Isus este cu noi

Matthew 28 20 photoIată că Eu sunt cu voi în toate zilele.

Matei 28:20

Domnul Isus este în mijlocul bisericii Sale. El umblă printre sfeşnicele de aur. Făgăduinţa Lui a fost: „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele“. El este cu noi aşa cum a fost cu ucenicii pe lac, când au văzut un foc, şi deasupra lui peşte şi pâine. Nu în trup, ci în adevăr, Isus este cu noi. Şi acesta este un adevăr binecuvântat, fiindcă, acolo unde este Isus, dragostea este fierbinte.

Dintre toate lucrurile care pot să ne aprindă inima, nu este nimic ca prezenţa lui Isus! O privire asupra Lui ne copleşeşte atât de mult încât suntem gata să spunem: „Intoarce-ţi privirea de la mine, fiindcă m-ai biruit”. Chiar şi mirosul de aloe, mirt şi casia, care vine din veşmintele Lui, îl însănătoşeşte pe cel bolnav, şi îl întăreşte pe cel slab. Să ne lăsăm conduşi de harul Său fiindcă, după ce primim dragostea Sa în inimile noastre reci, nu mai suntem aceiaşi. Strălucim ca îngerii, gata de orice lucrare şi orice suferinţă.

Dacă ştim că Isus este cu noi, orice putere se dezvoltă, şi orice har se întăreşte. Ne punem în slujba Domnului cu toată inima, sufletul şi puterea; de aceea, prezenţa lui Christos trebuie dorită mai presus de orice. Prezenţa Lui va fi cu cei care sunt asemenea Lui. Dacă doreşti să-L vezi pe Christos, trebuie să creşti în asemănare cu El. Să fii adus, prin puterea Duhului, în unire cu dorinţele, motivele şi planurile de acţiune ale lui Christos, şi vei fi privilegiat cu tovărăşia Lui.

Aminteşte-ţi că prezenţa Sa se poate retrage. Făgăduinţa este la fel de adevărată ca totdeauna. El vrea să fie cu noi. Dacă nu vine, înseamnă că noi L-am alungat, cu indiferenţa noastră. El ni se va descoperi dacă ne rugăm fierbinte. El îngăduie să fie reţinut de rugăciunile şi lacrimile noastre, fiindcă acestea sunt lanţurile de aur care ÎI leagă pe Isus de poporul Său.

(Meditatia de DIMINEAŢA)

*

Al doilea Adam.

1 Corinteni 15:45

Isus este Capul aleşilor Săi. In Adam, fiecare moştenitor al firii are un interes personal, fiindcă Adam este capul legământului, şi reprezentantul neamului considerat sub legea faptelor. Sub legea harului, fiecare suflet răscumpărat este una cu Domnul din cer, fiindcă El este al doilea Adam, Garantul şi înlocuitorul celor aleşi în noul legământ al iubirii.

Apostolul Pavel declară că Levi era în coapsele lui Avraam atunci când  l-a întâlnit Melhisedec. Este sigur că şi credinciosul era în coapsele lui Isus Christos, Mijlocitorul, atunci când legământul de har a fost decretat, ratificat şi întemeiat pentru veşnicie. De aceea, Christos a făcut totul pentru întregul trup al bisericii Sale. Noi am fost răstigniţi şi „îngropaţi împreună cu El” (Coloseni 2:12); dar, lucru şi mai minunat, noi am fost înviaţi împreună cu El şi chiar înălţaţi cu El ca să „ședem împreună în locurile cereşti” (Efeseni 2:6).

De aceea biserica a împlinit legea şi este „primită în Prea Iubitul” (Efeseni 1:6). De aceea biserica este privită cu plăcere de Iehova cel drept, fiindcă El o vede prin Isus, şi nu despărţită de Capul legământului. Ca Mântuitor rânduit al lui Israel, Isus Christos nu are nimic separat de biserica Sa, ci ţine pentru ea tot ce are.

Neprihănirea lui Adam a fost a noastră atâta timp cât şi-a menţinut-o, şi păcatele lui au fost ale noastre în momentul în care le-a comis. In acelaşi fel, tot ce este sau ce face al doilea Adam este al nostru, fiindcă El este Reprezentantul nostru. Aceasta este temelia legământului de har. Acest binecuvântat sistem de reprezentare şi înlocuire – care l-a făcut pe Iustin Martirul să strige: „O, binecuvântată schimbare, o, fericită transformare!” – este chiar lucrarea de temelie a Evangheliei mântuitoare, şi trebuie primită cu credinţă puternică şi bucurie neasemuită.

(Meditatia de SEARA)

_____________________________

C.H. Spurgeon – Meditatii de Dimineata si Seara, primite prin Email

One thought on “Isus este cu noi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.