Mulțumire vs. NE-mulțumire

Mulțumire vs Nemulțumireby Lidia NICOARĂ

Editare text:  de Ana Lazar Whitfield

Încă din gradina Edenului când Satana, numit și Înselatorul,  a făcut ca primul cuplu de oameni să cadă în păcat, dezamagirea și  depresia a  apărut și ea în rasa umană.

DEPRESIA – cancerul sufletului uman – este o boală care apare adesea și  în viața creștinilor de azi, dar ea a fost văzută chiar și  la oameni binecuvântați  de Dumnezeu pe care-i găsim pe paginile Bibliei. Aceasta boală  în primul rând este cauzată de nemultumire – un virus spiritual generat de dorința avidă de posesiune extensivă.

Apoi, mai este un alt virus numit Dorințe, sau Mofturi si asteptari nerealistice care sunt în discord cu planul și voia lui Dumnezeu pentru viața noastră normală.

Leacul cel mai bun –  pentru ambele virusuri –  este atitudinea mulțumitoare auto impusă. Nu este vorba de-o acțiune de autosugestie sau vreun truc care să dea rezultate uimitoare peste noapte, ci mai degrabă este o muncă continuă, o atitudine în care ne subordonăm în mod voluntar și încrezători voii lui Dumnezeu zi de zi și clipă de clipă.  Dar pentru a obține capacitatea de a ne supune voii lui Dumnezeu, trebuie să avem o încredere deplină în El,  în a ne putea lăsa pe brațul Lui și în voia Lui în toate domeniile din viața noastră.

Însă nu e suficient să avem doar credință, ci trebuie să ne și încredem în El chiar atunci când  “ …smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, şi cîmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mîntuirii mele!” –  așa cum scrie în Habacuc 3:17-18

Frumos verset cu un puternic îndemn de încurajare  pentru a ne încrede în Domnul, dar ce înseamnă toate acestea?

Știm că în Biblie smochinul reprezintă viața spirituală care uneori pare că nu inflorește. Viţa de vie reprezintă bucuria al cărei rod uneori pare a fi dispărut complect. Măslinul reprezintă ungerea și binecuvintarea care uneori pare că și ea lipește. Câmpiile nu vor produce recolta necesare pentru a ne hrăni nu numai trupeste ci și sufletește. Oile, care în Biblie reprezintă poporul Domnului, s-ar putea să piara fie rătăcind fie atacate și rănite de Vrajmaș. Nu vor mai fi nici boii, care reprezintă tărie și nici vitele, care reprezintă prosperitatea.

Deci, chiar dacă viața noastră spirituală pare fără vlagă, chiar dacă bucuria ne-a părăsit, chiar dacă nu simțim ungerea și binecuvintările Domnului, și chiar dacă vom avea lipsuri materiale si/ sau spirituale, chiar dacă cei apropiați sau frățietatea nu ne poate susține și chiar dacă ne aflăm fără putere și fără propsperitate, totuși noi ne vom bucura în Domnul, ne vom bucura în Dumnezeul mîntuirii noastre!

Împlinirea și bucuria supremă constă în a ne bucura în El – în Dumnezeul mântuirii noastre, pentru că la urma urmei acest lucru este elementul cheie în satisfacerea și în împlinirea noastră. Atât. Și nimic altceva.

Dar poate veți spune “oare cum să te poți bucura când ești lovit de soartă ca și Iov din toate pșrțile și atacat în toate bunurile, de care Domnul ți-a făcut parte?”

Cineva zicea: “Fii mulțumitor pentru frunzele care cad și pentru posesiunile de care te desparți. Domnul te dezbracă de tot ce îți va fi nefolositor în Cer.

Ca și copil am cunoscut o soră care zicea așa: “Mie-mi place cum îi place Domnului. Asta implică chiar și durere și neajunsuri.

