Mărgăritarul de mare preț

Femeia SamariteancaÎmpărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără.”

Matei, 13.45-46

Ce cauți, aceea vei găsi

Încă suntem departe de deznodământul  cu privire la comoara din Munții Apuseni, de la Roșia Montană.   Mitinguri de protest, invocând Roșia Montană, au avut loc în mai multe locuri din București, apoi din Cluj, din Hunedoara, în Parlament, la Roșia Montană, în Germania sau Franța și în alte locuri unde nici nu te-ai aștepta. De fapt SIE a declarat că sunt implicate guverne străine și entități străine de presă, în sensul că se investesc bani din trafic de droguri, spălare de bani, sau că anumite servicii interesate finanţează societăţie acest tip.

Omul intuiește adevăr și putere în afirmații ca acestea: dacă crezi, poți; dacă bați, ți se va deschide; dacă cauți, găsești. Și, practic, omul este într-o permanentă căutare de mai bine pentru el, așa după  cum își imaginează sau după cum dorește.

Ce comoară îți dorești?

Unii spun că cel mai important lucru în viață este gloria,  alții  popularitatea,  iar alții, geniul de-a fi ori de-a face ceva, fiecare după plăcerea sa.

Alexandru Macedon (356-323 î.Hr.) a fost unul dintre cei mai mari conducători și strategi militari ai lumii. Tatăl lui era regele Filip al II-lea, mamă Olimpiada, o femeie ambițioasă doritoare de glorie, iar profesor l-a avut pe celebrul filozof Aristotel. Nu e deci de mirare că și-a dorit cu ardoare gloria!

Tatăl său moare asasinat, iar Alexandru îi urmează la tronul macedonean. In numai 13 ani va făuri un imperiu uriaș și va pune temeliile impletirii a doua civilizatii, cea greacă si cea orientală. În Egipt a intemeiat orasul Alexandria, care îi va duce mai departe faima și, după ce armata lui a parcurs 18.000 de km în opt ani si jumatate, de cuceriri de state și popoare, unul după altul, de la marginea Chinei până în Egipt și Europa, a înălțat o coloana de bronz pe care se putea citi “Aici s-a oprit Alexandru“.

În anul 323 i.Hr., pe când Alexandru plănuia o nouă campanie, spre Arabia, însă, după mai multe ospețe, s-a îmbolnăvit subit (otrăvit?!) și a murit la vârsta de nici 33 de ani, iar urmașul său  la tron i-a omorât mama, soția și fiul (310 î.Hr.). A plătit scump goana sa nestăpânită după o tot mai mare glorie.

Eminescu a fost un spirit greu de mulțumit, s-a consumat ca o torță pentru ideile în care a crezut, și, a căutat necontenit să pună în contrast condiția omului de geniul cu omul insignifiánt și  „muritor”, lipsit de-un rost în lume.

Dacă în prima pildă,  Domnul a asemănat  împărăția cerurilor cu o comoară, ascunsă chiar în pământul țărânii din care suntem creați – în noi înșine –, în cea de-a doua pildă, Mântuitorul Isus vine cu încă o ilustare deosebit de folositoare omului căutător de mărgăritare:

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără.” (Matei, 13.45-46)

Un negustor, este un om pregătit, un om priceput, el știe să facă negoț și știe să obțină plusvaloare din negustoria sau bisnisul pe care-l face. El e obișnuit cu lucrurile de valoare și știe să cântărească cât mai bine lucrurile.

Pe omul chibzuit, înţelepciunea îl face să vadă pe ce cale să meargă.”(Proverbe, 16.7-8)

Deci, ce caută omul? Caută ceva care pentru el înseamnă și reprezintă ceea ce generic numim valoare,  care practic se regăsește în satisfacerea unor nevoi fizice sau spirituale, a unei dorințe importante și de mare preț.

