CREDINȚA: în conflict cu raţiunea produce fanatism, iar raţiunea in conflict cu credinţa produce raţionalism

 

Hebrews_11-6Credinţa

Şi fără credință este cu neputință să-I fim plăcuți Lui.

Evrei 11:6

Credinţa în conflict cu raţiunea produce fanatism, iar raţiunea in conflict cu credinţa produce raţionalism. Însă viaţa de credinţa le aşază pe amândouă într-o relaţie potrivită. Raţiunea şi credinţa sunt foarte diferite una de alta; relaţia dintre ele este ca și relaţia dintre natural şi spintual, dintre impuls şi inspiraţie. Nimic din ceea ce a spus Isus Hristos nu a pornit din raţiune naturală, ci din revelaţie, ajungând la limitele la care raţiunea nu poate ajunge. Dar credinţa trebuie încercată înainte ca să devină realitate în viaţa ta. „Ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre bine” şi atunci, orice s-ar întâmpla, alchimia provi­denţei Lui Dumnezeu transformă credinţa ideală în realitate. Continue reading “CREDINȚA: în conflict cu raţiunea produce fanatism, iar raţiunea in conflict cu credinţa produce raţionalism”

Metoda misiunii

Mat 28.19Duceți-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile.

Matei 28:19

Isus Hristos n-a spus: „Duceţi-vă şi mântuiţi oameni”, pentru că lucrarea de mântuire este lucrarea supranaturală a Lui Dumnezeu), ci: „Duceţi-vă faceţi ucenici din toate neamurile“. Dar nu poţi face ucenici dacă nu eşti tu însuţi un ucenic. Continue reading “Metoda misiunii”

Mărturia Duhului

The-Spirit-himself-Romans-8-16Însuşi Duhul mărturiseşte împreună cu duhul nostru

Romani 8:16

Când venim la Dumnezeu, suntem în pericol să începem să ne târguim cu El; vrem mărturia Duhului înainte de a face ceea ce ne cere Dumnezeu.

“De ce nu mi Se revelează Dumnezeu?” Nu o poate face; nu pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate: tu îi stai în cale cât timp nu te lași cu totul în mâinile Lui. Imediat ce o faci, Dumnezeu va mărturisi despre Sine Însuşi; El nu poate mărturisi despre tine, dar va mărturisi imediat despre natura Lui sfântă din tine. Continue reading “Mărturia Duhului”

Este aceasta voia mea?

1-the-4-3-web-watermarked

Este voia lui Dumnezeu voia mea?

Voia Lui Dumnezeu este sfinţirea voastră.

1 Tesaloniceni 4:3

Întrebarea nu este dacă Dumnezeu vrea să mă sfinţească, ci dacă este aceasta şi voia mea? Vreau să-L las pe Dumnezeu să facă în mine tot ce a devenit posibil prin Ispăşire? Vreau să-L las pe Isus să fie făcut sfinţire pentru mine şi să las ca viaţa Lui să se manifeste în trupul meu muritor? Continue reading “Este aceasta voia mea?”

Secretul nebăgat în seamă

 

john_18_36_my_kingdom_is_from_another_place_powerpoint_church_sermon_Slide01Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.

Ioan 18:36

Marele duşman al Domnului Isus Hristos în zilele acestea este concepţia despre lucrarea practică, concepţie izvorâtă nu din Noul Testament, ci din sistemele lumii; se insistă asupra unei energii şi a unor activităţi fără sfârşit, dar lipseşte viaţa de părtăşie în ascuns cu Dumnezeu. Se pune accentul pe un lucru greşit. Isus a spus: „Împărăţia Lui Dumnezeu nu vine in aşa fel ca să izbească privirile…, căci iată că împărăţia Lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17:20-21), ea este un lucru ascuns şi necunoscut. Continue reading “Secretul nebăgat în seamă”

Oswald Chambers – Roagă-te lui Dumnezeu în taină

RugaCi tu, când te rogi, intră în odăița ta, închide usa şi roagă-te Tatălui tău care este în ascuns.”

Matei 6:6

Ideea centrală în domeniul religiei este să-ţi aţinteşti privirea la Dumnezeu, nu la oameni. Să nu ai ca motivaţie dorinţa de a fi cunoscut ca om al rugăciunii. Caută-ţi o „cămăruţă” în care să te rogi. închide uşa şi vorbeşte cu Dumnezeu în ascuns. Să nu ai o altă motivaţie decât aceea de a-L cunoaşte pe Tatăl tău din cer. Continue reading “Oswald Chambers – Roagă-te lui Dumnezeu în taină”

OSWALD CHAMBERS: La ce să renunţi

OSWALD CHAMBERSCi am renunţat la lucrurile ascunse ale necinstei…

2 Corinteni 4:2. KJV

Ai „renunţat la lucrurile ascunse ale necinstei”‘ – la lucrurile pe care sentimentul tău de onoare nu vrea să le lase să iasă la lumină?

Le poţi ascunde cu uşurinţă. Există în inima ta vreun gând despre cineva, gând pe care nu l-ai dori adus la lumină? Renunţă la el imediat ce apare; renunţă la toate acestea până când nu mai există nici un lucru ascuns legat de necinste sau viclenie în tine. Continue reading “OSWALD CHAMBERS: La ce să renunţi”

Confuzie spirituală

 

 

 James 1.6Caracterul de neînţeles al credincioşiei Sale

„Nu ştiţi ce cereţi.”

Matei 20:22

Există momente în viaţa spirituală când suntem în confuzie şi nu rezolvăm nimic spunând că n-ar trebui să existe confuzie. Nu este vorba de ceva legat de bine sau rău, ci de faptul că Dumnezeu te duce pe o cale pe care, deocamdată, nu o înţelegi; şi numai trecând prin această confuzie vei ajunge să înţelegi ce vrea Dumnezeu cu tine. Continue reading “Confuzie spirituală”

Armele misionarului

 

Before-ISawYouÎnchinarea în ocaziile de fiecare zi

„Te-am văzut când erai sub smochin.”

Ioan 1:48

Noi ne imaginăm că vom fi gata de luptă când va apărea o mare criză, dar acea criză va arăta doar din ce suntem făcuţi, ea nu va pune nimic în noi. „Dacă Dumnezeu lansează chemarea, desigur că mă voi ridica la înălţimea situaţiei.” Nu o vei face dacă nu ai răspuns chemării în locul unde te afli, dacă nu ai fost ceea ce trebuia să fii înaintea lui Dumnezeu acolo. Dacă nu faci lucrul care este cel mai aproape de tine și pe care Dumnezeu l-a pus acolo, atunci, când apare criza, în loc să fii găsit pregătit, vei fi găsit nepregătit. Continue reading “Armele misionarului”