Batjocorit și disprețuit de oameni

ChristPilateToţi cei care mă văd îsi bat joc de mine, îsi deschid gura, dau din cap.

Psalmi 22:7

Batjocura a fost un ingredient de seamă în alaiul celor care L-au condus pe Domnul. Iuda L-a batjocorit în grădină; marele preot şi scribii au râs de El; Irod l-a considerat neînsemnat; servitorii şi soldaţii L-au pălmuit şi L-au insultat cu brutalitate; Pilat şi gărzile sale i-au ridiculizat regalitatea, şi cât timp a fost pe cruce a fost batjocorit şi insultat prin gesturi şi urlete hidoase. Continue reading “Batjocorit și disprețuit de oameni”

“Am pierdut orice vlagă”

the crucifixion hermitageAm ajuns ca apa, care se scurge, şi toate oasele mi se despart.

Psalmi 22:14

Au auzit cerurile sau pământul un bocet mai trist? În trup şi suflet, Domnul nostru se simte slab ca apa care se scurge pe pământ. Înălţarea crucii L-a scuturat violent, i-a întins fiecare ligament, i-a îndurerat toţi nervii şi i-a dislocat toate Oasele. Împovărat de propria greutate, Marele suferind a simţit încordarea crescând cu fiecare clipă a celor şase ore. Leşinul şi slăbiciunea L-au copleşit, până s-a prefăcut într-un ghem de suferinţă şi durere. Când a văzut vedenia, Daniel şi-a descris altfel senzaţiile „puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă” (Daniel 10:8). Cu cât mai slăbit trebuie să fi fost Profetul ceresc când a văzut şi a simţit mânia lui Dumnezeu! Pentru noi, senzaţiile pe care le-a îndurat Domnul ar fi insuportabile, şi am fi salvaţi de pierderea cunoştinţei, dar El a fost rănit şi a simţit sabia. A băut cupa şi a simţit fiecare picătură. Continue reading ““Am pierdut orice vlagă””

Harul ce curge din Golgota

N-B0011-021-the-crucifixionLocul numit „Căpăţâna”.

Luca 23:33

Dealul „Căpăţânii” este dealul mângâierii; casa alinării este construită din lemnul crucii; templul binecuvântărilor cereşti are drept temelie stânca sfărâmată — despicată de suliţa care i-a străpuns coasta. Nici o scenă din istoria sacră nu bucură sufletul ca tragedia de pe Calvar. Continue reading “Harul ce curge din Golgota”

La ce te aștepți?

A-View-of-Mount-Calvary-with-the-Crucifixion,-1652Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?

Luca 23:31

Printre alte interpretări acordate acestei întrebări sugestive, următoarea este plină de învăţăminte: „dacă Christos, înlocuitorul nevinovat al păcătoşilor, a suferit atât de mult, ce se va întâmpla când păcătosul însuşi — copacul uscat — va cădea în mâinile unui Dumnezeu mânios?” Când L-a văzut pe Isus în locul păcătoşilor, Dumnezeu nu L-a cruţat, iar când îi vede pe păcătoşi fără Christos, nu îi poate cruţa. Continue reading “La ce te aștepți?”

Purtători ai crucii lui Cristos

Simon cu cruceaŞi i-au pus crucea în spinare, ca s-o ducă după Isus.

Luca 23:26

Vedem în Simon ducând crucea o imagine a lucrării bisericii şi din toate generaţiile; ea a fost purtătoarea crucii lui Isus.

Observă deci, creştine, Isus nu a suferit ca să te scutească pe tine de suferinţă. El a purtat o cruce, nu ca să scapi tu, ci ca să-o poţi îndura. Christos te salvează din păcat, dar nu şi din durere. Aminteşte-ţi acest lucru, şi aşteaptă-te să suferi. Continue reading “Purtători ai crucii lui Cristos”

Ești acceptat ca neprihănit în Numele lui Isus Hristos (Mielul fără cusur)

Calla-Lily-1680x1050_thumb[1]Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în EL.

2 Corinteni 5:21

Întristatule creştin, de ce plângi? Iţi jeleşti nelegiuirea? Priveşte-L pe Domnul tău desăvârşit, şi aminteşte-ţi că eşti complet în El. În ochii lui Dumnezeu, eşti la fel de perfect, de parcă n-ai fi păcătuit niciodată; mai mult decât atât, Dumnezeul Dreptăţii te-a îmbrăcat cu veşmintele Sale divine, astfel încât acum ai mai mult decât îndreptăţirea unui om — ai îndreptăţirea lui Dumnezeu! Continue reading “Ești acceptat ca neprihănit în Numele lui Isus Hristos (Mielul fără cusur)”

Nu-L batjocori pe Domnul!

A-View-of-Mount-Calvary-with-the-Crucifixion,-1652Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit.

Matei 26:56

Isus nu și-a părăsit niciodată ucenicii, dar ei, temându-se pentru viețile lor, au fugit de lângă El  chiar de la începutul suferințelor. Acesta este un exemplu grăitor care ne învață cât de fragilă  este credința celor care se bazează pe ei înșiși. Sunt ca o turmă de oi, care fug în toate părțile  când vine lupul. Au fost avertizați de pericol și au promis că mai bine mor decât să-și  părăsească învățătorul, dar imediat ce au fost atinși de teamă au luat-o la sănătoasa. Continue reading “Nu-L batjocori pe Domnul!”