Iar atitudinea sorei, mie îmi amintește de versurile cântării:

Pe cerul vieții când se stinge câte-o stea și fără  ajutor îngenunchiez
Simt mângâierea Lui, durerea cum mi-o ia, lângă cuvântul Său mă luminez
În orice clipă zic “Așa vrea El!” Chiar sub povoara grea, așa vrea El 
Și dacă Domnul vrea durerea partea mea, sunt fericit și zic “Așa vrea El!

Având o încredințare neclintită în Domnul mai ales când trecem prin încercări, așa îl onorez și îi dovedesc credincioșie și supunere – lucruri care plac Domnului. Prin aceasta dovedim că și noi –  ca și altădată Avraam – îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt,   atitudine  care lui Avraam i s-a socotit  o stare de neprihănire.

La “Sărbătoarea Mulțumirii” să mulțumim Domnului pentru că El ne poartă în carul Său de biruință. Și nu numai atunci, ci mulumiți totdeauna Domnului pentru toate lucrurile.

Totuși, de ce obosim adesea pe cale și cădem în boala nemulțumirii și a celorlalte boli legate de această stare?

  • Oare nu cumva am coborât din carul Lui de biruință? 
  • Oare nu cumva am luat-o pe jos umblând în firea noastră chiar și atunci când căutăm facerea de bine și lucrarea Domnului?
  • Oarenu cumva  lucrăm prin puterile noastre, prin sudoarea noastră, prin eforturile noastre… aducându-I o jertfă care nu e “de un miros plăcut Domnului”?

Dragi surori, ce să facem?

Soluția e simplă. Veniți să ne cerem iertare că am coborit din carul Lui și am încercat să mergem prin eforturile noastre sfidând planul Său pentru noi.
Apoi să urcăm iar în carul Său biruitor. Și să-i cerem să ne folosească în locurile, în împrejurările și în lucrările pe care El le are plănuite pentru noi de dinainte de întemeierea lumii.

O, de am putea întelege faptul că tot ce avem nu este al nostru, căci tot ce avem sunt lucruri prmite – “Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1 Corinteni 4:7) – iar dacă am întelege acest lucru, nu am mai fi atât de supărăcioși când Domnul ne mai ia din lucrurile la care ținem, dar care ne distrag atentia de la El, de la împlinirea planului Său pentru viața noatsră de creștini și de la  umblarea noastră pe cale Domnul.

În încheiere aș dori să vă îmbărbătez cu un îndemn al apostolului Pavel:

Încolo, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4:8)   Să nu tânjim după averi, să nu fie preocuparea nostră strângerea de posesiuni sau a avea o situatia economica prosperă sau satistacerea emoțională, ci să fim alipiți de Domnul!

Cuvântul cheie din acest îndemn este “să vă însuflețească”. Adesea cel rău ne momește în umblarea noastră de fiece zi si ne face să alergăm și să ne istovim căutând să acaparăm lucruri și plăceri ale vremilor în care ne aflăm și trăim …vremelnicia veacului!, jefuindu-ne astfel de bucuria de a avea prezența și părtășia Duhului în viața noastră.  Vai de noi, căci în Biblie  citim că scrie : “Suflete preacurvar – ce cuvânt aspru – nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu?

Dintr-odată ne trezim  intrați într-un teritoriu unde nu doar că sîntem prădați de părtășia cu Domnul dar intrăm în vrajmășie cu El. Ce trist! Surori dragi, sîntem aici pentru O VREME!!! Să ne rugăm și să  cerem Domnului de la El dragoste, putere și ajutor să umblăm în voia Lui, pe  calea Lui și să fim  pline de mulțumire. Și de credință și ascultătoare e El … chiar și atunci când suntem în nevoi și în probleme.

Doamne, Te rugăm[1] , ajută-ne să fim fiice plăcute  înaintea Ta, purtate în carul Tău de biruință!

Note

1 –  …. prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. (Filipnei 4:6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.