OBSTACOLELE TE AJUTĂ SĂ URCI

Trepte pe Munte

Text: Genesa 45:1-8

Voi, negreşit, v-aţi gîndit să-mi faceţi rău; dar Dumnezeu a schimbat răul in bine, … să scape viaţa unui popor in mare număr.

Genesa 50:20

Profesorul în Studiul Bibliei, Warren Wiersbe, relatează o povestire despre un băieţaş care îsi conducea surioara mai mică pe o cărare abruptă de munte. Urcuşul era greu, pentru că erau multe stînci în cale. În final, fetiţa exasperată de urcuşul greu, i-a spus fratelui ei: „Aceasta nu-i o cărare. Este toată numai stînci şi
bolovani”. „Sigur, a spus el, dar bolovanii sînt obstacolele care te ajută să urci”.

Dacă cineva a avut de trecut obstacole, atunci acela a fost Iosif. Fraţii lui îl urau. A fost vîndut ca sclav. A fost acuzat pe nedrept şi aruncat într-o închisoare egipteană. Cu toate acestea a continuat să se încreadă în Domnul şi să umble prin credinţă. În loc să-l facă să se poticnească, greutăţile au fost pentru el doar noi paşi în slujirea Domnului.

Şi alţii din Biblie au arătat aceeaşi atitudine încrezătoare: Avaam,  Moise, Samuel, Ghedeon, şi însuşi Domnul nostru Isus Cristos. Pentru fiecare din ei, felul în care au împlinit voia lui Dumnezeu a fost marcat de împotrivire, greutăţi şi dificultăţi. Dar ei n-au lăsat ca acestea să-i oprească din cale.

Care este situaţia ta? Ai obstacole în cale? Ai stînci în drumul tău? Doreşti să abandonezi? Întoarce-te spre Domnul pentru a primi putere, harul Său, şi călăuzirea care vine numai de la El. Ia-ţi privirea de la dificultăţi şi aţinteşteţi-o asupra scopului, pregătindu-te pentru a fi folosit de Domnul mai mult. Dumnezeu nu a promis să îndepărteze toate stîncile din calea ta, dar El a promis că te va ajuta la fiecare pas al cărării tale.

Nu uita: „obstacolele te ajută în urcare“. – D.C.E.

El n-a promis drum larg şi uşor

Să poţi umbla fără ajutor

Şi nici pe drum că nu vor fi stînci

Că n-ai să treci prin ape adînci.- Smith

Dumnezeu poate transforma
obstacolele în oportunităţi.

 (Pâinea cea de toate zilele – Meditație primită prin Email)

Sursa foto: https://www.google.com/search?q=treptele+pe+Munte

 

One thought on “OBSTACOLELE TE AJUTĂ SĂ URCI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.