Logica păcătosului și adevărul lui Dumnezeu

woman-taken-adultery_1188731_inlConfruntarea păcătoșilor cu Adevărul

Isus […] dis-de-dimineaţă a venit din nou în Templu; şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa.”

Evanghelia lui Ioan, 8:1-2

Apostolul Ioan povestește cum a avut loc confruntarea directă dintre farisei și Isus Hristos. Confruntarea s-a petrecut în Templu, într-o zi când  Domnul Isus învăța poporul, căruia  îi oferea binecuvântarea Sa:

 „Atunci cărturarii şi fariseii I-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului şi au zis lui Isus: “Învăţătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu, dar, ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească şi să-L poată învinui. Dar Isus S-a plecat în jos şi scria cu degetul pe pământ.” (8.3-6)

 Fariseii Îl pun pe Domnul Isus față în față cu Legea, cu gândul ascuns să-L ispitească și să-l acuze dacă va fi cu putință. – Tu, dar, ce zici? Femeia prinsă cu păcatul preacurviei este pusă la mijloc, iar ei trebuiau să decidă. Însă Domnul întârzie să aducă lumina izbăvitoare, El șade jos și scrie cu degetul ceva pe pământ.

 La mijloc, de fapt, expusă este preacurvia societății, imoralitatea și răutatea ei cotidiană. Însă reprezentanții de seamă își frecau mâinile că, în sfârșit, i-au pus o întrebare dificilă lui Isus și așteptau parcă doar confirmarea Sa: „Aveți dreptate, să moa!Omorâți-o cu pietre cum spune Legea.

 Dar Domnul Isus care își cunoaște creația, ce e în inima fiecăruia – Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe El S-a ridicat în sus şi le-a zis: “Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea.”(8.7-8) Apoi S-a plecat iarăşi şi scria cu degetul pe pământ.

Isus le-a acordat timp să cântărească mai bine chestiunea, în timp ce conștiința le era pusă la grea încercare: Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit mustraţi de cugetul lor şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia, care stătea în mijloc. (Ioan 8:9)

Ce simte și ce vede conștiința eliberată de orice prejudecată:

 • nici unul nu este mai bun decât deât femeia păcătoasă;

 • preacurvia a ajuns să fie decentă social;

 • societatea îi acuză pe alții de fapte pe care și ea le comite;

 • Domnul Isus îi vede pe toți vinovați, a rămas El, nevinovat și Adevărul, cu femeia care reprezenta omul păcătos;

 • femeia a ales păcatul, deși cunoștea care sunt consecințele; la fel face și lumea de azi care aleargă către iad;

 • oamenii nu sunt interesați de binele femeii, ci să-L discretiteze pe Dumnezeu;

 • Darwinismul nu are nimic cu știința (care e exactă), ci are drept scop (satanic) să-L disctretiteze pe Dumnezeu;

Dacă nu există un Creator, atunci omul e un simplu animal care nu va da socoteală de faptele sale. Dar, fiindcă omul simte că există un creator al tuturor lucrurilor care-i va cere socoteală, își adoarme conștiința să nu-l bâzâie că nu are voia asta și aia, că sunt păcate împotriva lui Dumnezeu și a semenilor săi, ca să poată face tot ce-i poftește inima.

Acolo, cu femeia adusă la judecată, inițial era mare zarvă: a trebuit ca Domnul să aducă liniștea, pentru ca fariseii și ceilalți să se calmeze, nu li s-a răspuns la provocări. Conștiința le-a spus fiecăruia că nici unul nu este fără păcat, ci toți sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu și au plecat rușinați unul câte unul. N-au putut să pună mâna pe piatră și să arunce în femeia păcătoasă, căci vedeau că și ei sunt păcătoși. În prezența Lui Isus-Dumnezeu, sunt mustrați de conștiință, își văd novăția și păcatul propriu, numai în lumina Sa poate omul vedea adevărul. Evanghelia, cuvântul Său, e o oglindă în care omul îți vede clar adevărata sa stare (de om păcătos; și ce și cum a greșit).

 Omule, lasă-ți conștiința liberă să te anunțe unde te afli. Domnul Isus vrea să vorbească inimii tale:

 • În prezența creștinilor autentici, te vei simți mustrat de conștiință;

 • În prezența celor răi, vei fi ca unul dintre ei. 

