Prioritatea creștinului

citind-bibliaPărtăşia la Evanghelie

Împreună lucrător la Evanghelia lui Cristos.  – I Tesaloniceni 3:2

După sfinţire este dificil să stabileşti care este scopul tău în viaţă, pentru că Dumnezeu te-a inclus în planul Său prin Duhul Său. El te foloseşte acum pentru împlinirea planurilor Sale oriunde în lume, aşa cum L-a folosit pe Fiul Său pentm mântuirea noastră. Dacă urmăreşti lucruri mari pentru tine însuţi – „Dumnezeu m-a chemat să fac cutare sau cutare lucru” -. pui o barieră în calea lui Dumnezeu și El nu te mai poate folosi.

Cât timp manifeşti un interes personal faţă de propriul tău caracter sau faţă de vreo ambiţie bine înrădăcinată în tine nu poţi să te identifici cu interesele lui Dumnezeu. Poţi ajunge acolo numai dacă renunţi pentru totdeauna la orice planuri personale şi dacă-L laşi pe Dumnezeu să te cuprindă direct în scopul Său pentru lume; atunci nu vei mai putea să-ţi ştii dinainte căile, întrucât ele sunt hotărâte de Domnul.

Eu trebuie să înţeleg că scopul vieţii Îi aparţine lui Dumnezeu, nu mie. Dumnezeu mă foloseşte din marea Lui perspectivă personală şi tot ceea ce-mi cere este să mă încred în El şi să nu spun niciodată: „Doamne, asta îmi frânge inima”. Dacă vorbesc în felul acesta, devin o piedică.

Când încetez să-I spun lui Dumnezeu ce vreau, El mă poate lua şi folosi după voia Lui, fără nici o întârziere sau piedică. El mă poate zdrobi sau înălţa, poate face orice doreşte. El îmi cere doar să am o credinţă implicită în El şi în bunătatea Sa.

Autocompătimirea este de la diavolul; dacă alunec în direcţia aceea, nu pot fi folosit de Dumnezeu pentru scopurile pe care le are în lume. Dacă procedez astfel, înseamnă că am o lume a mea în care trăiesc şi Dumnezeu nu va putea niciodată să mă scoată din ea, pentru că-mi este teamă să nu „îngheţ”. (din Totul pentru Gloria Lui, de Oswald Chambers – primit prin Email)

*

CONTROL SPIRITUAL

Isus le-a cunoscut gândurile” (Luca 11:17)

Pentru ca acest control spiritual să fie eficient, trebuie să-ţi analizezi următoarele trei domenii:

1) Iertarea. „Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre” (Coloseni 3:13-15). Eşti grabnic în a-i ierta pe cei ce te-au rănit? Încerci tu să rezolvi conflictele cât mai curând posibil? Nutreşti resentimente?

2) Câştigarea sufletelor. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile … Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit” (Matei 28:19-20). Te preocupă sufletele pierdute? Profiţi de orice ocazie pentru a-ţi împărtăşi credinţa? Viaţa ta arată ceea ce mărturiseşti cu buzele?

3) Rugăciunea. „Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!” (1 Cronici 16:11). Ai o viaţă de rugăciune constantă? Te rogi cu credinţă pentru nevoile altora? Ai învăţat să te rogi cu credinţă, bazându-te pe Cuvântul lui Dumnezeu şi crezând că El va face lucruri mari? Vezi rezultatele vieţii tale de rugăciune? Viaţa ta de rugăciune te-a condus spre o intimitate mai profundă cu Domnul? Dacă eşti serios în privinţa schimbării tale profunde, a creşterii în umblarea ta spirituală şi a dezvoltării unui caracter ca al lui Hristos, petrece timp cu Domnul astăzi şi spune: „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gândurile … du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139:23-24). ( Din CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU pentru astăzi, primit prin Email)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.