Paul Dan: Din cugetările contemporane ale pastorului Daniel Chiu

 Biserica Logos din Chicago unde slujește pastorul Daniel Chiu a fost greu încercată prin amenințările primarului și guvernatorului statului Illinois. Situația lor a ajuns la Curtea Supremă, de aceea, vă rog să mijlocim pentru ei. În cele ce urmează, vă recomand dintre meditațiile sale de mare valoare.

Isaia 6:8-13 Drumul fără întoarcere…
Slujba lui Isaia pentru popor e: “fă-l tare de urechi și astupă-i ochii să nu vadă, să n-audă, să nu înțeleagă, să nu se întoarcă și să nu fie tămăduit!” (10)
Contrariați?
Domnul Isus spune că El vorbește în pilde cu același scop, și citează Isaia 6:8-13 (Matei 13:14).
Vrea Dumnezeu  ca unii să rămână fără înțelegere și de aceea pierduți?
In Isaia 1:18 Domnul cheamă pe toți oamenii la întoarcere și pocăință, promițând că păcatele roșii se vor face albe ca zăpada. În 6:8-13 sunt menționați oamenii pt care nu mai există întoarcere.
Sunt păgânii? Nu. Sunt marii păcătoși? Nu. Sunt oamenii f religioși ce nu vor să audă de pocăință. Refuzul repetat atrage judecata divină în trei trepte.
1. Incapacitatea înțelegerii, deși expuși într-una la Cuvânt: “Într-una veți auzi și nu veți înțelege… (9).
2. Impietritea inimii: “împietrește inima acestui popor… să nu înțeleagă (10).
3. Imposibilitatea intoarcerii: “Să nu se întoarcă la Mine și să nu fie tămăduit.” (10)
Ce binecuvântați suntem din moment ce am înțeles Evanghelia și am primit iertarea și viața veșnică!
“Vouă – le-a zis Isus, vă fost dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu.” (Marcu 4:11)
“Ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud!” (Matei 13:16)
Alleluia!

Isaia 8 – Descoperire pentru ucenicii Domnului:
“Învelește această mărturie, pecetluiște această descoperire între ucenicii Mei” (16)
Domnul anunță că din moment ce poporul lui nu s-a încrezut în El pt izbăvire, ci a apelat la Asiria (a disprețuit apele line ale propriului izvor din Siloe), Asiria va invada țara ca un puhoi nimicitor de ape ce vor ajunge până la gât… (5-8).
Lucrurile s-au întâmplat exact așa în vremea lui Ezechia, fiul lui Ahaz, și Domnul a izbăvit miraculos Ierusalimul, deși celelalte cetăți ale regatului au fost distruse (Isaia 36-37).
Invazia asiriană e însă o profeție și prefigurare a evenimentelor finale când Imperiul de Nord își va propune distrugerea poporului lui Dumnezeu – “țara lui Emanuel” (8). Referitor la aceste evenimente finale, Domnul oferă lumină pentru ucenicii lui:
1. Invazia e bine planificată (“soluția finală”?): “Faceți la planuri… Luați hotărâri…” (10)
2. Invazia amenință ființă poporului Său: “Ape puternice și mari… Puterea lui.. va năvăli… se va vărsa… va umple țara… (7-8).
3. Domnul Însuși va izbăvi pe ai săi, nimicind pe vrăjmașii poporului său: “Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele. Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări… Scoateți strigăte de război cât voiți, popoare, căci tot veți fi zdrobite…” (9-10). Cauza? “Căci Dumnezeu este cu noi (Emanuel)”
Atenție: “Și atunci El va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de poticnire…” (14)
Pentru unii El va fi adăpost (mântuire), pentru alții va fi cădere (pierzare)!
Noul Testament preia tema: “Apropiați-vă de El (Isus), Piatra Vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu… Căci este scris în Scriptură: “Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine”. “Cinstea aceasta dar pentru voi, care ați crezut! Dar pentru cei necredincioși El “e o piatră de poticnire și o stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut Cuvântul…”
(1 Petru 2:4-8).
“Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.” (Evrei 10:39).

Isaia 9:1-7 O Naștere ce rezolvă necazul, negura și nevoia neagră:
Isaia 8 se termină cu descrierea situației disperate a poporului Domnului la sfârșitul veacurilor: “El va pribegi prin țară apăsat… iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră…”
Războiul a dus la rătăcire, robie, rușine, întuneric fără răsărit… (20-22).
Isaia 9  aduce în prim plan speranța mesianică:
“Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic… Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină” (1-2). Necazul nu va fi permanent: “Tu înmulțești poporul, ii dai mari bucurii…” (3).
“Jugul care apăsa… toiagul care-i lovea spinarea… nuiaua celui ce-l asupra, le-ai sfărâmat… ” (4).
Războiul a fost eliminat. Orice amintiri ale acestuia “vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc” (5).
“Ocara” va face loc “slavei” (1).
Cum e posibil?
“Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat” și Acesta va transfera domnia lumii “pe umărul lui” (6). Un transfer de la politicienii lumii la Cel care are:
1. Paternitate incontestabilă asupra tuturor lucruror
(El e “Părintele veșniciilor”)
2. Putere absolută (El e “Dumnezeu tare”)
3. Perfecțiune în înțelepciune! (El e “Minunat sfetnic”)
4. Poziție suverană ( El e “Domn al păcii”).
Spre deosebire de imperiile anterioare care toate au decăzut, “El va face ca Domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie alui David”! (7).
Noi vom avea parte de această domnie glorioasă și de condițiile perfecte ale domniei Lui!
Vedem încă odată CINE e Mântuitorul nostru, CARE e lucrarea Lui, CE va face în istorie în final și ce binecuvântați suntem să fim în atenția Lui.
“Iată ce va face râvnă Dumnezeului Oștirilor!” (7)

