Noe și blestemul urmașilor săi…

Noe s-a îmbătat

Să vedem ce spune Biblia despre aceasta. În Geneza 9, vedem cum începe acest lucru:

Noe a început să fie lucrător de pământ, şi a sădit o vie. A băut vin, şi s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea  tatălui   său, şi a spuscelor doi fraţi ai lui afară. Atunci Sem şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers deandăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui  lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a  trezit din ameţeala vinului, şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr. Şi a zis: “Blestemat să fie Canaan! Să fie robul robilor fraţilor lui!” El a mai zis:“Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, şi Canaan să fie robul lui! Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet, Iafet să locuiască în corturile lui Sem, şi Canaan să fie robul lor!” (Geneza 9:20-27)

De fapt, aici este o imagine a începutului unui blestem de familie.

În Proverbe 26:2 se spune: “… nu nimereşte blestemul neîntemeiat .

Dacă vedem un păcat sau diferite lucruri rele care se petrec în familia noastră, să  ştim că acel păcat este întotdeauna un blestem. Boala este întotdeauna o parte a  unui blestem. Sărăcia poate să se transmită de la o generaţie la alta. Cuvântul  lui Dumnezeu spune: “El nu a venit doar aşa – există o cauză care l-a provocat. ”Astfel Noe s-a îmbătat. Alcoolul este una din uneltele favorite ale diavolului pentru a deschide uşa unui blestem cumplit. Poţi vorbi despre o beţie socială care ţine toată ziua, dar eu îţi spun că:

beţia nu este atât de mult o boală cât este un păcat.

Şi păcatul aduce blestem. O femeie din bordul nostru mi-a spus că bunicul ei a fost alcoolic; şi tatăl ei a fost alcoolic; apoi şi fratele ei a fost alcoolic. Acela era un blestem şi el s-a transmis de-a lungul generaţiilor. Noe s-a îmbătat. Când oamenii se îmbată ei fac lucruri pe care în mod normal nu le-ar face. Fac lucruri grave, pentru că voinţa lor este prăbuşită. Noe a stat dezgolit în cort.

Dezgolit, în ebraică arată că este vorba despre un act de homosexualitate. În Habacuc 2:15,16  ni se spune despre acest lucru:

 “Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă şi-l ameţeşti, ca să-i vezi goliciunea! Te vei sătura de ruşine în loc de slavă; bea şi tu, şi dezveleşte-te! Îţi va veni şi ţie rândul să iei paharul din dreapta Domnului, şi va veni ruşinea peste slava ta.”

Unii se îmbată când vor să facă un păcat sexual. Voinţa lor este prăbuşită, şi ei cad în păcat. Aşa s-a întâmplat cu Noe.

Canaan a păcătuit
Mă gândeam adesea: “Dar Ham a fost cel blestemat.” Însă Cuvântul nu spune niciodată că Ham a fost blestemat… el spunecă urmaşul lui Ham (Canaan) a fost blestemat! Ham l-a găsit pe tatăl său beat, dar blestemul nu a venit asupra lui, pentru că el nu a mers în cortul tatălui său ca să comită un act de homosexualitate.
Fiul său, Canaan, a făcut aceasta; şi asupra lui a venit blestemul. “Nu nimereşte blestemul neîntemeiat”, şi Canaan a păcătuit.

Ani de zile oamenii au spus: “Rasa neagră este blestemată pentru că Ham a fost blestemat, şi Ham a fost negru.” Asta e omare minciună a diavolului! Este adevărat că Ham a fost negru – numele lui înseamnă fierbinte, sau piele de culoare închisă.  Dar Dumnezeu nu a spus: “Blestemat să fie Ham.” Al cui nume l-a spus El?  “Blestemat fie Canaan!” Ce culoare avea Canaan? Canaan era alb. Aşa că    Dumnezeu nu a blestemat culorile sau rasele. Să nu spui: “Păi, eu sunt alb, aşa că   sunt blestemat.” Nu eşti blestemat fiindcă eşti alb. Căci Dumnezeu a blestemat    păcatul.Dacă păcătuieşti, atunci eşti blestemat.Canaan a fost blestemat. Ham a   avut  patru fii: Canaan,Mizraim, Phut, şi Cuş. Phut şi Cuş au fost negri la culoare, şi  de laei se trag toate triburile africane. Din Mizraim se trag egiptenii, şiei au feţele  măslinii sau o nuanţă de bej. Dar Canaan a fost alb, canaaniţii erau albi şi toţi  urmaşii lor au fost albi.

Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsescnelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patruleaneam al celor ce Mă urăsc.” (Exod 20:5)

Acum dacă urmăriţi în continuare acest blestem – pentrucă Biblia spune că acest  blestem este întâlnit la a patra generaţie acelor care Îl urăsc pe El – veţi vedea cum  s-a transmis el la generaţiile de canaaniţi. Când un tată comite un păcat, fiul lui îl ia. Există deja o slăbiciune pentru păcat, şi firea care vine de la tată se transmite  asupra fiului. Apoi vine diavolul şi îl ispiteşte pe fiu,şi la rândul lui, cade şi el în  acelaşi păcat.

