Seminar despre morală (2)

Exod 20

Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.Fapte 20:27

LEGEA MORALĂ – A B C -ul poruncilor lui Dumnezeu

 Domnul Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul astfel s-a făcut un suflet viu. (Geneza 2:7)
Continue reading “Seminar despre morală (2)”

Să nu ucizi

Legea lui DumnezeuAtunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis: […] Să nu ucizi.”

Exodul 20:13

 

Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul

La fel cum copilul învață în timp, și omenirea a primit treptat revelația despre sine și despre Dumnezeu. Pe de altă parte, fiecare se percepe pe sine și pe Dumnezeu după capacitatea sa de pricepere, dar și după cât de mult se străduiește în acest sens. 

Cerurile și pământul “vorbesc” despre slava lui Dumnezeu, despre Un mare și desăvârșit Creator. Ba mai mult, ceea ce trebuie să știm despre El ni s-a descoperit în noi înșine. Cercetătorii triburilor aborigene din Australia Continue reading “Să nu ucizi”