Biserica Baptistă din Târgu Lăpuș (MM)

George Danciu

Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”             Evanghelia MATEI, 18.20

lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” 

                     Evanghelia IOAN, 20.31

.

ISUS HRISTOS ESTE ACELAȘI IERI, AZI ȘI ÎN VECI!


Orașul Târgu Lăpuș

Este cunoscut în regiune și sub numele vechi, Lăpușu Unguresc, (în maghiară Magyarlápos, în germană Laposch) este un oraș din județul Maramureș, Transilvania, cu o populație de 13.355 locuitori.

Localitatea Târgu Lapuș este atestată documentar din anul 1291. Fiind situată într-o zonă de interferență, la confluența unor căi de comunicație zonale, localitatea a devenit târg al zonei, motiv pentru care s-a dezvoltat progresiv, devenind un centru comercial, cultural, folcloric pentru zona bazinului superior al râului Lăpuș, denumită generic și Țara Lăpușului.

Vedere: Borcut si Tg Lăpus

În perioada interbelică a fost reședința plasei Lăpuș din județul Someș. Ulterior, în anul 1968, localitatea a fost declarată oraș.

Conform datelor recensământului din 1930 , Târgu Lăpuș avea 2.378 de locuitori, dintre care 927 unguri, 678 români, 689 evrei, 66 țigani, 6 germani, 4 poloni și 2 armeni. Sub aspect confesional populația era alcătuită din 689 membri ai cultului mozaic, 624 reformați (calvini), 530 greco-catolici, 275 ortodocși, 253 romano-catolici, 4 luterani, 2 armeano-catolici și 1 unitarian.

Obiective turistice: Rezervația naturală “Cheile Lăpușului” (25 ha). Defileul Lǎpușului începe din localitatea Rǎzoare și are o lungime de 28 km, sfârșindu-se în apropierea localitǎții Remecioara.

Cheile Lǎpușului oferǎ posibilitatea practicǎrii de sporturi extreme: rafting, pescuit sportiv, zonǎ de campare.

Muzeul Florian, la 10 km de orașul Târgu Lǎpuș, înspre localitatea Cernești, se constituie dintr-o frumoasă și luminoasă poianǎ care gǎzduiește lucrǎri de sculpturǎ în aer liber.

Celebra Mănăstire din Rohia, situată  la 8 km de Tg Lăpuș, și așezată într-o frumoasă pădure de foioase, ridicată deasupra localității Rohia la cca 3 km distanță, urcând pe serpentinele împrejmuite de copacii falnici ai pădurii seculare, face din această parte a României, unul dintre cele mai căutate locuri. Celebritatea Rohiei e dată de pelerinajul mai multor personalități de cultură, printre care menționăm pe filozoful și cărturarul Nicolae                   Mănăstirea ROHIA                   Steinhardt și pe poetul Ioan Alexandru.

Localități încorporate administrativ: În componența orașului Târgu Lăpuș intră și următoarele sate, dispuse radial față de orașul de reședință: Boiereni, Borcut, Cătun, Cufoaia, Dămăcușeni (în maghiară Domokos), Dobricu Lăpușului, Dumbrava, Fântânele, Groape, Inău, Răzoare, Rogoz, Rohia, Stoiceni.

***

Biserica Baptistă din Tg Lăpuș

Biserica Baptistă din Tg Lăpuș a luat naștere în anul 2000, mulți dintre oamenii care o formează au fost botezați însă în alte locuri din Transilvania.

Sigartău Tănase – botezat la Chiuiești (CJ) în 1961 (Vezi Lupta Credinței de vasile Bel) – plecat la Domnul în 2010.

