Noe și blestemul urmașilor săi…

Noe s-a îmbătat

Să vedem ce spune Biblia despre aceasta. În Geneza 9, vedem cum începe acest lucru:

Noe a început să fie lucrător de pământ, şi a sădit o vie. A băut vin, şi s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea  tatălui   său, şi a spuscelor doi fraţi ai lui afară. Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers deandăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui  lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a  trezit din ameţeala vinului, şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. Şi a zis: “Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!” El a mai zis:“Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, şi Canaan să fie robul lui! Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, şi Canaan să fie robul lor!” (Geneza 9:20-27) Continue reading “Noe și blestemul urmașilor săi…”

DNA Trends Confirm Noah’s Family

 by Daniel Branzei

Mulțumim lui Mihai Laczko pntru atenționare.

Iată că microbiologia confirmă descendența tuturor oamenilor din cei trei fii ai lui Noe! Adevărata știință conduce întotdeauna la adevăratul Dumnezeu!

When research biologist Dr. Nathaniel Jeanson plotted hundreds of human mitchondrial DNA (mtDNA) sequences onto a tree diagram, the project revealed an obvious pattern: The mtDNA stemmed from three central “trunks” or nodes instead of just one. Three trends in Jeanson’s data suggest that the wives of Noah’s sons Shem, Ham, and Japheth best explain this finding. Continue reading “DNA Trends Confirm Noah’s Family”