Este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn

Dormind“Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm.”

Romani, 13.11

.

Cunoașteți probabil “Paradoxul vremurilor noastre“, surprins în cuvinte  potrivite de către  scriitorul Octavian Paler (1926-2007):

“Paradoxul vremurilor noastre în istorie este că avem:
clădiri mai mari, dar suflete mai mici;
autostrazi mai largi, dar minți mai înguste.
Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin;
cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin.
Avem case mai mari, dar familii mai mici,
Avem mai multe accesorii, dar mai puțin timp;
avem mai multe funcții, dar mai puțină minte,
mai multe cunostințe, dar mai puțină judecată;
…Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus valorile.
Vorbim prea mult, iubim prea rar si urâm prea des.
Am învatat cum să ne câstigăm existenta, dar nu cum să
ne facem o viață,
Am adăugat ani vietii si nu viată anilor.
… Am cucerit spatiul cosmic, dar nu si pe cel interior.
Am făcut lucruri mai mari, dar nu si mai bune.
…Acestea sunt vremurile în care avem doua venituri, dar
mai multe divorturi,
Case mai frumoase, dar cămine destrămate.
Acestea sunt vremurile în care avem excursii rapide,
scutece de unică folosință,
moralitate de doi bani, aventuri de-o noapte,
corpuri supraponderale si pastile care îti induc orice
stare, de la bucurie, la liniste si la moarte...”

Statele Unite ale Americii, nu mai e un secret pentru nimeni, a început să piardă poziția de supremație autoritară în lume, pentru prima dată a căzut pe locul doi la capitolul tranzacții comerciale, în spatele Chinei care vine tare din urmă.

Bisericile tradiționale din America și Occident în timp au degenerat atât de mult încât au adoptat  homosexualitatea, avortul și alte acte imorale și abominabile, care,  în urmă  cu 50…100 de ani erau condamnate cu mult aplomb. Însă, în aceast veac tot mai întunecat,  în numele așa zisei libertăți și democrații, în perioada emancipării masive a femeii, nu-și dau seama că Diavolul  s-a insinuat tot mai mult prin aceste breșe, iar oamenii îi cântă în strună și joacă după partitura lui, iar consecințele n-au întârziat să apară, în economie, în politică, în cultură, în creștinism, când scăderile sunt catastrofale în toate domeniile vitale.

S-a ajuns până acolo încât modul de manifestare creștin, altădată aflat la loc de cinste, de frunte în societate,  astăzi să fie interzis în locurile de interes public,  promovarea Bibliei și Evangheliei să fie o paria, iar libertatea de exprimare creștinească să fie considerată o ofensă. Oprimarea creștinismului a mes până acolo că în Statele Unite să nu poți lăuda și mulțumii lui Dumnezeu într-un cadru festiv în școală când ai obținut o distincție în educația ta, iar atunci când un evanghelist  proclamă pe stradă Vestea Bună a Evanghelia lui Isus să fii arestat (cazul din Arizona din 2013) au creat  precedente periculoase în Statele Unite (deși ulterior judecătorii au dat  verdict favorabil celor oprimați), în timp ce e  eștide bon ton să fii trivial la televiziune, cinematografie  și presa scrisă.

Poporul care altădată era creștin, împreună cu  urmașii lor de acum, s-a îndepărtat de Dumnezeu îngroșând rândurile celor care se închină idolilor acestei lumi (iubind și ei ceea ce iubește lumea, bunăstarea materială, plăcerile senzuale ale păcatului, distracția de orice fel).

“Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate care nu ţin apă.” (Ieremia, 2.13)

În Epistola către Romani, apostolul Pavel  sumarizează perspectiva atitudinii umane corecte vis-a-vis de Domnul Isus Hristos, prin aceste cuvinte:

“Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.”

(Romani, 11.36)

Nu trebuie să fii prea deștept sau preocupat de această chestiune să-ți dai seama că acum culegem roadele a ceea ce au semănat înaintașii noștri în legislație și atitudine față de Dumnezeu.

