Paul Washer – O ignorare a Doctrinei regenerării

Paul Washer Ignorare și ignoranță

față de

Doctrina regenerării

Astăzi în cercurile creștine evanghelice, predicatorii sunt cunoscuți și afirmați drept calviniști, ariminieni, spurgeonisti în 5 puncte, și tot felul de astfel de categorisiri și apucături „crestine”. Dar bisericile nu au nevoie de calvinism, de ariminieni, spurgeonisti, ci e mare nevoie de doctrina regenerii:

Avem nevoie de regenerarea

Paul Washer:  Și de aceea pot avea părtășie cu John Wesley (1903-1791), A. W. Tozer (1897-1963) și Leonard Ravenhill (1907-1994),  întrucât și ei au crezut că mântuirea nu poate fi manipulată de predicator, ci este o lucrare măreață a puterii Atotputernicului Dumnezeu.

Este o manifestare mult mai mare a puterii lui Dumnezeu, în lucrarea de regenerare a omului prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, decât la crearea lumii, din nimic – „ex nihilo”, dar El recrează un om dintr-unul corupt. Este corespondența cu învierea din morți a Mântuitorului Isus.

G.Campboll Morgan (1863-1945), amintind de un turn măreț în care se predica Cuvântul, zice, nu spune altceva decât aceasta „Ca un miel dus la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund n-a deschis gura” (Isaia 53.7-8; Fapte 8.32). În afara Duhului, orice am spune, nu este decât moarte. „Slova omoară, dar Duhul dă viață.” (Ioan, 6.63), căci „Duhul este acela care dă viață” (2 Corinteni, 3.6).

Trebuie să vorbească Dumnezeu. Să spună El doar o vorbă de vindecare, de mântuire, de regenerare. De aceea, fiecare trebuie să proclamăm Cuvântul Lui ca un profet. Noi sunte întotdeauna un Ezechiel stând în acea vale de oase uscate, foarte uscate. Și vântul lui Dumnezeu să sufle peste aceste oase moarte. Numai așa putem opri manipularea și numai așa vom proclama Cuvântul lui Dumnezeu.

Doctrina regenerării – de asta e mare nevoie în biserică, în lume. Nu este bine cu sufletul tău. Tu nu ești născut din nou. Nu este nici o evidență a vieții spirituale în tine. Pe tine însuți cercetează-te. Încearcă-te, vezi dacă ești în credință. Întărește-ți chemarea și alegerea ta. Tu trebuie să te naști din nou! „Trebuie să vă naşteţi din nou.”(Ioan, 3.7).

Ce trebuie să înfruntăm? (a)Trebuie să fie o evidentă lucrare supranaturală a Duhului Sfânt de recreare în viața ta. Căci, oricine, „dacă este cineva în Cristos este o creație nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni, 5.17)

(b) Nu este neapărat un fel de botez infantil – în majoritatea cazurilor, și nici nu este o confirmare bisericească.

(c) Noi înfruntă „rugăciunea păcătosului”! Formalitatea unde s-a ajuns: Spune o rugăciune, cheamă-L pe Isus în inima ta și vei fi mântuit! O, nu, nu; e nevoie de pocăință, de regenerarea Duhului, în viața păcătosului, pentru a-l recrea Duhul, la o viață nestricăcioasă.

Botezul la copiii mici, e tocmai Vițelul de aur al reformei nescripturale și seculare.

Rugăciunea păcătosului a trimis în iad mai mulți oameni decât orice altceva. Căci nu ESTE SCRIS așa ceva, o astfel de direcție, de prevedere scripturală.

Nu scrie: „S-a împlinit vremea și Împărăția lui Dumnezeu este aproape, acum, de oricine ar dori să Mă invite în inima lui”; O, văd o mână sus…!!!! NU, nu e vorba de așa ceva, chiar dacă poate fi pozitiv în cazuri izolate…

NU, ci El a zis: „S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” (Marcu, 1.15)

S-a ajuns azi, că oamenii au spus odată, au ridicat o mână, au crezut, dar … ei trăiesc ca demonii!

O decizie! Decizionism, idolatria decizionismului. Decizia, da, poate a fost sinceră, dar atât. Nu vor merge în cer. Apostolul Pavel le scrie corintenilor: „Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință”

Mântuirea este numai prin credință și har, este lucrarea lui Dumnezeu. Este vorba de har după har și de credință. Iar confirmarea o dă roada continuă din viața ta (Efeseni 2:10), după cum pomul se cunoaște după roade.

Deci, nu uitați: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”.

Sursa foto: http://ioan17.wordpress.com/2012/12/09/doctrina-pierduta-paul-washer-subtitrat-in-romana/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.