HRISTOS A ÎNVIAT ! – ADEVĂRAT A ÎNVIAT !

INCULOVICI I X8De aproape 2000 de ani toţi creştinii am preluat această veste glorioasă şi divină cu care a fost întâmpinată de înger Maria, apoi femeile, în faţa mormântului gol: „Nu este aici! A înviat!

Cuvintele prezentate de femei ucenicilor, iar în aceiaşi zi adeverite prin prezenţa  Mîntuitorului nu a rămas doar o realitate între ucenici, ci a fost o putere care i-a transformat de la frică la îndrăzneală, iar de atunci a rămas şi este singura forţă care schimbă ori ce caracter din rău, în caracter bun, ca a Aceluia cu care oamenii se întîlnesc, cu Isus Cristos. Iată de ce am crezut că este nevoie şi important ca în acest an când putem sărbători Învierea Domnului, să ne amintim unele amănunte, descrise de martori autentici din Noul Testament, pentru ca şi alţi oameni care-L caută să beneficieze de întâlnirea cu Cel Înviat, devenind Martori ai Învierii Domnului Isus.

Arătările Domnului Isus după înviere:

– Numerotarea zilelor la evrei se făcea astfel: Duminica era ziua întâi, iar sâmbăta (Sabatul) era; a şaptea zi, ziua de odihnă. Orele se numerotau astfel: La ora 6 a.m, începea prima oră, şi se număra până la ora 6 p.m. total 12 ore. De la ora 6 p.m. începea numărarea cu: prima strajă, a doua strajă, a treia strajă, şi a patra strajă, din ziua următoare. O strajă era de trei ore.

– A treia zi va învia, sau a treia zi după Scripturi: (Şi nu după trei zile) Ev. Matei 20:19, Luca 18:33, 24:46, Marcu 9:31; 10:34 (se face referire în ziua de miercuri, când se ducea la Ierusalim)

Perioada arătărilor
– Din duminica paştelor.     – Matei 28:1       „ La sfârşitul zilei Sabatului…..”
(Dimineaţa între ora        – Marcu 16:1-2   „ După ce a trecut ziua Sabatului….”
şase şi ora şapte,             – Luca 24:1         „ În ziua dintâi a săptămânii…..
a avut loc Învierea)         – Ioan 20:1          „ În ziua dintâi a săptămânii…..
– Timp de patruzeci de zile, până la înălţare Sa la cer.

Dr. Luca reia în: Faptele  Ap.1:3 – „...arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile…” –  5 săptămâni + 5 zile (5 x 7 = 35 + 5 = 40) zile. De aceea joia şi nu dumineca, sărbătorim „Înălţarea Domnului Isus la Cer”.

– Domnul Isus s-a mai arătat şi după înălţarea Sa la cer (Ap. Pavel: Fap. 9:4-5)
– Apostolui Ioan în insula Patmos (Apocalipsa 1:1-2, 5:5, 19:11-16, 22:8-16)
– Nu putem uita că primii martori ai îvierii au fost străjerii (Matei 28:4)
– Sau, că au mai fost şi alţi martori ai învierii
(Îgerii, piatra răsturnată, mormântul gol…)

Persoanelor cărora li sa arătat Domnul Isus, prezentate în cele patru Evanghelii
Prima Duminică:
Mariei Magdalena (Marcu 16:9, Ioan 20:15-18)
2. Femeilor. (Luca 24:1,10, Marcu 16:1) Matei 28:8-10 (Maria mama lui Iacov, Ioana, Salome)
3. Celor doi ucenici pe drumul Emausului – Numele unuia era Cleopa (Marcu     16:12, – Luca 24:13-35)
4. Lui Petru ( Simon – Chifa) (Luca 24:34, I.Cor. 15:5)
5. Ucenicilor (şi celorlalţi) fără Toma (Ioan 20:19-23 -Marcu 16:14 (Luca24:36-49)
              
A doua Duminică:
6. Ucenicilor înpreună cu Toma. (Ioan 20:24-29) (Celor unsprezece şi celorlalţi) poate fi: în prima, a doua duminecă, sau cea de pe  munte în Galileia, căci potrvit cu Ioan 21:14, la Marea Tiberiadei a fost a treia oară şi nu a mai fost altă arătare între cele trei arătări. (Marcu 16:15-18 – Luca 24:36-49)
     
În următoarele săptămâni:
7. Arătarea de la marea Tiberiadei. (Ioan 21:1-25)
8. Arătarea pe munte în Galileia. (Matei 28:16-20 – Marcu 16:15-18)

Alte arătări relatate de Apostolul Pavel
– Celor cinci sute de fraţi. (I. Cor. 15:6)
– Lui Iacov. (I. Cor. 15:7)
– Lui Pavel. (Fap. 9:4-5 – I. Cor. 15:8)

(Celelalte două referiri ale Ap. Pavel în: I. Cor 15:5-8; „celor doisprezece” şi „tuturor apostolilor”, pot fi cele arătate de Evanghelişti, sau altele; nu sunt precizări de identificat.)

– La fiecare din noi dacă Îl iubim, păzim Poruncile şi Cuvântul Său (Ioan14:21-23)

Biblia Cuvântul lui Dumnezeu are valoare literară, inestimabilă, dar dacă nu ai putut   să  ajungi să te intâlneşti tu personal cu Domnul Isus nu ai realizat nimic. Dumnezeu Creatorul a tot ce există, a făcut tot ce se putea  pentru noi toţi. Atunci, a dat pe Singurul Lui Fiu, care a fost batjocorit, scuipat şi umilit, ca apoi să moară în cele mai groaznice chinuri. El care nu avea nici o vină şi nici un păcat. Acum, ne iubeşte aşa cum suntem cu cele mai mari păcate, probleme, indiferent cine suntem, căci El a spus că nu se uită la faţa omului.

Dacă depresia ta nu mai are rezolvare, dacă medicul nu te mai poate trata, dacă psihologul, preotul, duhovnicul sau păstorul nu te mai poate ajuta… vino acum în faţa jertfei Sale în faţa Sângelui scurs şi prin puterea biruinţei învierii lui, cere-I ajutor, cere-I iertare, mărturiseşte-I toate problemele tale. El este singurul care vrea şi poate acum, să fii iertat, vindecat! Nu este niciun fel de boală care nu o poate vindeca, după voia Sa.

Salvat pentru todeauna.
Nu te teme, crede numai!” (Marcu 5:36, Ps.50:15, Matei 28:18)

Iosif IANCULOVICI
Phoenix, Arizona
Paşti 2013  

One thought on “HRISTOS A ÎNVIAT ! – ADEVĂRAT A ÎNVIAT !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.