Prioritatea creștinului

citind-bibliaPărtăşia la Evanghelie

Împreună lucrător la Evanghelia lui Cristos.  – I Tesaloniceni 3:2

După sfinţire este dificil să stabileşti care este scopul tău în viaţă, pentru că Dumnezeu te-a inclus în planul Său prin Duhul Său. El te foloseşte acum pentru împlinirea planurilor Sale oriunde în lume, aşa cum L-a folosit pe Fiul Său pentm mântuirea noastră. Dacă urmăreşti lucruri mari pentru tine însuţi – „Dumnezeu m-a chemat să fac cutare sau cutare lucru” -. pui o barieră în calea lui Dumnezeu și El nu te mai poate folosi.

Cât timp manifeşti un interes personal faţă de propriul tău caracter sau faţă de vreo ambiţie bine înrădăcinată în tine nu poţi să te identifici cu interesele lui Dumnezeu. Continue reading “Prioritatea creștinului”