Cum se întâmplă în dispute, oamenii sunt interesați doar de senzațiile tari, furtunoase, iar când acestea se potolesc, ei pleacă unul-câte unul. Domnul Isus dorește să-i risipească pe cei din jurul tău și să rămână singur cu tine, numai tu și El – chiar dacă asta implică să fie o durere-suferință, ca a femeii expusă oprobiului public; poate o boală care te pune în situația de-a rămâne singur/ă cu El.

Acei oameni reprezentau păcatele noastre și ale femeii, dar și faptul că voiau să o/ ne omoare. Dar în prezența Lui Isus, păcatul și acuzatorii dispar: Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?

Nimeni, Doamne”, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.(Ioan 8:10-11)

Care sunt acuzatorii (oameni și lucruri) care ne apasă (acuză) azi?

 • Preacurvia, adulterul, pofta cărnii, imoralitatea, pornografia?

 • Minciuna?

 • Mândria?

 • Lăcomia, bogăția cu orice preț?

 • Ura, răutatea, invidia, gelozia? 

Despărțit de Isus, singur cu eul tău egosit, trăiești o viață constantă de vinovăție. De ce să trăiești singur, vinovat? Lasă-L pe Isus să te elibereze de păcat și să-ți conducă viața. Vino la El și stai smerit în fața Lui, lasă-ți conștiința să-ți descopere starea păcătoasă, regretând-o, strigă la Domnul până ce vei primi iertarea: Nu te mai osândesc. Primește ieratrea Mea. Du-te, dar să nu mai păcătuiești pentru ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău.– cum i-a spus slăbănogului de 38 de ani pe care L-a vindecat (După aceea Isus l-a găsit în Templu): “Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.(Ioan, 5:14)

Ce a scris Isus pe pământ?

E adevărat, putem trăi și fără acest detaliu, nedezvăluit de Scriptură. Dar să ne imaginăm că ar fi scris:

 • Te iubesc! – asta e declarația lui Dumnezeu pentru orice om venind în lume. El iubește omul, dar urăște păcatul. Iartă pe păcătos dacă acesta se pocăiește, regretă și renunță la păcat. În pedeapsă, te voi înlocui Eu, Însumi voi suporta pedeapsa; voi fi ucis Eu în locul tău de acele „pietre”: în dreptul nostru s scris TE IUBESC.

 • Să nu preacurvești! – Ori pe toți conștiința îi declara vinovați. 

Ce privilegii mari, avem noi oamenii:

 • să avem Cuvântul Lui Isus (Evanghelia);

 • de a lăsa liberă conștiința proprie și a-i asculta mustrarea;

 • să primim mustrarea și pocăința;

 • să primim iertarea ca har, din partea Domnului. 

Ce ne spune cconștiința, când în mijloc stă imoralitatea crasă a secolului 21:

 • prieteni ai desfrâului – VINOVAT;
 • pornografia pe toate trepetele ei, în poze-reviste, în reclame, filme – VINOVAT

 • pornografia în limbaj și îmbrăcăminte – VINOVAT;

 • minciuna stă la loc de cinste, stipulată abil în dreptul internațional: avortul, homosexualitatea, „educația” copiilor în familie și școală; statutul familiei denaturat etc. – VINOVAT.

Dragi cititori, vedem noi că bunătatea lui Dumnezeu ne îndemnă la pocăință? (Romani, 2:4).

Iertarea – care există pentru fiecare în condițiile stabilite de Cel care o poate acorda – nu e un cec în alb:

 • trebuie să vină și să acceptăm  pocăința, căci, fără nașterea din nou nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu;

 • implică o mare responsabilitate: în a trăi moral, cu curăție de inimă; trebuie să spunem și altora despre viața nouă primită în dar.

Preaiubiților, veniți-vă în fire, fiți oameni, trăiți ca niște oameni iertați și eliberați din patimile păcatului prin renașterea primită prin Duhul. Duceți în lume, și altora, mesajul iertării al Evangheliei lui Isus.

One thought on “Logica păcătosului și adevărul lui Dumnezeu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.