Victoria Atanasiu – botezată la 29.01.2008 la Tg Lăpuș (Rohia)

Matyaș Alexandru – botezat în 1983, de către pastorul Ionel Mânzat

Nicu și Ana Zaharie – botezați în 1969, respectiv 1966 la Biserica Baptistă din Baia Mare

Filip Varvara Zorica – botezată în 1997, la Biserica Baptistă nr.3 din Timișoara

Vasile Alexandru Pop – botezat în 01.07.2001 la Biserica din Baia Mare (în urma primirii nașterii din nou la Biserica filială din Tg Lăpuș)

Mihaela Gergely – boteză în 01.07.2001 la Biserica din Baia Mare (în urma primirii nașterii din nou la Biserica filială din Tg Lăpuș)

Erzsebet Kozma, din Aghireș (SJ), venită prin căsătoria cu fr. Matyaș Alexandru

Alexandra Mihaela Pop – botezată în 2002. Voichita Bel – botezată în 2003. Maria Buda – boteazată în 2003.  Irina Pop – botezată în 2003. Ioan și Morgit Cosma – botezați 2006. Emil Bel – botezat în 2006. Victoria Sigheartău – botezată 2008.

Prima viziune a unei biserici baptiste la Tg Lăpuș a avut-o pastorul Daniel Chereji de la Biserica Baptistă din Baia Mare. Pe urmă, au căutat un loc unde să se strângă și l-au găsit pe stradaȚibleșului. Până la cumpărarea casei, adunarea locală s-aținut la Casa de Cultură, până la 25.06.2000.

Primul serviciu divin, în casa cumpărată s-a ținut la data de 19.06.2000, a doua zi de Rusalii.

Prima adunare genearală, de constituire a bisericii, la care a participat și pastorul Iosif Morcan, a avut loc în data de 02.07.2000. Biserica locala s-a constituit, prin decizia adunării ad-hoc, ca filială a Bisericii Baptiste Sfânta Treime din Baia Mare si parte a Comunității Creștine Baptiste de la Cluj, iar Autorizația de funcționare s-a eliberat la 12.09.2002 .

La data de 29.09.2000 s-a tinut primul serviciu al bisericii în noua clădire, biserica numărând 12 persoane creștine baptiste la sfârșitul anului.

La deschiderea oficială a noii clădiri a Bisericii Baptiste din Tg Lăpuș, la 27.10.2002, s-au strâns cca 160 de persoane prin participarea cu mare însuflețire și aplomb a musafirilor creștini, plini de iubire frățească, din toate zonele României.

La data de 13.07.2005 s-a consemnat reamenajarea   și                Aurica și Vasile BEL                           extinderea clădirii cu dependințele necesare, iar în 2007 s-au finalizat lucrările de finisare la exterior. Glorie Domnului!

Vasile BEL este pastor al Bisericii Baptiste din Tg Lăpuș. În fotografia de aici este împreună cu Aurica, soția sa.

***

DUMINICA TOMIIO adunare închinată Domnului

Prin grația Domnului, în Duminica din 22 Aprilie 2012 a avut loc adunarea de sărbătoare în Casa de Rugăciune a Domnului celebrând, încă odată, arătarea Hristosului Înviat apostolului Toma.

Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.

TIMPUL DE ÎNCHINARE

1. Timpul de Rugăciune – Fratele Costică Bel a vorbit din Evrei, 11.1-6, mărturisind despre Credință, ca o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.

2. Timpul de închinare prin cântare – Cântările de laudă și închinare au fost conduse la orgă de sora Sanda Ghețe

3. Timpul de părtășie și anunțuri – Vasile BEL, pastorul bisericii, L-a onorat pe Domnul vorbind din Ioan, 20.19-29 și a făcut anunțurile de rigoare.