Mărgăritarul de mare preț pentru creștini

a. Ceștinii  – de pe mapamond – atunci când venise asupra lor oprimarea cu scopul să-i determine să renunțe la credința lor (în Dumnezeu și în Isus Hristos), ei mai lesne  se lăsau închiși și torturați, decât să renunțe la valoarea și semnificația găsită în Isus. Au putut să „vândă tot” ce aveau, să renunțe la orice altceva, numai de acest mărgăritar (credința în Isus) nu se lepădau, orice tăvălug al prigonirii aveau de îndurat.

b.  „Femeia samariteancă” recunoaște  mărgăritarul de mare preț

Această femeie  era în căutarea unei „comori de bărbat” care să-i dea sens și semnificație vieții, dar a ajuns la al 6-lea cu care stătea (nemăritată), neîmplinită și frustrată. Însă e pe cale să i se întâmple ceva extraordinar, căci, în năduhul căldurii amiezii de vară, la adăpostul privirii celor din Samaria care-o acuzau de imoralitate, retrași fiecare la umbră și odihnă, atunci când iese la fântâna din Sihar pentru a-și astâmpăra setea, ea îl găsește acolo pe Isus. Și El  e Cel care deschide și întreține o părtășie vitală cu această femeie marginalizată de oamenii locului care (cu dezgust) o evitau.   

Dă-Mi să beau”, i-a zis Isus. Femeia samariteană I-a zis: „Cum Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană?” […] Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică.”[…]  Atunci femeia şi-a lăsat găleata, s-a dus în cetate şi a zis oamenilor: „Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta Hristosul?

Ce s-a întâmplat de fapt în inima femeii:

Domnul Isus i-a trezit cântarul conștiinței, și, în sfârșit a simțit grozăvia fărădelegilor  imoralităților în care trăise. Înaintea Lui – Dumnezeul întrupat -, ea este fără îndoială mustrată în cugetul ei de tot păcatul  în care se adâncise atâția ani buni. Dar ce se întâmplă: femeia venise după apă, (la acea oră când șansele de-a se întâlni cu alți oameni erau reduse), dar acum își lasă găleata acolo și se duce în cetate de spune oamenilor marea descoperire: „Veniţi de vedeţi un Om care mi-a spus tot ce am făcut; nu cumva este Acesta Hristosul?” (Ioan, 4.3-39)

Așa cum celor doi ucenici, pe drumul spre Emaus, Isus le deschisese mintea să înțeleagă Scripturile (Luca, 24.45), la fel, Domnul Isus îi luminează și ei mintea, astfel că ea vede în persoana Lui sus Hristos mărgăritarul de mare preț.

Îndemnul nostru, pentru oricine, este acesta: Să nu respingi cercetarea Duhului, și să ai atitudinea acestei femei: „Mi-a spus tot ce am făcut.” Și să-ți recunoști vinovăția păcatelor tale (prin vorbe și prin fapte imorale) și, apoi, să dai slavă Lui Isus Hristos pentru Jertfa Sa de la Golgota și să-L onorezi pe Dumnezeu creatorul tău cu cinstea care i se cuvine. Glorie Domnului!

Adevărul, este  într-adevăr un mărgăritar de mare preț. Mulți oameni,  mai mari sau mai mici, au făcut din aflarea adevărului unul dintre cele mai importante scopuri ale vieții lor.

Isus a spus despre Sine: “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu merge la Tatăl decât prin Mine.(Ioan, 14.6)

Veți afla adevărul și adevărul vă va face liberi.” (Ioan, 8.32)

Numai Isus Hristos, prin credința în El, ne poate elibera de minciună și de păcat. Numai El ne poate da o minte și o inimă nouă, curată, eliberată de cursa și deprinderile Satanei, putere și călăuzire prin Duhul Sfânt.

Numai Dumnezeu îți poate spune pe ce cale ești:

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139.23-24)

Şi când va veni El [Duhul Sfânt în viața omului], va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.(Ioan, 16.7)

Atunci femeia Samariteancă și-a recunoscut starea păcătoasă și a dat slavă lui Dumnezeu mărturisându-L pe Isus și altora.

După întâlnirea fericită și fructuoasă cu Domnul Isus, care i-a schimbat mintea și viața, femeia aceasta a devenit purtătoare a comorii ascunse (mărgăritar de mare preț), în inima ei, și a fost bucuroasă să ducă vestea bună și altora. Și „mulţi samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii, care zicea: „Mi-a spus tot ce am făcut.

Atunci când vei întâlni „mărgăritarul de mare preț”, nu vei mai fi cum ai fost mai înainte, „viața” și bucuria te vor inunda și vei fi gata de a împărtăși cu cei păcătoși Evanghelia și  nevoia lor de iertare, de schimbare și de mântuire care se găsește numai în Isus Hristos:

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Fapte, 4.12)

One thought on “Mărgăritarul de mare preț

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.