Însă modelul nostru desăvârșit, Isus,  a fost blând și smerit, slava Sa fost (și este) aceea de a-L onora pe Tatăl și de a-i iubi pe cei ce sunt în nevoi, de a le veni în ajutor – aceasta este slava Lui.  De aceea Pavel dorește să călcăm și noi pe urmele Domnului Isus și să urmăm pilda Sa:

Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii: căci cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea.” (Romani, 13.8)

E o cerință simplă, dar atât de profundă, iar apostolul o explică cu o mare claritate:

De fapt: „Să nu preacurveşti, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”  Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii.” (Romani, 9-10)

Apostolul Pavel simte  urgența nevoii omului de a se întoarce din toată inima cu fața către Dumnezeu. Acesta este mandatul oricărui om –  viața fiecăruia trebuie să-L onoreze pe Domnul,  deoarece prin El și în El avem “viața, mișcarea și ființa“.

Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn

Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn

Este timpul să ne trezim. În sfârșit, căci de mult trebuia să o facem, dar acum suntem spre sfârșitul chemării la trezire.  Să prindem măcar ultimul tren cum se zice. Să ne trezim în sfârșit cel puțin în al doisprezecelea ceas. Starea de “treaz” îl caracterizează   pe omul matur, însă el s-a comportat ca și un copil în această privință, fie  în societate,  fie în biserică, peste tot. E timpul să pună capăt somnului și să înceapă o viață  nouă. E o stare neplăcută pentru oamenii maturi și care nu  place nici lui Dumnezeu.

Situația imorală în care s-a ajuns se datorează somnolenței spirituale a oamenilor, iar Dumnezeu a tras adesea   semnale de alarmă prin prorocii și apostolii Săi. Somnul este foarte bun, își are rostul lui, acela de refacere a energiilor, de restabilire a sănătății, de regenerare. Însă să fie bine chibzuit, omul, nu cum au unii obiceiul pe care și-l fac și scop, de-a dormita mereu, iar lenea nu este  deloc bună.

căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;  ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Romani, 11-14)

Semne sunt tot mai multe că revenirea Domnului se apropie tot mai mult, iar o expresie mai plastică spune că El este chiar la uși. Oamenii știu… ei au un somn al cunoștinței și tot dorm. Există această mișcare de care se tot aude “Trezirea spirituală” – este ceasul să vă treziți din somn. Nu dormim în necunoștință, dormim în nepăsare, în rutină, în plictiseală, în obijnuință. Este ceasul să vă treziți din somn. Este un timp limitat. Știți și în ce împrejurări ne aflăm, vis-a-vis de aceste stări, noapte și zi. O stare e lumea, care trăiește în întunerec

Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.” Ioan, 3.19)

De regulă și în mod normal omul doarme noaptea, când e întuneric, într-un context al întunericului. Dar s-a întâmplat ceva: cei care au ieșit din întunerec la lumină, odată, au început să iubească iarăși întunericul; s-au atașat din nou de întuneric.

Să te trezești noaptea, când e somnul mai dulce, ai un sentiment neplăcut, de disconfort acut. Însă, cuvântul ne invită în mod insistent că e  ceasul să vă treziți în sfârșit din somn și nu vrerm să  ne trezim sau nu avem nici un sentiment neplăcut vis-a-vis de  întunericul spiritual din zilele de azi când imoralitatea și trivialitatea este promovată din plin în media. Nu mai suntem deranjați, ne complacem cu plăcerile întunericului lumii acesteia.

Senzorii pentru foc-incendiu, sunt deosebit de sensibili și intră în acțiune sonor, te trezește din cel mai profund somn, în timp ce creștinii de azi au devenit insensibili la la realitățile spirituale alarmante și pline de întuneric.  Mai ales în casele cu copii mici,  în prize se introduc lămpi cu   mici beculețe pentru o lumină foarte slabă, de siguranță, care intră în acțiune (se aprind) numai când e întuneric. Astfel de senzori la întuneric au și creștinii autentici, însă creștinilor de azi li s-a defectat lumina de siguranță la întuneric.

