Seminar despre morală (2)

Exod 20

Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.Fapte 20:27

LEGEA MORALĂ – A B C -ul poruncilor lui Dumnezeu

 Domnul Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul astfel s-a făcut un suflet viu. (Geneza 2:7)

 A. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: “Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza 2: 16-17)

B. Cele 10 porunci (Exod 20)

1. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău; . Să nu ai alți dumnezei înafară de Mine2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ.
3. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos.
4. Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău
5. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău
6. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău
7. Să nu ucizi
8. Să nu preacurveşti
9. Să nu furi
10. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.

 Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se dezvinovăţesc între ele. (Romani 2: 14-15)

C. ”Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău.” (Mica 6:8)

„… tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4:8)

One thought on “Seminar despre morală (2)

  1. Pingback: Seminar despre morală (2) | ARMONIA MAGAZINE – USA | radupopescublog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.