Invitatie la Ospăț!

Multumesc!.Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce şi să bea, şi să-şi înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui! Dar am văzut că şi aceasta vine din mâna lui Dumnezeu.

Eclesiastul, 2:24

Joia aceasta,  frățietatea românească a creștinilor din comunitatea Hickory-NC, care se strâng împreună la părtășie, ca o “familie a Domnului Isus”, am avut o masă agape, îmbelșugată. A fost un timp extraordinar, de Thanksgiving,  cu  mărturii, în rugăciune, în cuvânt și  în cântare, când  am mulțumit cu toții Domnului Dumnezeu pentru avalanșa de  binecuvântări primite.  După 4 ore de părtășie, am plecat de la  Casa Domnului, în alte locuri, cu inimile pline de bucurie.

Dar ce am observat? Într-adevăr bucatele au fost gustoase, nu a lipsit nimic din ce-ți dorea inima, dar a trebuit să ne oprim, vorba americanului, eram plini. Însă Domnul dorește să ne cheme la un ospăț necurmat. Și cred că e de dorit acest lucru, să avem un ospăț neîntrerupt.

Starea de mulțumire

Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile…” (1 Tesaloniceni, 5.18)

O statistică a celor de la CNN spune că doar până la 2 $/zi/om se cheltuie/consumă mai bine de jumătate din populația lumii de la orașe și sate; iar apă curentă nu au decât 20% din populația lumii. Însă majoritatea „dintre noi” suntem foarte binecuvântați și avem mai mult decât avem nevoie, căci Dumnezeu a revărsat din plin peste noi harul Său bogat.

Însă, binecuvântarea, poate fi o piedică în calea mulțumirii, deoarece bunăstarea, odată venită în casa ta, te face să-ți dorești tot mai mult. Așa că, mai degrabă nu cei care au sunt mulțumiți și mulțumitori Domnului. Însă să nu uităm: Cei mulțumiți, aceea sunt fericiți!

Fraților, doar starea de mulțumire face pe om fericit! Mulțumirea e aceea care îți aduce fericirea în inimă, în suflet, în cugetul tău.

Venit din limba greacă, catolicii au introdus un cuvânt-taină Eucharistia, un sacrament (Cina Domnului), mulțumire, în greacă. În fond, mulțumirea este, ea trebuie să fie, o stare de fapt, așa cum respirația vine de la sine, nebăgată în seamă, dar foarte importantă și vitală, e acolo, de neînlocuit. Nu degeaba este o poruncă a Domnului, mulțumirea. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile și este o poruncă tot mai încălcată, căci, dacă sunte mulțumiți (mulțumitori) pentru 95…99% din situații (cazuri), doar o singură mulțumire ne aduce pe față ți în inimă nemulțumirea. Și, atenție, cea mai perfidă nemulțumire care ne posomorește fața, este starea de mândrie, sinele, care, comparativ cu … pare tras în jos, înapoi. Deseori ajungem nemulțumiți doar pentru un singur lucru, deși suntem încărcați cu binecuvântările lui Daumnezeu care, prin Domnul Isus, a revărsat peste noi și printre noi, har după har.

…în zilele din urmă

Economic, n-ați avea de ce să vă plângeți, dar oamenii au uitat să fie mulțumiți, sau nici nu s-au obijnuit cu această practică. Dar, oare nu îi spune Pavel lui Timotei:

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie” 2 Timotei, 3.1-2)

Astfel că starea de nemulțumire e acum în lume, dar ea nu trebuie s-o aibă și creștinii, ci ei trebuie să fie evlavioși, plini d eiubire și mulțumitori.

Fraților, voia lui Dumnezeu este să fim mulțumitori, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amen.