Pastorul Vasile Bel a subliniat o idee esențială a credinței autentice, folosind cuvintele apostolului Domnului care a zis

Preaiubiţilor …  vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.” (IUDA, 3)

4. Timpul de vestire a Evangheliei – George Danciu și Vasile BEL au dat slavă Domnului printr-un mesaj din partea Domnului, cu tema Pași ai credinței, vorbind din Evanghelia după Ioan, 20.19-31

Ioan, 20.24-29

Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.” După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!” Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.” Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”

Pașii credinței 

  Tiparul biblic de vindecare a îndoielii lui Toma

 1. Nevoia de credință

 2. Descoperă rădăcina îndoielii

 3. Adu îndoiala ta la Domnul Isus

 4. Fii dispus să tratezi boala îndoielii din viața ta

 5. Ieși întărit în credință, tratând îndoiala

 6. Un obicei care nu poate lipsi din viața credinciosului

(1) Nevoia de credință. Știm noi care este cea mai mare nevoie a omului? Este nevoia de iubire. Însă păcatul a pus un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și căldura iubirii divine nu se mai poate să ne încălzească inimile. E o ruptură între om și Dumnezeu. Și între doi oameni, ruptura iubirii nu poate fi restabilită decât prin iertare. Iertarea nu o putem primi decât prin credința în Jertfa răstignirii lui Isus, moartea pe Crucea de la Golgota pentru păcatele mele, credința în îngroparea și învierea lui Isus.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan, 3.16)

2) Descoperă-ți  îndoiala. Semănarea îndoielii e făcută de Cel rău care-și seamănă sămânța îndoielii și minciuna. Încă din Grădina Eden a insinuat „Oare a zis Dumnezeu…?” Cuvântul adevărului a fost semănat de Isus și pentru Toma. El L-a auzit și L-a primit. Dar a lăsat ca preocupările din viața aceasta să-l ducă în altă parte atunci când Domnul Isus cel Înviat S-a arătat celorlalți ucenici. Și nu i-a crezut pe ucenici când au zis: Am văzut pe Domnul!

Păcatul, întotdeauna aduce îndoială în viața credinciosului. Păcatul pune un zid de despărțire, între om și Dumnezeu, și n-ai cum să-L vezi pe Domnul. Îndoiala i-a afectat gândirea, credința,  i-a distorsionat Scriptura (în capul lui). Citeste atent, pe îndelete, Evanghelia lui Ioan, meditează la Cine este și Ce a făcut Isus pentru dta si descoperă-ți rădăcina îndoielii tale.  La învierea lui Lazăr, la porunca Domnului, oamenii au dat piatra la o parte. Și din viața ta trebuie să fie date unele pietre la o parte, care te împiedecă să ai credința. Fii conștient că trebuie să treci la pasul următor (3).  Strigă cum poți, către Domnul, El nu poate fi “văzut” decât dacă un înger nu va da piatra (necredinței) la o parte, cum o dăduse la mormântul lui Isus, ca femeile să vadă că El nu e acolo, că e viu, apoi îngerul sau Domnul Însuși i S-a adresat femeilor: “Pe Cine căutați?” Ai nevoie să-ți vezi îndoiala necredinței și să te îndrepți spre ajutorul lui Dumnezeu.

(3) Adu îndoiala ta la Domnul Isus. Îndoiala nu poate fi învinsă decât de Domnul Isus cel Înviat.

Ioan Botezătorul a avut și el clipele sale de îndoială, atunci când era închis în teminita rece: „ el a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce auziţi şi ce vedeţi: orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia. Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.

Ioan Botezătorul a venit la Isus cu îndoiala sa, și a fost întărit de Isus în credință, prin răspunsul primit „…orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţaţi, surzii aud, morţii învie şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia. Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.”

Ieremia, la fel, a zis: „Tu eşti prea drept, Doamne, ca să mă cert cu Tine; vreau totuşi să Te întreb asupra orânduirilor Tale. Pentru ce propăşeşte calea celor răi, şi toţi mişeii trăiesc în pace?”

