Să nu ucizi

Legea lui DumnezeuAtunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis: […] Să nu ucizi.”

Exodul 20:13

 

Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul

La fel cum copilul învață în timp, și omenirea a primit treptat revelația despre sine și despre Dumnezeu. Pe de altă parte, fiecare se percepe pe sine și pe Dumnezeu după capacitatea sa de pricepere, dar și după cât de mult se străduiește în acest sens. 

Cerurile și pământul “vorbesc” despre slava lui Dumnezeu, despre Un mare și desăvârșit Creator. Ba mai mult, ceea ce trebuie să știm despre El ni s-a descoperit în noi înșine. Cercetătorii triburilor aborigene din Australia, care n-au cunoscut deloc civilizația și progresul omenirii, au constatat că acei oameni au în conștiința lor parte din legea morală a lui Dumnezeu. 

Una din cele 10 porunci ale Legii lui Dumnezeu, este aceasta: „Să nu ucizi”.

Dumnezeu a avut întotdeauna un astfel de îndemn pentru om. Când Cain l-a omorât pe fratele său Abel, Dumnezeu i-a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine. Acum blestemat eşti tu…(Geneza, 4.10-11)

Fărădelegea și răutatea oamenilor înmulțindu-se nespus de mult, Dumnezeu a trimis un mare potop de ape pe pământ, în urma căruia au scăpat doar opt suflete care au ascultat de Dumnezeu și au intrat în Arca lui Noe. Astfel Noe e un al doilea Adam, din familia sa s-au născut oamenii care au ajuns în lume pete tot.

Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ[…] Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană […] Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui. Iar voi, creşteţi şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el!(Geneza, 9.1-7)

Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui care erau cu el şi a zis: „Iată, Eu fac un legământ cu voi şi cu sămânţa voastră care va veni după voi; cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât şi vitele şi toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pământ. Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. […] curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ(Geneza, 9.8-13)

Dumnezeu l-a binecuvântat pe Noe și familia sa, astfel:

  • Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul;

  • S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ;

  • Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană;
  • Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om;

  • Dumnezeu a făcut un legământ cu „oamenii” că nu va mai veni potop ca să pustiască pământul, căcicurcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor”, el va sluji ca semn al legământului;

(1) Dumnezeu dorește înmulțirea oamenilor pe pământ, însă conducătorii țărilor occidentale sunt de altă părere, consideră că populația crește prea repede și că pământul nu va putea asigura hrană pentru toți, va veni în viitor și criza accentuată de energie „la bla bla, la bla bla”. Dacă în 1900 un sondaj arăta că omul arenevoie de 72 de lucruri pentru a funcționa în mod normal, 50 de ani mai târziu (1950) același studiu ziccă ee că e nevoie de 500 de lucruri. Care e necesarul de lucruri acum, în 2013? Probabil … că 2000 nu vor fi suficiente!!

(2) S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ – e decretat de Dumnezeu. Însă vedem că fiecare popor își iubește foarte mult un animal sau un altul, iar unele sunt chiar venerate. Și asta dă deja foarte mare bătaie de cap, chiar în România și în alte state, deoarece omul a trecut peste cartea tehnică a constructorului (creatorului lumii, omului și animalelor).

(3) Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană. Unele țări venerează vacă, probabil n-o mănâncă, la noi, da. Altele mănâncî câinile, la noi nu, și începe să-l venereze.

(4) Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om. Ceea ce vreau să zic este că, viața fiind dată de Dumnezeu, uciderea este ceva deosebit de grav și avea ca consecință moartea celui vinovat de sângele altuia.

SĂ NU UCIZI!

Societatea occidentală a ajuns să trateze cumva în mod superficial această poruncă dată de Dumnezeu: Să nu ucizi!

S-a ajuns ca romanele de ficțiune și filmele să prezinte crima ca pe un fapt normal peste care adesea se trece cu ușurință. Filmele de desene animate abundă de crime și chiar de limbaj inadecvat, de agresiune. Iar rezultatele se văd mai peste tot în lume. Avortul s-a legalizat aproape peste tot în lume, și, privind de la mare distanță, trist, foarte trist este că omenirea s-a obișnuit cu astfel de atrocități.

Ca să nu mai vorbim de crimele, de multele războaiele, care sunt instrumentate de către conducătorii occidentali, pe de o parte, dar și de către țările arabe, pe de altă parte, ca să ne ferim doar la un curent sau două care există în lume la ora actuală.

Dragi creștini,

Să veghem în vederea rugăciunii, cu stăruință, până când mai marii lumii acesteia își vin în fire și își schimbă atitudinea față de Dumnezeu și față de Legea Sa și să se audă aceleași cuvinte de îmbărbătare spuse împăratului Iosia: 

Pentru că ţi s-a mişcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă şi de blestem, şi pentru că ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit – zice Domnul. – […] nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.