Ce înveți, mulțumind?

a) umilința

b) că nu tu ții controlul

Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El va lucra și-ți va netezi cărările tale. Practicând mulțumirea – eucharistia – te faci părtaș harului (charis). În mulțumire se înclude și harul lui Dumnezeu. Așa experimentăm mai bine harul lui Dumnezeu. Fiți mulțumiți, mulțumitori, pentru a vă cuprinde tot mai mult harul Lui aducător de viață.

Dar în zilele din urmă se predică și se trăiește un „har ieftin”, libertinismul, nu libertatea și eliberarea pe care o dă harul și adevărul lui Isus. Ți se permite și-ți permiți aproape orice, prin har, însă harul ne aduce la Cruce, la răstignirea firii, la o viață împreună cu Cristos, proslăvindu-L pe Dumnezeu.

Prin „harul ieftin”, prin libertinismul asumat, practic, oamenii nu mai înțeleg ce este păcatul, ce e păcat înaintea Domnului.

Fraților, mulțumirea, nu înseamnă o povară, ci o eliberare. Uneori, poate, e benefic să ne numărăm (identificăm) binecuvântările, pentru a fi în clocot cu mulțumirea la Crucea Domnului. Apoi, nu-im așa, mulțumirea forțată, formală, nu-L satisface pe Dumnezeu, căci nu este o mireasmă de la viață către viață.

Să ne trezim cu fața la perete, ci către Dumnezeu, plini de bucurie, recunoscând că bunătățile Lui se înnoiesc față de noi în fiecare dimineață”. Glorie Domnului! Amen.

Această stare de har ține de relația noastră cu Dumnezeu. A mulțumi, înseamnă a da ceva bun, înapoi, fără să aștepți ceva în schimb. E mai ferice să dai (mulțumirea) decât să primești! Gustați și vedeți că bun este Domnul!

În epistola către Coloseni, Pavel nuanțează mai mult atitudinea de mulțumire, care trebuie să se manifeste față de orice și față de tot și toate.

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” Coloseni, 3.17) Trebuie să mulțumim prin ceea ce facem, nu prin cuvinte. Faptele noastre să aducă mulțumiri, prin beneficiarii faptelor noastre, Domnului.

Unii folosesc această expresie care-L dezonorează pe Domnul și statutul de a se numi creștin:

serviciu-i serviciu; munca e muncă; biserica e biserică.”. În expresia „să faceţi totul în Numele Domnului Isus”, vedem cum Domnul se implică și dă girul Său lucrurilor mici pe care le facem prin harul Său care aduce mulțumirea!

Iar prin epistola către Efeseni, Pavel mai aduce un cuvânt: „totdeauna”, iar colosenilor le spune că mulțumirea trebuie să fie din toată inima: „Orice faceţi să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii.” (Coloseni, 3:23-24) Și, atunci, în inima noastră, nu mai este loc de nimic care să ne tulbure pacea și lauda noastră pentru El.

Apostolul Pavel spune că el s-a deprins cu această stare de har în care a intrat, când dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima lui prin Duhul Sfânt:

Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu mulţumit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întăreşte” (Filipeni, 4.11-13)

Beneficii ale mulțumirii

a) mulțumirea aduce sfințirea lucrurilor;

b) mulțumirea pune deoparte;

c) mulțumirea pune sub controlul și autoritatea lui Dumnezeu;

d) prin mulțumire, venim totodată cu cererile noastre la Domnul;

Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, …. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.” (1 Timotei, 4:1-5)

în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” (Filipeni, 4:6)

Nu duh nemulțumit, ajunge de-și plânge de milă și cade în depresie, o stare care nu este după voia lui Dumnezeu, care voiește să fim mulțumiți cu ceea ce avem!

Mulțumirea este sănătate pentru suflet, trup, minte, cuget, duh. Din mâna Ta este bună, foarte bună, o coajă de pâine care se ia cu mulțumire. Căci „cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.” ( Proverbe, 15:15)

Intră la … ospățul necurmat!

Primește în inimă invitația de-a fi mulțumitor!

AMEN!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.