Păcatele de la Potop! Curcubeul legământului lui Dumnezeu cu Noe

Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ si că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.

Și Domnul a zis: “Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare si până la păsările cerului; căci Imi pare rău ca i-am făcut.” Dar Noe a căpătat milă inaintea Domnului. (Geneza 6: 5; 7-8)

Cu arca pe care a construit-o, Noe și familia sa s-au salvat din potopul de ape care a cuprins întreg pământul, în timp ce toți ceilalți oameni au pierit înecați de ape. Conform descoperirilor istorice, după scurgerea apelor corabia s-a oprit în munții Ararat din Turcia.

Geneza 9:

 1. Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui care erau cu el şi a zis:
 2. “Iată, Eu fac un legământ cu voi şi cu sămânţa voastră care va veni după voi;
 3. cu toate vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât şi vitele şi toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pământ.
 4. Fac un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni potop ca să pustiască pământul.”
 5. Şi Dumnezeu a zis: “Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine şi voi şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:
 6. curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ.
 7. Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor;
 8. şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.
 9. Curcubeul va fi în nor; şi Eu Mă voi uita la el ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veşnic dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.”
 10. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: “Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine şi orice făptură de pe pământ.”

Curcubeul este, așadar, un semn între Dumnezeu și urmașii lui Noe, că “apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură”.

Deci acest semn, curcubeul, are o semnificație puternică, unică, prestabilită de însuși Dumnezeu cu mii se ani în urmă, și acest semn nu poate fi deturnat și impus lumii, sub alte auspicii, împotrivitoare și, mai mult, imorale. Cum de tocmai de acele cauze și păcate degradante pentru care Dumnezeu a nimicit lumea veche, cu potopul, e animată mica comunitate de oameni a LGBTQ? Cum de comunitatea LGBTQ+ are tupeul și nerușinarea să se mândrească cu acele spurcăciuni abominabile folosind ca steag de identificare culorile curcubeului?

O astfel de atitudine a comunității LGBTQ, prin imoralitatea promovată față de Dumnezeu, cât și prin activități, demersuri și legiferări de factură potrivnică curcubeului legământului făcut de Dumnezeu cu Noe, nu este decât o mare sfidare față de Dumnezeu, creatorul și susținătorul omului, cât și față de miliardele de creștini din lumea întragă, a celor din comunitatea LGBTQ, în fond o minoritate, față de care, însă, noi creștinii avem o atitudine de toleranță și de înțelegere față de aproapele nostru, oricare ar fi acesta.

Dumnezeu dă potopul de ape pentru nimicirea omenirii imorale (vidi mai jos ce grozăvii au fost pedepsite), iar după potop, face acest legământ de “neagresiune” cu Noe, prin semnul curcubeului, când astfel își manifestă grija și mila Sa față de om. Folosirea acestui semn dumnezeiesc, curcubeul, de o categorie de oameni care promovează tocmai acele grozăvii pentru care Dumnezeu l-a nimict pe om prin potop, e nu numai o sfidare a bunului simț, ci și o mare nebunie.

Levitic 18

 1. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o spurcăciune.
 2. Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie.
 3. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui.
 4. Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.

Levitic 19

 1. Să nu furaţi şi să nu minţiţi, nici să nu vă înşelaţi unii pe alţii.
 2. Să nu juraţi strâmb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.
 3. Să nu faceţi nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului şi să nu părtineşti pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate.

Levitic 20 Pedepse

 1. Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.
 2. Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor.
 3. Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea; şi vita s-o omorâţi.
 4. Dacă o femeie se apropie de o vită, ca să curvească cu ea, să ucizi şi pe femeie şi pe vită; să fie omorâte: sângele lor să cadă asupra lor.

Epistola către Romani

 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.
 2. Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
 3. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;
 4. fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.
 5. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
 6. şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.
 7. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;
 8. căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.
 9. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii;
 10. tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor.
 11. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.
 12. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,
 13. bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi,
 14. fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă.
 15. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac.

Foto: Muntele Ararat și prima Catedrală

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.