Baal, Hubal și Allah

Pacea globală și apariția lui Anticristby Paul Morar

Subiectul “dialogului” dintre creștini și musulmani departe de fi epuizat. Apa trece pietrele rămân. Miroslav Volf a plecat, dar au rămas întrebările.

Merită să asociem aceste trei nume în lumea arabă? Baal, Huball și Allah –  se pare că pot fi asociate.

Dar, deoarece nu sunt un specialist in istoria crestinismului (doar atât cât să fac diferența dintre cruciați și creștini) și nici în istoria islamului… o să mă folosesc de ceea ce au scris alții pentru a mai aduce puțină lumină în cazul  “crislamului”. Îmi planificasem să postez mai întâi niște citate din cartea “Seducerea creștinătății” de Dave Hunt, dar se pare că trebuie să încep cu unele din cartea “Pacea globală și apariția lui Anticrist” scrisă de același autor.

Trist, dar oameni grei ai unor Universități nu pot răspunde clar la o întrbarea simplă:

Putem pune semn de egalitate între Dumnezeu si Allah?

Poate următoarele informații o să aducă un spor de lumină pentru mulți cititori:

[Evenimentele recente determină lumea să dea atenţie în final Cortinei Islamice. In spatele acelui zid de prejudecăţi este interzisă orice religie în afară de islam. Cei convertiţi la creştinism nu numai că au fost închişi pentru că au părăsit islamul, dar au fost şi ucişi în număr mare în Turcia, Afganistan, Pakistan şi multe alte ţări islamice, deseori chiar de membrii propriilor lor familii.]

[Astfel, multe ţări arabe de azi, în ciuda veniturilor anuale din petrol de miliarde de dolari, rămîn printre cele mai primitive naţiuni din lume, cu excepţia cîtorva oraşe mari modernizate. Nimeni nu poate nega faptul că islamul a perpetuat un feudalism autocratic şi a împiedicat democraţia, care este încă necunoscută în ţările islamice. Drepturile cetăţeneşti, în special cele ale femeilor şi minorităţilor, sunt reprimate sistematic, deseori cu cruzime şi în numele lui Allah.]

[Trebuie totuşi să nu uităm un fapt important: Imoralitatea din Occident este recunoscută ca fiind contrară învăţăturilor Bibliei şi este practicată prin sfidarea lui Cristos mai degrabă decît în Numele Lui, pe cînd în ţările islamice mult rău se datorează Coranului însuşi şi este practicat în numele lui Allah şi în ascultare de profetul său, Mahomed.]

[Nimeni nu cheamă la un război sfînt în Numele lui Cristos aşa cum se face în numele lui Allah. Terorismul şi luarea de ostatici nu sunt făcute în Numele lui Cristos, ci în numele lui Allah cu o conştiinţă curată. Cei din IRA (Armata Republicană Irlandeză) nu pretind că sunt creştini, ci catolici – şi precis că nu-şi pot justifica tacticile teroriste din învăţăturile lui Isus. Cristos ne-a învăţat să ne iubim duşmanii, să ne întoarcem celălalt obraz, şi El a căutat să cîştige inimile oamenilor cu iubirea Lui.

In contrast, Mohamed a învăţat că islamul ar trebui răspîndit prin forţă, iar cei ce refuză să se supună ar trebui ucişi. Multe din cele mai importante versete din Coran pledează pentru uciderea apostaţilor şi a nemusulmanilor.

Mahomed însuşi a condus 27 de invazii, pretinzînd că Dumnezeu îi ordonase să răspîndească islamul cu tăişul săbiei. Nu numai propriul clan al lui Mahomed, tribul Quraish, ci aproape toată Persia şi Turcia, de exemplu, au devenit iniţial în felul acesta ţări musulmane. Tribul Bani Qareza s-a predat lui Mahomed de bunăvoie, lăsînd jos armele, iar Mahomed a ucis apoi sute de bărbaţi dintre ei şi a împărţit femeile şi banii între el şi Saad Ibn Muaaz ca pradă de război.]

[Deşi Coranul nu afirmă explicit lucrul acesta, învăţătura de astăzi din islam este că cei care mor luptînd în apărarea lui se duc direct în paradis. Această credinţă a făcut ca armatele arabe să fie practic de neînvins. După moartea lui Mahomed, ele au cucerit Persia, Turcia şi toată Africa de Nord, apoi au trecut Mediterana ca să cucerească Spania, şi erau cît pe ce să cucerească toată Europa dacă n-ar fi fost învinşi în 732 d. Cr. în bătălia de la Tours, Franţa. Aşa a fost dusă în lume „credinţa” islamului.

Pentru islam era ori supunere faţă de Allah şi învăţăturile profetului său, Mahomed, ori moartea. Aşa arată moştenirea ruşinoasă a islamului în acele ţări pe care le controlează în prezent. La musulmani este şi astăzi o datorie sfîntă faţă de religia lor să-i ucidă pe creştini şi pe evrei.]