Păcatul sexual este cel mai rău
Pentru care păcat a distrus Dumnezeu Sodoma şi Gomora? Pentru  homosexualitate.   Din cine descindeau locuitorii Sodomei şi Gomorei? Ei descindeau din Canaan.  Canaan a fost primul homosexual, şi de aceea oamenii din Sodoma şi Gomora  erau implicaţi în acest păcat. Dacă urmăriţi pe canaaniţi veţi observa că pe tot drumul lor,  până în ziua lui Iosua ei au fost implicaţi în păcate sexuale. Ei făptuiau lucruri oribile: homosexualitate, lesbianism, sex cu animale, activităţi sexuale în faţa  idolilor. Practicau tot felul de perversiuni sexuale, şi este o murdărie chiar să le  menţionăm.

Dar aceasta se întâmpla cu canaaniţii. Pentru că acele generaţii continuau să păcătuiască, oamenii erau tot mai legaţi de păcat. Cu cât oamenii păcătuiesc mai mult, cu atât se adâncesc mai mult în el.  “Practica perfecţionează” – numai că practicarea păcatului produce ceva îngrozitor.

Există blesteme care coboară şi atacă o generaţie, şi trebuie sfărâmate ca să nu mai continue. Trebuie să sfărâmi blestemul familiei! Poate ai bunici sau părinţi, sau copiii tăi, sau chiar tu eşti implicat în tot felul de probleme, dar nu te lăsa înfrânt de acest lucru! Diavolul s-ar bucura să pună acest vechi blestem de familie asupra ta, dar tu îl poţi nimici ca să nu mai aibă putere asupra ta şi a familiei tale.

Şi dacă i te împotriveşti, el va încerca să pună acel lucru asupra copiilor tăi. Şi dintr-odată copiii tăi devin sălbatici pe la doisprezece sau treisprezece ani, şi tu te gândeşti: “Ce s-a petrecut cu băieţelul meu?” Ei bine, diavolul a venit şi ţi-a ispitit copilul cu el.  Dar nu trebuie să se întâmple aşa!

Blestemul din familia lui Noe a fost provocat de propria lui beţie. Noe s-a îmbătat, şi aceasta a deschis uşa păcatului. Oamenii cred că beţia este doar un lucru mic, dar în Proverbe 20:1se spune:

“Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.”

Poate spui: “Dar eu beau doar puţin vin ca să-mi ajute digestia.” Eu mă îndoiesc că o faci pentru stomac. De fapt, bei puţin vin ca să te simţi bine, sau ca să faci pe placul celorlalţi.

Dar Dumnezeu spune că vinul este batjocoritor şi gălăgios. De ce?Pentru că el aduce un blestem.

Proverbe 31:4-6 vorbeşte despre conducători:

“Nu se cade împăraţilor, Lemuele, nu se cade împăraţilor să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari; ca nu cumva, bând, să uite legea, şi să calce drepturile tuturor celor nenorociţi. Daţi băuturi tari celui ce piere, şi vin, celui cu sufletul amărât;”

Conducătorii nu ar trebui să bea – nici măcar în situaţii de protocol – pentru că nu ştiu niciodată când pot fi chemaţi pentru o urgenţă, iar acţiunile lor pot afecta întreaga naţiune.

Versetul de la Proverbe 31:6 – “Daţi băuturi tari celui ce piere,…”, poate fi înţeles în două moduri. Se poate spune: “Acest om este pe moarte. Daţi-i o băutură ca să-l readuceţi la viaţă. Să-i faceţi inima să bată şi să-şi reia respiraţia. Daţi-i o băutură ca să-l stimulaţi.” Acest lucru nu este atât de rău, dar există metode mai bune ca să-i faceţi o resuscitare cardiopulmonară!

Cealaltă modalitate de a înţelege Proverbe 31:6 este cândspunem: “Acestui om nu-i pasă prea mult de viaţă. Daţi-i o altă băutură ca el să intre în comă şi să moară. Este ca şi cum băutura i-a distrus deja ficatul şi inima şi voinţa, şi oricum nu i-a mai rămas mult de trăit. El este gata să renunţe şi să moară, aşa că daţi-i ceva de băut.” Doresc să nu ajungeţi niciodată în această situaţie de autodistrugere de a bea până terminaţi cu viaţa. În ambele situaţii, alcoolul nu este bun pentru sănătatea omului!

Proverbe 23:20 spune: “Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se  îmbuibează cu carne.” Nici măcar nu te asocia cu oamenii care beau.

În Isaia 5:11 se spune: “Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după  băuturi ameţitoare, şi şed până târziu noaptea şi se înfierbântă de vin!
De ce? Ce se întâmplă dacă vei continua să bei? Nu numai că băutura te va ucide, dar mai rău, vei aduce un blestem peste familia şi peste urmaşii tăi. “Dar de unde am căpătat patima beţiei?” Probabil că ai căpătat-o de la vreo rudă îndepărtată, şi diavolul vrea să treacă acest blestem asupra ta.

Sursa este cartea Rupe Blestemul Generațiilor de Marilyn Hickey

Traducerea: Cecilia Moloce

Advertisement

One thought on “Noe și blestemul urmașilor săi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.