Înviați, împreună cu Hristos

In adunareEFESENI 2:4-7

“Dumnezeu……ne-a adus la viaţă împreună cu

Hristos……ca să arate în veacurile viitoare, nemărginitele

bogăţii ale harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi, în Hristos Isus.”

Dumnezeu a înviat pe Hristos dintre cei morţi (Ef. 1:20) şi în plus, “El care a înviat pe Hristos dintre cei morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare” (Rom. 8:11). Dar înţelesul textului de care ne ocupăm, merge chiar mai adînc şi spune că Domnul Hristos şi noi am fost înviaţi împreună, şi aceasta însemnează că ni s-a dat, pur şi simplu, acelaşi fel de viaţă pe care Domnul Isus a manifestat-o în învierea Sa. Prin urmare, noi avem viaţa veşnică ca o reală şi prezentă posesie şi, deci, învierea noastră dintre cei morţi este tot atît de sigură cum a fost a Lui.

Dar de ce Dumnezeu ne-a înviat împreună cu Hristos? Răspunsul nostru egoist tinde să fie: “Pentru că El ne iubeşte şi vrea să ne bucurăm de viaţă în cer în loc să suferim moartea a doua pentru veşnicie.” Acesta este un adevăr minunat! Dar nu acesta este scopul arătat de acest versert. Aici, nu noi ci Dumnezeu este centrul acestui gînd. Deci răspunsul corect ar fi că, prezenţa noastră în cer va expune lucrarea mîinilor Lui pentru ca s-o vadă toţi spre slava Lui. Da, noi vom fi etalaţi, ca să spunem aşa, în faţa întregului cer, în faţa heruvimilor şi serafimilor, în faţa fiilor lui Dumnezeu (Iov 1:6 şi 2:1), în faţa domniilor şi stăpînirilor din locurile cereşti “…pentru ca domniile şi stăpînirile din locurile cereşti să cunoască astăzi prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Ef. 3:10) în faţa a miriade de îngeri, ca o slavă pentru Domnul Isus care ne-a răscumpărat cu sîngele Său. Întregul univers ne va privi cu admiraţie, nu pentru vreun merit al nostru, ci va slăvi pe Domnul Hristos pentru lucrarea măreaţă şi unică pe care a cunoscut-o Creaţiunea. Vom fi în trupuri ca al Lui; “…asemenea trupului slavei Sale…” (Fil. 3:21), îmbrăcaţi cu hainele neprihănirii. Vom avea aceeaşi slavă pe care a dat-o Tatăl Domnului Isus şi vom fi una, cum El şi Tatăl sînt una (Ioan 17:21-22). Nemărginite bogăţii, într-adevăr!

Cum ar trebui să fie umbletul nostru aici pe pămînt, acum, gîndindu-ne permanent la Harul imens care ni s-a dat, cînd, efectiv, n-am fost cu nimic mai buni decît cei mai răi, şi totuşi, Dumnnezeu a binevoit să ne aleagă “…dinainte de întemeierea lumii ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, în dragoste.” (Ef. 1:4)

(Mana de dimineață -Meditație primită prin Email)

One thought on “Înviați, împreună cu Hristos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.