Viața vesnică este aceasta: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat!

To God Be The Glort

Ioan 17 – John 17

1. După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: “Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,

2. după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.

3. Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Continue reading “Viața vesnică este aceasta: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat!”