Însă, de această dată, la Toma vine Domnul Isus, căci acum Toma este îmtreună cu ucenicii Domnului. Trebuie să te afli împreună cu ucenicii Domnului pentru a primii încurajarea Domnului. „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” (Matei, 18.20)

(4) Fii dispus să tratezi boala îndoielii din viața ta. Învață din greșelile tale și ale altora. Toma a lipsit la întrunirile și adunările fraților, acolo unde este prezent   Isus. Domnul Isus se ocupă personal de problemele spirituale ale lui Toma. Adu-ți degetul îndoielilor tale aici, în rănile Mele, oare nu vezi că ele sunt făcute de păcatul tău, de ura ta, de îndoiala ta? Vino, aici, lângă Mine, și hrănește-te cu credința Cuvântului Meu, dătător de viață, umplete de credință. Ia Duh Sfânt, întărește-te.

Adu-ți aminte de ispitirile prin care ai trecut și tu, fii gata pentru viitor, să răspunzi ca un om încercat la încercări: Este scris! Nu altfel, cum am răspuns și Eu când ispititorul m-a ispitit cu plăcerile din lumea aceasta: „Este scris:  Domnului Dumnezeului tău să i te închini, sa-I slijesti și să-i dai slava”. Glorie Domnului!

(5) Fiecare om poate fi întărit în credință, tratându-și îndoiala. Ca si ceilalți ucenici, îmbărbătați de Domnul, personal, în urmă cu 8 zile, acum și Toma este îmbărbătat și întărit în credință și insuflat de Duhul Sfânt, Toma declară cu recunoștință: Domnul meu şi Dumnezeul meu!

(6) Un obicei care nu poate lipsi din viața credinciosului. Nimeni nu poate trăi fără oxigen, fără aer. Rugăciunea este respirația credinciosului creștin.

Am văzut într-un film creștin că o fetiță de cca 10 ani se ruga și mulțumea întotdeauna Domnului pentru tot ce era în viața ei. Mulțumea și pentru mama ei, care se droga și o maltrata fără motive, în loc s-o iubească, cum ar fi fost de așteptat. Un bărbat, ateu, a întrebat-o cum de aducea închinare și mulțumiri Domnului Isus pentru mama ei care-i lăsase acele semne ale maltatării pe trupul ei plăpând, iar Clancy a răspuns uimitor „Pentru că asta îi face plăcere lui Isus!”.

Un obicei bun, permanent: Închinărea înaintea Domnului prin Rugăciune, citirea Cuvântului, Lauda Numelui lui Isus, apoi Domnul va lucra în viața credinciosului aducând neprihănirea, pacea și bucuria prin Duhul Sfânt.

Ce aduce Învierea Domnului?

Nimic – pentru cei care nu caută și nu se așteaptă la nimic!

Credință – pentru cei care Îl caută pe Isus. Căci îngerul, din locul în care fusese pus trupul lui Isus, le-a întrebat pe femei: Pe cine căutați?

O relație – pentru cei care îl caută și-L cunosc pe Isus Mântuitorul. O relație de părtășie cu Isus Domnul, dar și cu adunarea celor răscumpărati.

Viață – din moartea spirituală, din starea omului păcătos și neascultător,  înviat împreună cu Hristos la o viață nouă, curată, cu El.

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre  în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.   Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.  Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,  măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).” EFESENI, 2

Așa s-a întâmplat cu Toma zis geamăn, așa se întâmplă cu gemenii ca Toma. Și noi suntem un fel de gemeni cu Toma, suntem asemenea lui Toma, trecem și noi pe drumul îndoielii. Avem nevoie să călcăm pe urmele apostolilor Domnului și să venim cu îndoiala noastră la Isus, pentru ca El să ne întărească credința. Călăuziți de Duhul, să avem fiecare dintre noi aceeași revelație de la Dumnezeu care să ne facă să exclamăm cu convingere: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi, crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.(Ioan, 20.30-31)

HRISTOS A ÎNVIAT!

2 thoughts on “Biserica Baptistă din Târgu Lăpuș (MM)

 1. herman spence

  Good Morning,
  Does ARMONIA MAGAZINE – USA come in an English format?
  I enjoy very much the magazine, but Google does not do a good job translating.
  Thank you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.