Alegeți-vă un loc potrivit, pentru viață!

 SUCCESUL    PIEDICĂ ÎN CALEA UNOR RELAȚII BUNE

Text adaptat, la predica pastorului Nelu URS

Avram a zis lui Lot: „Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi.

GENEZA, 13.8

Multe sunt cauzele deteriorării relațiilor dintre oameni și a relației dintre om și  Dumnezeu: răutatea, neomenia, neascultarea, necredința, mândria, gelozia, invidia, nepăsarea, iubirea de sine, iubirea de bani, lipsa iubirii aproapelui, nemulțumirea, îmbuibarea…

Să  privim în Geneza 13, unde este relatat un pasaj important din viața patriarhului Avraam,  după ce se înapoiase din Egipt, unde a ajuns  din pricina unei foamete care bântuia țara.

1. Despărțirea de Lot   separarea de ceea ce este lumesc și păcătos

Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea şi el oi, boi şi corturi. Şi ţinutul acela nu-i încăpea să locuiască împreună; căci averile lor erau aşa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii şi feresiţii locuiau atunci în ţară.” (Geneza, 13.5-7)

Atunci când oamenii nu sunt plini de iubire (Dumnezeu e iubire), ci sunt răi și egoiști,  fie curând, fie târziu, apar între ei neînțelegeri. Când omul e în sărăcie, e mult mai tolerant și îngăduitor, dar atunci când nu mai poate de bine, el are un neastâmpăr al nemulțumirii și al îngâmfării  când începe să-și dorească să aibă tot mai mult. Atunci începe să se îndepărteze de Dumnezeu și își pune încrederea tot mai mult în bogății și începe să iubească tot mai mult idolii lumii acesteia decât pe Dumnezeu.

Așa s-a întâmplat cu Lot. Păzitorii turmelor lui Avraam și și cei ai lui Lot s-au certat. Cert este că nu avem consemnate cuvinte sau fapte înțelepte din partea lui Iov. Însă Avraam, care era un om hotărât și care trăia în ascultare de Dumnezeu   “ … a zis lui Lot:

„Te rog, să nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi. Nu-i oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.” (13.8-9)

Avraam umbla în ascultare de învățătura sfântă care zice:  “Vorba dulce, mult aduce.“.  “Vorba dulce este un pom de viață.“.  “Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.”

2. Dar, Lot, ce alege? El nu alege nici părtășia cu Avraam,  nici părtășia cu Dumnezeu. Alege bogăția câmpiei Iordanului și, ca bonus, oamenii răi din Sodoma și Gomora (“Oamenii din Sodoma erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.“- 13.13):

Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată câmpia Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului.Lot şi-a ales toată câmpia Iordanului şi a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul.” (13.10-11)

Lot alege locul mănos, al succesului și confortului, al câmpiei Iordanului și al civilizației urbane a Sodomei, a ales să-și întindă corturile până la Sodoma, în apropierea sodomiților, a homosexualilor, în mijlocul celor păcătoși care îl urăsc pe Dumnezeu.

Și acolo, Lot și familia sa nu pot să  ridice un altar Domnului (să i se închine cu laudă și mulțumire), căci oamenii locului “… erau răi şi afară din cale de păcătoşi împotriva Domnului.”

3. Ce alege, însă, Avraam?

Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot a locuit în cetăţile din câmpie şi şi-a întins corturile până la Sodoma.” (13.12)

Avraam a ales să locuiască în țara promisă de Dumnezeu, Canaan, despărțit, departe de oamenii care nu-L slăvesc pe Dumnezeu. Creștinii vorbesc de un Canaan ceresc, Noul Ierusalim, cetatea sfântă, locul destinației veșnice, unde slava Lui va lumina zi și noapte, pe vecie.

Abia acum, când s-a despărțit de Lot (de cel cu inima împărțită; de cel care nu-L iubește din toată inima pe Dumnezeu; de locul unde competiția, succesul și bogăția  stau în calea părtășiei.) Domnul îi vorbește din nou lui Avraam. Dumnezeu își reînoiește binecuvântările Sale față de el:

Iţi voi face sămânţa ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată. Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat; căci ţie ţi-o voi da.” Avram şi-a ridicat corturile şi a venit de a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Şi acolo a zidit un altar Domnului.

Avraam s-a așezat lângă Hebron și a zidit și acolo un altar, să i se închine Domnului; Avram a ales locul unde poate ridica un altar unde să i se închine Domnului Dumnezeu în toată libertatea cugetului său!

*
Toți trebuie să alegem astăzi…

Însă și astăzi omul alege mai degrabă prosperitatea, locurile urbane, puternic industrializate, în detrimentul locurilor retrase și liniștite unde ar putea avea o viață de părtășie în familie și cu Dumnezeu.

Oamenii aleg acele locuri unde se pot afirma tot mai mult, acolo unde succesul le este la îndemînă. Aleg tumultul unei vieți prospere, cu tot ce înseamnă aceasta,  televiziune, spectacole, magazine la tot pasul, sportul ca divertisment, case și mașini de lux. El nu se mulțumește cu o viață simplă, unde să-și clădească o familie creștină solidă, cu relații de  părtășie în familie și în comunitatea creștină, acolo unde pot să-l glorifice pe Dumnezeu din toată inima lor.

Astăzi  încă avem oportunitatea să medităm la viața noastră.  Ce dorim pentru viața noatră? Alegem calea succesului și bunăstarii și confortului lumii acesteia? Sau dorim să ridicăm în casa noastră  un altar de închinare Domnulu?

Doamne ajută-mă să mă dedic Ție, să ridic în familia mea un altar unde să-Ți aduc lauda și închinarea care Ți se cuvin! Amin.

O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

One thought on “Alegeți-vă un loc potrivit, pentru viață!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.