Somnul ne separă de realitate, atunci suntem în lumea viselor, în orice zaz într-o stare inconștientă, când nu reacționăm în nici un fel.  E vremea să ne trezim deoarece somnul acesta nu e bun. Mântuirea e mai aproape de noi, e vremea să citim cuvântul lui Dumnezeu, treji:

 • să auzim ce spune Domnul;
 • să înțelegem ceea ce citim;
 • să acționăm în ascultare de Domnul.

Nu auzim cuvântul lui Dumnezeu când suntem într-o stare de somnolență:

 • nu mai are efect ca altădată;
 • există o stare de amorțeală.

Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn:

 • să-L iubim pe Domnul;
 • să apreciem iarăși cuvântullui Dumnezeu;
 • să ne temem de Domnul;

Cel care doarme:

 • are haine de somn – faptele întunerecului;

În SUA, dar și în Occident, sau în România,  se  merge  în pijama în unele magazine,  alcoolicii, dar nu numai ei. La școli în SUA este o zi în care elevi și profesori sunt în pijamale!

Așadar trebuie  să ne dezbrăcăm de hainele întunericului; și să ne îmbrăcăm de zi, în Domnul.

Faptele nelegiuirii se fac noaptea. Au hainele lor, de noapte. Trebuie să ne dezbrăcăm și apoi să ne îmbrăcăm. Cu ce haine ești îmbrăcat? Îmbrăcați-vă cu armele luminii, îmbrăcați-vă cu Hristos.

Pentru faptele rele ne îmbrăcăm cu hainele nopții: pentru chefuri și beții, pentru certuri și fapte de rușine, pentru pizmă și răutate.

Treziți-vă! Dezbracă-te, nu te îmbrăca peste hainele întunericului. Un credincios trezit trăiește frumos,  ca și Hristos: iartă, e bun, plin de dragoste și umblă în lumină.
Creștinul în hainele întunericului nu are un somn bun, ci unul care duce la moarte.

Leneșii nu vor să facă nimic, somnul aduce lenevire, atrofierea relațiilor sale, cu Dumnezeu și cu semenii.

Somnul aduce autodistrugere.

 • dacă nu auziți, dormiți.
 • dacă auzi, cerința și asculți, ești treaz!

În hainele luminii, faci faptele luminii. Să ne îmbrăcăm în hainele lui Isus Hristos. El ne acoperă limba, ochii, gândul. Glorie Domnului!

Nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele

Numai o atitudine creștinească ne scapă de grija firii. În predica de pe Munte, Domnul Isus le-a spus ucenicilor:

De aceea vă spun: nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât hrana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea?” Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai de preţ decât ele?” (Matei, 6.25-26)

Dumnezeu le dă celor ce-L ascultă hrana ca prin somn, desigur celor ce muncesc, nu leneșilor.

Nu vă îngrijoraţi, dar, zicând: „Ce vom mânca?” sau: „Ce vom bea?” sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?”   Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.  Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei, 6.31-33)

Să nu purtăm de grijă firii, ea niciodată nu va fi mulțumită, niciodată nu zice “destul”. Și ceea ce e rău, firea se îmbracă cu hainele întunericului. De aceea firea trebuie răstignită, eul să se micșoreze mereu, iar Isus să crescă în omul dinlăuntrul creștinului (Galateni, 2.20).

Fericirea, satisfacția și bucuria noastră, este în relația pe care o avem cu Dumnezeu, de părtășia cu El și cu ceilalți creștini, cu biserica Domnului.

Este timpul să ne îmbrăcăm altfel, să trăim altfel, frumos ca în miezul zilei.

Să ne trezim în sfârșit și să trăim cum a trăit Isus. Doamne, ajută!

One thought on “Este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn

Leave a Reply to nelurs Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.