Pașaport de intrare – GRATIS!

CardinalÎn 26 Mai 1958 la Roma a murit la vârsta de 80 de ani cardinalul Stritch din America. El a donat bisericii 33.000 de dolari. Din această sumă, 1.000 de dolari erau destinați pentru citirea unor liturghii pentru sufletul său.  Restul urma să fie primiți de episcopul de Chicago.

Deși cardinalul Stritch a fost un bărbat cu o funcție de conducere în biserica sa, a crezut că trebuie să dea 1.000 de dolari pentru pacea sufletului său. Oare nu stă,  în spatele acestei păreri și ale acestui obicei,  o nesiguranță mișcătoare și o atitudine nebiblică, lipsită de credință?

Ce trebuie și ce poate face unul care este sărac și nu poate dona bisericii bani pentru asigurarea păcii sufletului său?

Pacea veșnică nu poate fi cumpărată cu bani, nici nu poate fi moștenită sau dăruită. Dumnezeu dăruiește această pace fiecărui om cu părere de rău sinceră și cu căință (pocăință) cu privire la păcatele sale vine la  Salvatorul Isus Hristos, recunoaște în fața Lui vina sa și acceptă gratuit harul Său (jertfa Sa de înlocuire în moarte, că oricine crede în El să aibă rărcumpărarea din păcate și viața veșnică cu Domnul Isus, în împărăția Lui).

Căci Isus spusese ucenicilor: “Cine ascultă cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis, are viața veșnică, și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață.” (Ioan, 5.24)

Nu prin fapte, ci doar prin credință în Salvatorul Isus!

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.” (Efeseni, 2.8).

Acum poți primi GRATIS această salvare a sufletului tău. “Oricine crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu crede va fi osândit.” (Marcu 16.16) Nu poți face nimic pentru mântuire, decât ceea ce-ți cere Domnul Dumnezeu, ascultarea de El, a avea încredere (credință) în El. Fără plată, dar trebuie urmată Calea trasată de  I S U S. „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan, 14.6)

Acum oamenii trebuie să aibă diferite Carduri de identitate care-i permit ACCESUL să achite un preț sau intrarea într-o țară sau alta.  Se vorbește că i se vor aplica pe mână  un semn (microcip) de identificare personală.

Intrarea în Țara cea Veșnică unde Domnul Isus stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru cei ce vor să-L urmeze, se face pe baza credinței, a unui Pașaport  invizibil și inexistent, a cărui amprente se găsesc în inima omului credincios. Intrarea va fi pe baza încrederii reciproce. Cine se pregătește din această viață cu o atitudine de învingător (al păcatului și poftelor imorale), el este primit acolo unde este pace, lumină și bucurie, acolo unde nu va mai fi nici o lacrimă, gratis, prin credință și har!

One thought on “Pașaport de intrare – GRATIS!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.