[Da, au existat cruciaţii, care au luptat contra invadatorilor arabi, dar ei au făcut aşa în neascultare de Biblie. Inspiraţi de papa Urban II, participanţii la Prima cruciadă s-au dus să recucerească „pentru Biserică” ţara care aparţinuse lui Israel. Jefuind, violînd şi ucigînd în drumul lor, ei au măcelărit toţi musulmanii şi evreii din Ierusalim cînd au cucerit acea „cetate sfîntă” în numele bisericii romano-catolice. Ei acţionau în contradicţie directă cu învăţăturile lui Isus, a cărui cruce pretindeau că o poartă. Pentru a egala promisiunea islamului, că fiecare participant la Războiul Sfînt va ajunge în paradis imediat după moarte, papa a dat trupelor sale motivaţia la război prin aceea că le-a oferit o „indulgenţă deplină care le absolvea toate pedepsele datorate păcatului… pentru cei care vor cădea în război”.]

[Cu greu ar fi putut papii să contravină mai mult adevăratului creştinism ca şi chemările la războaie sfinte din timpul Evului Mediu. Desigur că astăzi nu s-ar mai face aşa ceva. Cu toate acestea, strigătul strident de Jihad este încă auzit şi luat în seamă astăzi, pentru că este în perfectă armonie cu islamul şi cu faptele profetului său, Mahomed. Este imposibil să înţelegem situaţia actuală din Orientul Mijlociu, cu atît mai puţin să anticipăm evoluţii viitoare din acea regiune, dacă nu luăm în seamă contextul religios care domină şi motivează lumea arabă.]

[Islamul înseamnă predare lui Allah, dumnezeul ale cărui revelaţii au fost chipurile dictate profetului Mahomed şi consemnate în scripturile islamice, Coranul. Nu este posibil să enumerăm numeroasele motive pentru care Coranul reflectă mai degrabă propriile idei înguste ale lui Mahomed decît revelaţia eternă a lui Dumnezeu. Totuşi, merită amintită o contradicţie majoră. în capitolele sale de început, Coranul aprobă Vechiul Testament şi Evangheliile Noului Testament ca fiind inspirate de Dumnezeu, face apel la autoritatea lor pentru a da credibilitate revelaţiilor lui Mahomed şi încurajează ascultarea de preceptele lor.

De exemplu, Allah spune: Noi [Allah] am revelat Legea, care conţine călăuzire şi lumină. După standardele ei au fost judecaţi evreii de profeţii care s-au supus voii lui Dumnezeu… căci lor le-a fost încredinţată păzirea Cărţii lui Dumnezeu… Pe urmele paşilor lor L-am trimis pe Isus, fiul Mariei, confirmînd Tora, care era în mîinile lor. Noi I-am trimis Evanghelia. In ea era călăuzire şi lumină şi confirmarea legii care fusese înaintea Lui ca îndrumare şi îndreptare pentru cei ce se tem de Dumnezeu… Posesorii Evangheliei să judece prin ceea ce a revelat Dumnezeu în ea… Ţie [Mahomed] ţi-am trimis scriptura [Coran] în adevăr, confirmînd scriptura [Biblia] care a fost înaintea ei… (Sura 5:47-51).]

[Totuşi Coranul, după ce confirmă Biblia, o contrazice declarînd: că Dumnezeu este mai degrabă o singură persoană decît un singur Dumnezeu existînd etern în cele trei Persoane ale Tatălui, Fiului şi Spiritului Sfînt; că Isus n-a murit pe cruce pentru păcatele noastre şi că n-a înviat; că mîntuirea este prin fapte bune mai degrabă decît prin har, prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, etc. Singurul mod în care musulmanii pot împăca contradicţiile evidente dintre Coran si Biblie este să declare că Biblia a fost falsificată din zilele lui Mahomed. Faptul că aceasta este o acuzaţie falsă flagrantă e totuşi dovedit de multe manuscrise existente datînd din timpul lui Mahomed şi înainte, care sunt identice cu Biblia care o avem azi.]

[Confruntată în cele din urmă cu unele întrebări stînjenitoare despre islam, credinţa multor musulmani este zdruncinată. De ce Mahomed, cu „noua sa revelaţie”, a dat dumnezeului său acelaşi nume, Allah, ca cel al idolului suprem din Kaaba, străvechiul templu păgîn din Mecca? Şi de ce, cu toate că a distrus idolii pe care-i avea în casă, Mahomed a păstrat Kaaba însăşi ca loc sfînt? Şi de ce a păstrat el şi a continuat să adore Stînca Neagră care fusese de mult timp venerată împreună cu idolii în cadrul străvechilor ceremonii religioase din Mecca? Şi de ce consideră musulmanii Kaaba loc sfînt şi îi sărută Stînca Neagră ca o parte importantă a pelerinajului lor la Mecca?]

[Ca şi evreii, musulmanii găsesc că Trinitatea este inacceptabilă. Una dintre cele mai importante învăţături ale islamului priveşte „absoluta unicitate a lui Allah”. Totuşi, Coranul repetă afirmaţia din Geneza: „Să facem om după imaginea Noastră”. Islamul nu are nici o explicaţie pentru această contradicţie.]

[Căci, la urma urmei, Allah al islamului nu este, cum a pretins Mahomed, Dumnezeul Bibliei.]

