați de grija zilei de mâine
– eliberați de frica de necunoscut, de frica incertitudinea zilei de mâine, de ceea ce ne stă în față (nevăzut/necunoscut)
de 366 de ori scrie în Biblie sfatul, porunca, și promisiunea lui “Nu te teme”, iar Domnul Isus zice: “Nu vă îngrijorați”, “Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor…”, “Să nu vi se tulbure inima…”

1.4 Eliberare de frica morții

 •  piatra de la mormântul Domnului Isus fusese dată la o parte… rămăsese doar îmbrăcămintea, “hainele” …
 •  omul are frica de moarte pentru cei dragi lui și pentru moartea lui însuși
 •  Dar, credinciosul, are credință în promisiunile Domnului:

Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?” Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos! (1 Corinteni, 15: 55-57)

 • Creștinul învață să trăiască și să moară împreună cu Hristos ( A trăi înseamnă Hristos, la fel, a muri înseamnă Hristos:

Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi, şi peste cei vii.” (Romani 14:9-10)

1.5 Eliberare de frica de judecată

după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată … [dar] după aceea vine judecata” (Evrei 9:27)

Plata păcatului (a păcatelor) este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus- Glorie Domnului.

Pe de altă parte, Însuși Domnul Isus a zis: “Vă spun că, in ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvant nefolositor pe care-l vor fi rostit.” (Mat.12:36) Creștinul credincios, prin har și credință, știe că are la Tatăl un Mijlocitor: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Omul nu poate fugi de mânia viioare (Ioan zicea, dar, noroadelor care veneau sa fie botezate de el: “Pui de naparci, cine v-a invatat sa fugiti de mania viitoare? Faceti, dar, roade vrednice de pocainta voastra Luca 3:7-8)

Noi nu trebuie să fugim de mânia judecății viitoare, pentru că Îl iubim pe Domnul Împărăției viitoare, căci ne dă cu plăcere intrare slobodă la Tatăl – El, ne alungă frica, și ne aduce Pace deplină în inimă!

2. Dovezi pentru minte (rațiune) – Ioan 20:20

2.1 Cuvântul Lui ne comunică adevărul – dar e o lupta pentru a-L crede întocmai: “Caci tot nu pricepeau ca, dupa Scriptura, Isus trebuia sa invie din morti.” (Ioan 20:9)
“Caci nu vei lasa sufletul meu in Locuinta mortilor, nu vei ingadui ca preaiubitul Tau sa vada putrezirea.” (Palm 16:10)
Acuratețea Scripturilor, a Cuvântului Său lăsat profețit pentru omenire:

“V-am învățat înainte de toate, asa cum am primit si eu: ca Hristos a murit pentru pacatele noastre, dupa Scripturi; ca a fost ingropat, si a inviat a treia zi, dupa Scripturi” (1 Corint 15:3-4)

2.2 Dovada unui mormânt gol Ioan 20:5-8

 •  Ucigașii, ateii de ieri și de azi, s-au asigurat că Isus a murit prin răstignire.
 •  au pus o pază competentă, un comandant (sutaș) și soldați obișnuiți cu asta, cu lupta, cu răstignirile care erau în acel timp în Iudeea
 •  au pus sigiliul Romei peste piatra de la mormânt prăvălită peste mormânt

Și azi ateii lumii (necreștinii, islamiști, hindușii etc) sunt la fel: au legi împotriva creștinilor, puteri mari…, influineță. Dar creștinii (ca și Domnul Isus) – însă – ei au putere de la Dumnezeu de a nu se împotrivi și a accepta voia lui Dumnezeu cu privire la ei.

Domnul Isus a înviat într-un trup de slavă (și-a lăsat acolo în mormânt hainele avute) și nu putea fi ținut de un mormânt pământesc.

2.3 Mărturia dușmanilor Săi
– straja, sutașul, mai marii preoți…;

2.4 Mărturia transfprmării depline a ucenicilor lui Isus

 •  ei sunt dovada, dacă până la învierea lui Isus, stăteau de frică închiși în case, de-acum după ce-L întâlnesc pe Hristos Înviat, ei au îndrăzneală, îl mărturisesc cu putere acuzatoare (vezi Fapte 2: 22-36; 4:10-13 etc)
 •  noi, creștinii de azi cu viața schimbată, născuți din nou, suntem dovada învierii Lui și învierea noastră din moartea păcatlui pentru că suntem vii pentru Dumnezeu.

3. Scop vieții noastre

Domnul îi spune Mariei (dar și nouă): “Nu mă ţine”, i-a zis Isus, “căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” (Ioan 20:17)
Putem spune Ava, adică Tată, primim prin revelație o identitate nouă, o viață nouă,  înfierea, devenim frații Lui, iar Lui nu-i este rușine cu noi, frații Lui.

3.2 Relația nouă ne schimbă direcția vieții
Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.” (20: 21 8)

3.3 Un nou statut în această lume
Celor ce le veţi ierta păcatele, vor fi iertate; şi celor ce le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan 20:23)

“Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” (2 Corinteni 5:20)

 •  trimiși împuterniciți de Dumnezeu;
 •  slujba împăcării;
 •  reprezentanți ai lui Dumnezeu.

4. Putere în lucrare

După aceste vorbe, a suflat peste ei şi le-a zis: “Luaţi Duh Sfânt! (Ioan 4:22)
– toți avem o lucrare în această viață, prin puterea Duhului Sfânt.

4.1 Putere în credință
Evrei 11, Iuda 3

4.2 Putere și resurse pentru lucrare:
Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ… (Matei 28:19-20)
Lucrul acesta … se va face prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor (Zaharia 4: 6)

4.3 Autoritatea Duhului Sfânt
Pentru a putea să exercite lucrarea unui:
– evanghelist
– consilier
– doctor de suflete
– transformator și înnoitor, în noi

Ce CADOU minunat  – atât de lucrător și necesar în viața creștinului – mulțumim, Doamne Isuse! Amin.

(Pastor Nelu Urs – predica de Înviere, Hickory 27 Martie 2016)

Advertisements

One thought on “DARURI oferite de Isus Christos ucenicilor Săi după Înviere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s