Isaia 9:8-10:4 O societate sub mânia lui Dumnezeu!
De ce după fiecare judecată usturătoare, în loc să scadă, mânia lui Dumnezeu crește? Patru motive pentru care “mânia lui nu se potolește” (9:12, 17, 21, 10:4):
1. Aroganța omului ce susține că va reface la nivel superior ceea ce Dumnezeu a distrus prin judecată: “Au căzut niște cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite; au fost tăiați niște smochini… dar ii vom înlocui cu cedri.” (9:10) “De aceea mânia lui nu se potolește…”
2. Refuzul pocăinței în baza asigurărilor date de “experții în religie”: “Poporul nu se întoarce la Cel ce-l lovește și nu caută pe Domnul oștirilor!” (9:13) “Ceice povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire și ceice se lasă povățuit de ei sunt pierduți” (9:16) “De aceea mânia lui nu se potolește…”
3. Posibilitatea jafului financiar oferită de haosul produs de judecată (9:20-21) “De aceea mânia lui nu se potolește…”
4. Prilejul deposedarii de valori a tuturor celor vulnerabili prin manipularea legislației (10:1-2). “De aceea mânia lui nu se potolește…”
Domnul are trei întrebări pentru cei ce “își satură inimile într-o zi de măcel” (Iacov 5:5):
“Ce veți face în ziua pedepsei și a pieirii care va veni din depărtare peste voi?”
“La cine veți fugi după ajutor?”
“Unde vă veți lăsa bogăția?” (10:3)
Prin contrast, “Noi însă, frați preaiubiti de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu… căci de la început Dumnezeu v-a ales pt mântuire…” (2 Tesaloniceni 2:13).
“Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să capătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos” (1 Tesaloniceni 5:9). Aleluiah!

Isaia 10:5-34 Două popoare contrastate
Asiria cu împăratul ei și poporul lui Iusa cu Vlăstarul lui.
Ce se vede?
Asiria are putere, slavă succes, cuceriri… “Prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri, și prin Înțelepciunea mea… am pus mâna pe bogățiile popoarelor…” (13-14)
Poporul lui Iuda suferă sub invazia asiriană menită “să-l pradeze și să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe uliță.” (6)
Care e realitatea?
Asiria e doar un instrument în mâna Domnului; poporul lui Iuda e opera de arta a lui Dumnezeu.
“Dar, după ce Domnul își va împlini toată lucrarea Lui… “voi pedepsi, zice Domnul, pe împăratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngâmfate…” (12). “Peste puțină vreme pedeapsa va înceta și mânia Mea se va întoarce împotriva lui, ca să-l nimicească” (25).
In schimb poporul Domnului va vedea o izbăvire  miraculoasă ca la Marea Roșie (26). Acest popor are un viitor datorită Vlăstarului lui Isai (11:1).
“Căci El este Dumnezeul nostru, și noi suntem poporul pășunei lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui” (Psalmul 95:7)
“Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția!” Luca 12:32)

Isaia 11 – Există speranță pentru societatea permeată de rău?
Isaia 10 descrie lumea ajunsă sub judecata divină, unde și “cei mari sunt tăiați, cei mai înalți sunt doborâți” (10:33)
Un Vlăstar însă, din tulpina (tăiată a) lui Isai aduce speranță…
Înțelepciunea lui e divină (2)
“Plăcerea lui va fi frica de Domnul” (3)
“Neprihănirea va fi brâul coapselor sale” (5)
“Va judeca cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire… și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău” (4)
Natura va fi izbăvită de blestemul adamic “Lupul va locui împreună cu mielul…” (6)
“Neamurile se vor întoarce la El” (10)
Cei nedreptățiți vor fi în sfârșit ocrotiți și favorizați: “Va strânge pe cei surghiuniti și va aduna pe cei risipiți…” (12)
Răul va fi eliminat total: “Nu se va face nici un rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului…” (9)
“Vino Doamne Isuse!” (Apocalipsa 22:20)

Sursa: https://ioan8.wordpress.com/2020/10/20/din-cugetarile-contemporane-ale-pastorului-daniel-chiu/

One thought on “Paul Dan: Din cugetările contemporane ale pastorului Daniel Chiu

 1. Iosif

  Superba prelegerea teologica,
  însa greu de pus în practica,
  Ca-i extrem de greu de lasat,
  tot, când esti tânar si bogat 🙂 ))

  Un fruntaş a întrebat pe Isus: „Bunule Învăţător, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”
  „Pentru ce Mă numeşti bun?”, i-a răspuns Isus. „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu. Ştii poruncile: ‘Să nu preacurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă; să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta.’”
  „Toate aceste lucruri”, I-a zis el, „le-am păzit din tinereţea mea.”
  Când a auzit Isus aceste vorbe, i-a zis: „Îţi mai lipseşte un lucru: vinde tot ce ai, împarte la săraci şi vei avea o comoară în ceruri. Apoi, vino şi urmează-Mă.”
  Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat.
  Isus a văzut că s-a întristat de tot şi a zis: „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!
  Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în Împărăţia lui Dumnezeu.” ei ce-L ascultau au zis: „Atunci cine poate fi mântuit?”
  Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.”
  Atunci, Petru a zis: „Iată că noi am lăsat totul şi Te-am urmat.”
  Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-şi fi lăsat casa sau nevasta sau fraţii sau părinţii sau copiii pentru Împărăţia lui Dumnezeu şi să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viaţa veşnică.”

  Fiti vesnic binecuvântati si eliberati, de lucruri pamântesti detasati, înspre ceruri prin Duh sa zburati, în Hristos Isus mai mult sa va bucurati !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.