Cateva informatii la fel de interesante culese de Aici:

[The Arabic name for “God” is the word “Al-ilah.” It is a generic title for whatever god was considered the highest god. Different Arab tribes used “Allah” to refer to its personal high god. “Allah” was being worshipped at the Kaa’ba in Mecca by Arabs prior to the time of Mohammed. It was formerly the name of the chief god among the numerous idols (360) in the Kaaba in Mecca before Mohammed made them into monotheists. Historians have shown that the moon god called “Hubal” was the god to whom Arabs prayed at the Kaa’ba and they used the name “Allah” when they prayed.]

[According to the Encyclopedia of Religion, Allah corresponded to the Babylonian god Baal, and Arabs knew of him long before Mohammed worshipped him as the supreme God. Before Islam the Arabs recognized many gods and goddesses, each tribe had their own deity. There were also nature deities. Allah was the god of the local Quarish tribe, which was Mohammed’s tribe before he invented Islam to lead his people out of their polytheism. Allah was then known as the Moon God, who had 3 daughters who were viewed as intercessors for the people into Allah. Their names were Al-at, Al-uzza, and Al-Manat, which were three goddesses; the first two daughters of Allah had names which were feminine forms of Allah. Hubal was the chief God of the Kaaba among the other 360 deities. Hubal was a statue likeness of a man whose body was made of red precious stones whose arms were made of gold. (Reference Islam George Braswell Jr.)]

[History has shown Mecca and the holy stone al-Kaaba were holy sites for pre-Islamic pagan Arabs. The Kaaba in Mecca was formerly named Beit-Allah meaning House of Allah. We are told it was first built in heaven. This is in contradistinction to what Moses was instructed to build, something overlooked by the Muslims in their reading of the Bible. The Koran tells us that Mohammed drove the other idols away; he made one God now the only god and he was its messenger. He kept the Kaaba as a holy, sacred place and confirmed that the black stone had the power to take away man’s sins. He obligated every believer to make a pilgrimage to the stone at least once in his lifetime. (Sura 22:26-37) No Old Testament saint ever had a pilgrimage to the Kaaba and kissed its black stone despite stories that Abraham and Ishmael restored it.]

Sa parcurgem si alte resurse pentru a putea afla mai multe despre identitatea lui Allah:

[In Mecca stood the Ka’aba, a wooden structure encasing a circular black stone. Inside and around it were 360 deities brought by pilgrims from across the peninsula. Those deities originated in Graeco-Roman mythology and most of them were female. Manat was one of the oldest goddesses and was believed to control human fortune. Al-Lat was the sun deity and was widely popular. Her name meant “The Goddess”. Al-Uzza, the “Mighty-One” was favored by the Meccans,along with the goddess Hubal, the tutelary goddess of the Ka’aba.] (p.12, Islam for begginers, by N.I. Mattar)

[According to Al-Vaqqidi (a muslim biographer of Muhammad and a historian of Islam), Allah was actually Hubal the chief of the 360 gods being worshiped in Arabia at the time Muhammad rose to proeminence. History points toward Hubal as the moon god that Arabs worshipped at Ka’aba and used the name Allah when they prayed.] (p.47, Which god should I choose?, by Ben Kniskern)

[“Allah is not a generic Arabic word for God but a name of a particular god among many deities traditionally honored in ancient times by nomadic tribes in Arabia. Allah was the chief god among the approximately 360 idols in the Kaaba in Mecca. Allah is a contraction of AL-ilah, the name of the Moon God [Hubal] of the local Quraysh, Mohammed’s tribe.Allah’ symbol was a crescent moon, which Muhammad carried over into Islam. This symbol is seen on Mosques, minarets, shrines, and  arab flags”] (p. 37, In Defense of the Faith, Dave Hunt).

Alte resurse:  aiciaici si aici.

[But new research linking “Allah” being worshipped as a deity can be found in the Epic of Atrahasis chiseled on several tablets dating to around 1700 BC [2] and was not found in Arabian records, but in Babylonian.]

[Even more troubling for Muslims today is that this deity was described nearly four millennia ago to be a god of “violence and revolution”. The beginning of the Epic of Atrahasis describes Allah as how all of the gods labored endlessly in grueling work, under the rule of the patron deity Enlil or Elil. But soon revolt of the gods had erupted, and one deity of “violence and revolution” named Allah (spelled by the experts as Alla), as the following inscription recounts: Then Alla made his voice heard and spoke to the gods his brothers,’ Come! Let us carry Elil, the counselor of gods, the warrior, from his dwelling. Now, cry battle! Let us mix fight with battle!’ The gods listened to his speech, set fire to their tools, put aside their spades for fire, their loads for the fire-god, they flared up.]

Mi se pare mie sau “Allah” are niste origini cam dubioase? Sau poate ca islamofobii au incercat sa falsifice istoria… Islamofobi au fost dintotdeauna, chiar si atunci cand islamul nici macar nu exista…

Poate si clipul de mai jos este un fals grosolan. Pana si cei de la Yahoo au fost dusi in eroare.

 

 

In rest, sa fie pace si dulceata… fara greata!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.